logo inkluderet med hjem link

Borger

Erhverv

Politik og Indflydelse

Søg

 

Borgerrådgiver

Har du svært ved at finde rundt i regler, forstå en afgørelse fra kommunen eller er du usikker på, hvordan du kommer videre med din sag? Så hjælper borgerrådgiveren dig gerne.
Opdateret 25.03.2022

Borgerrådgiveren er med til at sikre borgernes retssikkerhed og at borgernes henvendelser bliver hørt og brugt til at forbedre kommunens sagsbehandling og den personlige betjening.

Borgerrådgiveren er ansat af Byrådet og er derfor en uvildig rådgivnings- og klageinstans, som alle borgere, brugere og virksomheder i Sønderborg Kommune kan kontakte.

Det er gratis at bruge borgerrådgiveren, og du kan være anonym. 

Hvad kan borgerrådgiveren hjælpe mig med?

Borgerrådgiveren kan hjælpe med at:

 • forstå afgørelser, e-mails og breve fra kommunen
 • finde vej i den kommunale organisation
 • tilbyde mægling, hvis det kan hjælpe med at løse konflikter mellem borger og forvaltning
 • yde rådgivning i forbindelse med klager over kommunen og hjælpe med formulering af klager
 • behandle klager over kommunens sagsbehandling herunder sagsbehandlingstid personalets optræden, medarbejdernes betjening af borgerne m.m.

Vær opmærksom på, at borgerrådgiveren kun kan tale med dig om din sag. Hvis din klage handler om en anden persons private forhold, vil borgerrådgiveren normalt kræve en fuldmagt for at behandle sagen. Borgerrådgiverens fuldmagtsblanket kan fx bruges.

Hvad kan borgerrådgiveren ikke?

Borgerrådgiveren kan ikke:

 • træffe eller ændre afgørelser
 • som udgangspunkt behandle sager, som er over et år gamle

Borgerrådgiveren kan heller ikke behandle klager over:

 • det faglige indhold i kommunale afgørelser
 • forhold, der falder uden for kommunens virksomhed
 • forhold, som behandles af andre klageinstanser fx Ankestyrelsen
 • forhold, der er eller vil blive indbragt for det kommunale tilsyn, Folketingets Ombudsmand eller domstole
 • politiske beslutninger (fx serviceniveau) eller over forhold, som har været bedømt af de stående udvalg, økonomiudvalget eller byrådet
 • personale- og ansættelsesforhold i kommunen