logo inkluderet med hjem link

Borger

Erhverv

Politik og Indflydelse

Søg

 

Borgerrådgiver

Har du svært ved at finde rundt i regler, forstå en afgørelse fra kommunen eller er du usikker på, hvordan du kommer videre med din sag? Så hjælper borgerrådgiveren dig gerne. Alle borgere, brugere og virksomheder i Sønderborg Kommune kan kontakte borgerrådgiveren. Det er gratis at bruge borgerrådgiveren.
Opdateret 06.09.2021

Hvad er en borgerrådgiver? 

Borgerrådgiveren har til formål at styrke dialogen mellem borgerne og kommunen. Borgerrådgiveren skal bidrage til at sikre borgernes retssikkerhed og at borgernes henvendelser bliver hørt og brugt til at forbedre kommunens sagsbehandling og den personlige betjening.

Borgerrådgiveren er ansat af Byrådet og er derfor en uvildig rådgivnings- og klageinstans, som er uafhængig af kommunens administration.

 

Borgerrådgiveren - logo

Det kan borgerrådgiveren hjælpe dig med

Borgerrådgiveren kan hjælpe borgere, brugere og virksomheder med at:

 • forstå afgørelser, e-mails og breve fra kommunen
 • finde vej i den kommunale organisation
 • bidrage til at sikre borgernes retssikkerhed i forbindelse med kommunens sagsbehandling og faktiske forvaltningsvirksomhed
 • tilbyde mægling, hvis det kan hjælpe med at løse konflikter mellem borger og forvaltning
 • yde rådgivning i forbindelse med klager over kommunen og hjælpe med formulering af klager
 • behandle klager over kommunens sagsbehandling herunder sagsbehandlingstid personalets optræden, medarbejdernes betjening af borgerne m.m.

Vær opmærksom på, at borgerrådgiveren kun kan tale med dig om din sag. Hvis din klage handler om en anden persons private forhold, vil borgerrådgiveren normalt kræve en fuldmagt for at behandle sagen. Borgerrådgiverens fuldmagtsblanket kan fx bruges.

Det kan borgerrådgiveren ikke hjælpe dig med

Borgerrådgiveren kan ikke:

 • træffe eller ændre afgørelser
 • som udgangspunkt behandle sager, som er over et år gamle

Borgerrådgiveren kan heller ikke behandle klager over:

 • det faglige indhold i kommunale afgørelser
 • forhold, der falder uden for kommunens virksomhed
 • forhold, som behandles af andre klageinstanser fx Ankestyrelsen
 • forhold, der er eller vil blive indbragt for det kommunale tilsyn, Folketingets Ombudsmand eller domstole
 • politiske beslutninger (fx serviceniveau) eller over forhold, som har været bedømt af de stående udvalg, økonomiudvalget eller byrådet
 • personale- og ansættelsesforhold i kommunen

Hvordan aftaler du et møde med borgerrådgiveren?

Du er altid velkommen til at få et møde med borgerrådgiveren. Ring eller skriv for at aftale et tidspunkt. I særlige tilfælde kan borgerrådgiveren besøge dig hjemme.

Borgerrådgiveren har kontor på Rådhuset i Sønderborg, Rådhustorvet 10, første dør til venstre efter hovedindgangen.

Se kontaktoplysninger nederst på siden