Social-, Senior- og Handicapudvalget

Udvalget varetager opgaver på seniorområdet og det sociale område for voksne med nedsat psykisk eller fysisk funktionsevne.

Social-, Senior- og Handicapudvalget er ansvarlig for blandt andet socialpædagogisk bistand, beskyttet beskæftigelse og samværs- og aktivitetstilbud, misbrugsbehandling, støtte- og kontaktpersonordninger, særlig støtte efter Serviceloven til voksne, voksenspecialundervisning, praktisk hjælp og personlig pleje, hjemmesygepleje, hjælpemidler til både voksne og børn, institutioner under udvalgets område, fx plejecentre, botilbud og kvindekrisecenter samt uddannelsesområdet for SOSU og ernæringsområdet.

Udvalget består af 7 medlemmer.

Formand

Stefan Lydal

Dansk Folkeparti

Næstformand

Preben Storm

Socialdemokratiet

Øvrige medlemmer

Ganeswaran Shanmugaratnam

Socialdemokratiet

Erik Lorenzen

Socialdemokratiet