Danskuddannelse for udlændinge

Med danskundervisning får du nemmere ved klare dig i job, i uddannelse og som borger i Danmark

Som integrationsborger eller herboende og nyankommet udlænding kan du modtage gratis danskuddannelse.

Danskuddannelsen lærer dig at forstå, tale, læse og skrive dansk. Samtidig får du viden om kulturen, samfundet og arbejdsmarkedet i Danmark.

Sønderborg Kommune tilbyder tre niveauer af danskuddannelse, så undervisningen svarer til dit mål og dine forudsætninger: Danskuddannelse 1, Danskuddannelse 2 og Danskuddannelse 3.

Læs mere på www.a2b.dk/sprogcenter-soenderborg

 

Hvem kan modtage danskuddannelse?

Alle nyankomne udlændige kan modtage danskuddannelse når de:

  • er fyldt 18 år
  • har opholdstilladelse eller fast, lovligt ophold i Danmark
  • er folke-/bopælsregistreret. 

Det gælder flygtninge, familiesammenførte, indvandrere, udenlandske arbejdstagere og studerende, au pairer mv. 

Al danskuddannelse starter med en vurdering af dine danskkundskaber og dine mål med uddannelsen. På Danskuddannelse 1 og 2 indledes undervisningen med begynderundervisning, der har særlig vægt på mundtlige og beskæftigelsesrettede sprogkundskaber. 

Uddannelsesperioden kan maksimalt vare 5 år fra det tidspunkt, hvor du påbegyndte danskuddannelsen.

Flygtning eller familiesammenført (Integrationskursist)

Som integrationsborger er danskuddannelse en obligatorisk del af dit integrationsprogram. 

Danskuddannelsen kan maksimalt udgøre 15 timer pr. uge.

 Udenlandsk arbejdstager, studerende (Selvforsørgerkursist)

Du kan få undervisning i dansk som andetsprog, hvis du er udenlandsk:

  • arbejdstager
  • studerende
  • medfølgende ægtefælle
  • grænsependler fra et EU/EØS-land
  • au pair

Før opstart på danskuddannelsen skal du betale et depositum på 2.000 kr. (Au pairer er undtaget.)

Du får dit depositum tilbage, når:

  • du har bestået modulet inden for tidsfristen for modulet

Eller når

  • du har bestået den afsluttende prøve for danskuddannelse
Hvordan tilmelder jeg mig en danskuddannelse?

Sønderborg Kommune kontakter dig automatisk om danskundervisning, hvis du er ny udlænding i kommunen.

Flygtninge og familiesammenførte
Hvis du er flygtning eller familiesammenført, sender vi automatisk en henvisning til sprogskolen. Du får et indkaldelsesbrev til visitationssamtale fra sprogskolen.

Udenlandske arbejdstagere
Hvis du er arbejdstager, studerende mv. får du et brev med information om sprogtilbuddet senest en måned efter, du er ankommet til Sønderborg Kommune. Efterfølgende bliver du kontaktet af sprogskolen.

Hvornår er der undervisning i dansk?

Der er undervisning både dag og aften på sprogskolen.

Image
Lær dansk

Kontakt os

Sprogcenter A2B Sønderborg
Grundtvigs Alle 163
6400 Sønderborg