Ophold i botilbud

Du kan søge et midlertidigt eller længerevarende botilbud, hvis du har betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne.

Hvis du er mellem 18 og 67 år og har en betydelig og nedsat funktionsevne, som gør dig afhængig af omfattende støtte i dagligdagen, kan du søge om ophold i botilbud.

Hvor kan jeg læse mere om de enkelte botilbud?

Læs mere på tilbuddenes egne sider:

Hvem kan tilbydes midlertidigt ophold i et botilbud?

Du kan blive visiteret til et midlertidigt botilbud, hvis:

  • du har en betydelig nedsat funktionsevne og har behov for omfattende hjælp til almindelige, daglige funktioner eller for pleje, eller du i en periode har behov for særlig behandlingsmæssig støtte
  • du på grund af en nedsat psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer har behov for pleje eller behandling og derfor ikke kan klare dig uden støtte. Det er en betingelse, at dine behov for hjælp og støtte er så omfattende, at de kun kan dækkes ved, at du modtager hjælp i et midlertidigt botilbud.

Visitering til et botilbud sker på baggrund af en konkret og individuel vurdering af dit funktionsniveau.

Hvem kan tilbydes et længerevarende ophold i et botilbud?

Du kan blive visiteret til et længerevarende botilbud, hvis du på grund af betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne har behov for omfattende hjælp til almindelige, daglige funktioner eller pleje, omsorg eller behandling, som du ikke kan få dækket på anden vis.

Det er en betingelse, at:

  • du har et omfattende og vedvarende behov for socialpædagogisk støtte og pleje i et døgntilbud
  • du har behov for at være i et pædagogisk miljø, hvor personalet er tilgængeligt
  • der ikke kan sammensættes et tilstrækkeligt støttetilbud til dig i hjemmet. Det vil sige, at fællesskabet og/eller tilgængeligheden i botilbuddet er en væsentlig del af indsatsen.

Visitering til et botilbud sker på baggrund af en konkret og individuel vurdering af dit funktionsniveau.

Hvor kan jeg finde kvalitetsstandarder?

Se alle kvalitetsstandarder her.

Image
Botilbud Jeppesdam

Kontakt os

Distrikt Socialpsykiatri
Kettingvej 24
6440 Augustenborg