Idrætsanlægspuljen

Sønderborg Kommune har i 2024 en anlægspulje på idrætsområdet på 1,5 mio. kr.

Idrætsanlægspuljenfordeles af Udvalget for Kultur, Idræt og Medborgerskab.

Der er deadline for ansøgninger den 1. april 2024.

Hvem kan søge tilskud?

Idrætsanlægspuljen kan søges af foreninger og selvejende institutioner der virker på idrætsområdet. Der kan søges om tilskud til alle former for idrætsanlægsprojekter.

Hvor meget tilskud kan der søges?

Der kan maks. søges om støtte for i alt 300.000 kr. pr. forening/institution. 

I prioriteringen af puljen indgår blandt andet:

-    Projekter der understøtter eller udvider idrætsforeningens aktiviteter.
-    Projekter til nyopførelser, renoveringer og vedligeholdelse på idrætsområdet.
-    Projekter der omhandler energirenovering med energibesparelse til følge.
-    Projekter med egenfinansiering.

Prioriteringen er til høring i Idrætsrådet inden den endelige fordeling sker i Udvalget for Kultur, Idræt og Medborgerskab.

Hvad skal medsendes ansøgning til idrætstalentpuljen?

I forbindelse med ansøgning skal følgende medsendes:
 

  • Kortfattet beskrivelse af projektet, gerne med tegninger.
  • Tilbud/overslag fra autoriseret forhandler/håndværker.
  • Samlet finansieringsplan for byggeri/vedligeholdelsesarbejde - priserne skal oplyses inkl. moms.  
  • Driftsbudget for projektet.
  • Om foreningen er momsregistreret eller ej.
Hvad forpligter tilskuddet til?

Bevilges der tilskud skal der efterfølgende fremsendes dokumentation/anlægsregnskab for afholdte udgifter.

 

Image
idrætanlægspuljen2023

Kontakt os

Kultur, Idræt og Fritid
Rådhustorvet 10
6400  Sønderborg