Borgerrådgiver

Har du svært ved at begå dig i regler, forstå en afgørelse fra kommunen eller vil du have hjælp med en sag? Lad borgerrådgiveren hjælpe dig.

Borgerrådgiveren er med til at sikre borgernes retssikkerhed og at borgernes henvendelser bliver hørt og brugt til at forbedre kommunens sagsbehandling og den personlige betjening.

Borgerrådgiveren er ansat af Byrådet og er derfor en uvildig rådgivnings- og klageinstans, som alle borgere, brugere og virksomheder i Sønderborg Kommune kan kontakte.

Det er gratis at bruge borgerrådgiveren, og du kan være anonym. 

Hvad kan borgerrådgiveren hjælpe mig med?

Borgerrådgiveren kan hjælpe med at:

 • forstå afgørelser, e-mails og breve fra kommunen
 • finde vej i den kommunale organisation
 • tilbyde mægling, hvis det kan hjælpe med at løse konflikter mellem borger og forvaltning
 • yde rådgivning i forbindelse med klager over kommunen og hjælpe med formulering af klager
 • behandle klager over kommunens sagsbehandling herunder sagsbehandlingstid personalets optræden, medarbejdernes betjening af borgerne m.m.

Vær opmærksom på, at borgerrådgiveren kun kan tale med dig om din sag. Hvis din klage handler om en anden persons private forhold, vil borgerrådgiveren normalt kræve en fuldmagt for at behandle sagen. Borgerrådgiverens fuldmagtsblanket kan fx bruges.

Hvad kan borgerrådgiveren ikke?

Borgerrådgiveren kan ikke:

 • træffe eller ændre afgørelser
 • som udgangspunkt behandle sager, som er over et år gamle

Borgerrådgiveren kan heller ikke behandle klager over:

 • det faglige indhold i kommunale afgørelser
 • forhold, der falder uden for kommunens virksomhed
 • forhold, som behandles af andre klageinstanser fx Ankestyrelsen
 • forhold, der er eller vil blive indbragt for det kommunale tilsyn, Folketingets Ombudsmand eller domstole
 • politiske beslutninger (fx serviceniveau) eller over forhold, som har været bedømt af de stående udvalg, økonomiudvalget eller byrådet
 • personale- og ansættelsesforhold i kommunen

Kontakt os

Borgerrådgiveren
Rådhustorvet 10
6400 Sønderborg

Det er ikke muligt at træffe Borgerrådgiveren, da hun har orlov. Det forventes, at Borgerrådgiveren er tilbage i slutningen af 2023.

Du opfordres i stedet til at tage kontakt til den afdeling, som din henvendelse vedrører.