Magtanvendelse

Magtanvendelse er et fysisk indgreb i selvbestemmelsesretten, der kun kan ske med lovhjemmel.

Magtanvendelse er et aktivt indgreb over for en borger, som aktivt modsætter sig, eller forholder sig passivt (det vil sige ikke samtykker) til et konkret tilbud eller opfordring. Magtanvendelse omfatter alle tilfælde, hvor en borger begrænses i sin frie færden og dermed i sin selvbestemmelse.

Hvornår benyttes magtanvendelse?

I det daglige arbejde med en borger kan der opstå situationer, hvor medarbejderne, der tager sig af borgeren, er nødt til at foretage handlinger, der er et indgreb i borgerens rettigheder. Det kan være indgreb, der sker alene af hensyn til borgeren selv, fx hvis en kvinde med demens, blidt, fastholdes i en badesituation. Det kan også ske af hensyn til andre, fx hvis en ung person på et botilbud føres til sit værelse, fordi vedkommende udviser en adfærd, der er uforsvarlig.

Det er magtanvendelse, når borgeren ikke frivilligt medvirker til foranstaltningen. Alle former for magtanvendelse skal registreres og indberettes.

Image
Kvinde holder stok

Kontakt os

Distrikt Socialpsykiatri
Kettingvej 24
6440 Augustenborg