Afgørelse

Landzonetilladelse til at opføre en garage - Klinting 6, 6400 Sønderborg

Hørings- eller afgørelseskategori
Name
Trafik og byggeri

Sønderborg Kommune giver landzonetilladelse til, som ansøgt, at opføre en garage på 54 m² på ejendommen matr.nr. 7 Klinting, Ulkebøl. Klinting 6, 6400 Sønderborg. Jævnfør § 35, stk. 1 i planloven om opførelse af ny bebyggelse i landzone.

Klagefrist

Område

6400, Sønderborg

Kontakt os

Byg og Bolig
Lille Rådhusgade 7
6400 Sønderborg

Telefontider:

Mandag - onsdag: 9.00 - 15.00
Torsdag: 9.00 - 17.00
Fredag: 9.00 - 14.00