Danskuddannelse

Med tilbud om sprogundervisning på dansk får du nemmere ved klare dig i job, i uddannelse og som borger i Danmark.

Danskuddannelserne lærer dig at forstå, tale, læse og skrive dansk og samtidig får du viden om kultur, samfunds- og arbejdsmarkedsforhold i Danmark.

Der er tre selvstændige danskuddannelser, som er tilrettelagt forskelligt, så undervisningen svarer til dit mål og dine forudsætninger: Danskuddannelse 1, Danskuddannelse 2 og Danskuddannelse 3.

Læs mere på www.a2b.dk/sprogcenter-soenderborg

Hvem kan modtage danskuddannelse?

Danskuddannelse kan tilbydes alle nyankomne udlændinge, der er fyldt 18 år og har opholdstilladelse eller fast, lovligt ophold i Danmark og er folke/bopælsregisteret i en kommune. Derudover kan flygtninge, familiesammenførte, indvandrere, arbejdstagere og studerende alle bruge ordningen. 

Al danskuddannelse starter med en pædagogisk vurdering af dine forudsætninger og mål med uddannelsen.

På tværs af uddannelserne (ved indplacering på modul 1-2) indledes med begynderundervisning med særlig vægt på mundtlige og beskæftigelsesrettede sprogkundskaber. Den samlede uddannelsesperiode kan maksimalt vare op til 5 år fra det tidspunkt, hvor du påbegyndte danskuddannelsen.

Integrationskursister – flygtning eller familiesammenført

Som integrationskursist henvises du til danskuddannelse som led i et integrationsprogram. 

Danskuddannelse kan gennemsnitligt maksimalt udgøre 15 timer pr. uge beregnet inden for det igangværende modul.

Selvforsørgerkursist – arbejdstager fra EU, studerende mv.

Som selvforsørgerkursist henvises du til danskuddannelse som led i et introduktionsforløb.

Du skal betale en deltagerbetaling på 2.000 kr. per modul samt et depositum på 1.250 kr. (au-pair personer er undtaget).

Depositummet refunderes når:

  1. du har bestået modultesten for det modul, du er henvist til
  2. du har bestået den afsluttende prøve for danskuddannelse
  3. du ikke længere er berettiget til danskuddannelse eller
  4. du ønsker at ophøre med danskuddannelsen
Hvordan tilmelder jeg mig en danskuddannelse?

Hvis du er flygtning eller familiesammenført vil vi automatisk sende en henvisning til sprogskolen, hvorefter du vil modtage et indkaldelsesbrev til visitationssamtale.

Hvis du er arbejdstager fra EU, studerende mv. modtager du et brev fra Sønderborg Kommune senest en måned efter, at du er ankommet til kommunen, som vil give dig information om tilbuddet. Efterfølgende bliver du kontaktet af sprogskolen.

Hvornår er der undervisning i dansk?

Der er dagundervisning mandag til fredag kl. 8.30 - 13.45.

Aftenundervisningen er mandag og onsdag kl. 17.00 - 20.15.

På første mødedag vil du få dit præcise mødetidspunkt.

Vi gør opmærksom på, at der er mødepligt til danskuddannelse.

Image
Lær dansk

Kontakt os

Sprogcenter A2B Sønderborg
Grundtvigs Alle 163
6400 Sønderborg