Høring

Nedrivningsanmeldelse vedr. bevaringsværdig ejendom på Lille Rådhusgade 37, 6400 Sønderborg

Hørings- eller afgørelseskategori
Name
Trafik og byggeri

Nedrivningsanmeldelse for Lille Rådhusgade 37, 6400 Sønderborg

 

Sønderborg Kommune har modtaget en ansøgning om tilladelse til nedrivning af en bevaringsværdig bygning bestående af et byhus og tilhørende tilbygninger, på adressen Lille Rådhusgade 37, 6400 Sønderborg.

 

Bygningerne står registreret med en bevaringsværdi på 3 ifølge SAVE-skalaen og er således omfattet af Lov om bygningsfredning og bevaring af bygninger og bymiljøer. 

 

For mere info om SAVE og bevaringsværdige bygninger se: http://sonderborg.viewer.dkplan.niras.dk/DKplan/dkplan.aspx?pageId=998

 

Bygningen er bestående af et karaktergivende forhus, der ifølge BBR er opført i 1827, som et byhus i en etage med udnyttet tagetage. Tilhørende findes baghus og nye tilbygning, der i dag udgør en samlet bebyggelse på grundstykket.

 

Byhuset udgør et tidstypisk længehus med frontspids og naturrøde vingetagsten. Frontfacaden fremstår velbevaret med arkitektoniske detaljer som lisener, gesims og taktfast vinduessætning. Hertil står ejendommen med en lav facadehøjde, der bevidner bygningen alder. Vinduerne er udskiftet på et ukendt tidspunkt til nye bondehusvinduer af træ. Døren er ligeledes udskiftet.

 

Bygningerne velbevaret i sin grundform og materialeholdning set mod gadesiden. Mod gårdsiden er et oprindeligt baghus sammenbygget med forhuset, samt tilbygget mod øst.

Ejendommen ligger i den centrale og ældste del af Sønderborg by, hvor den findes i nær tilknytning til Humletorvet.

 

Ansøger begrunder nedrivningsanmodningen med byhusets tekniske tilstand. Hertil med et ønske om at nedlægge diskotekdrift på ejendommen og i stedet opføre ny bebyggelse til boligformål.

 

Eventuelle bemærkninger til nedrivningsanmeldelsen skal indgives til Sønderborg Kommune senest den 22. oktober 2023 på by-landskab@sonderborg.dk eller Sønderborg Kommune, By og Landskab, Lille Rådhusgade 7, 6400 Sønderborg.

Høringsfrist

Område

6400, Sønderborg

Kontakt os

By og Landskab
Lille Rådhusgade 7
6400 Sønderborg

Åbningstider:

Mandag - onsdag: 8.00 - 15.00
Torsdag: 8.00 - 17.00
Fredag: 8.00 - 14.00

Telefontider:

Mandag - onsdag: 9.00 - 15.00
Torsdag: 9.00 - 17.00
Fredag: 9.00 - 14.00