Etablering, ændring eller udvidelse af et husdyrbrug

Størrelsen på dit "produktionsareal" er afgørende for, hvordan du skal forholde dig.

Størrelsen på dit "produktionsareal" er afgørende for, hvordan du skal forholde dig.

En produktionstilladelse tager udgangspunkt i produktionsareal opgjort i m² (staldareal, hvor dyrene opholder sig og har mulighed for at afsætte gødning).

Der skelnes mellem:

 1. Husdyranlæg med op til og med 100 m² produktionsareal
 2. Husdyrbrug med et produktionsareal på mere end 100 m2
 3. Husdyrbrug (IE), der i ansøgt drift har flere end:
  • ​750 stipladser til søer
  • 2.000 stipladser til slagtesvin
  • 40.000 stipladser til fjerkræ
  • Husdyrbrug med en samlet ammoniakemission på mere end 3.500 kg NH3-N pr. år

Kræver det anmeldte/ansøgte en dispensation, skal du søge om det samtidig med anmeldelsen.

Hvilken del af mit landbrug er produktionsareal?

Produktionsareal er der, hvor dyrene opholder sig:

 • Stiareal, herunder bufferstier, sygestier med videre
 • Boksareal, herunder sygebokse, separationsbokse med videre
 • Burareal, grundarealet af hver etage bortset fra arealet af adgang mellem dobbeltbure i etager
 • Øvrigt opholdsareal med fast bund, herunder verandaer, løbegårde, permanente læskure, kalvehytter med videre
 • Areal med malkerobotter
Skal jeg have en tilladelse, hvis jeg har et husdyranlæg under 100m2 (nr. 1)?

Husdyranlæg med op til og med 100 m² produktionsareal betegnes ikke som husdyrbrug og er dermed ikke omfattet af krav om godkendelse, men skal anmeldes.

Følgende produktionsarealer og sammensætning af dyrehold er et husdyranlæg:

 • Mindre dyrehold, hvor produktionsarealet i stalden er mindre end 100 m²
 • Besætninger af heste/ammekvæg/geder/får på dybstrøelse, hvor produktionsarealet er mindre end 175 m² (300 m² ved vinteropstaldning)
 • Besætninger med heste, hvor produktionsarealet er mindre end 200 m²

De ejendomme og husdyranlæg, der ikke er omfattet af reglerne om godkendelse og tilladelse, bliver reguleret af husdyrgødningsbekendtgørelsens regler om placering, indretning, drift, anmeldelse med videre.

Er du omfattet af ovenstående, så skal du sende en anmeldelse til Sønderborg Kommune.

Skal jeg have en tilladelse, hvis jeg har et husdyrbrug på over 100m2 eller (nr. 2)? 

Hvis du har et husdyrbrug med mere end 100 m² produktionsareal og en ammoniakemission på mindre end 3.500 kg NH3-N pr. år, skal husdyrbruget have en tilladelse efter § 16 b.

Bemærk at der i visse tilfælde først vil udløses krav om tilladelse ved 175-300 m2. 

Der skal ansøges om tilladelse via husdyrgodkendelse.dk.

Skal jeg have en tilladelse, hvis jeg har et større husdyrbrug (nr. 3)?

Etablering af husdyrbrug kræver forudgående miljøgodkendelse, hvis husdyrbruget enten har: 

 • flere end 750 stipladser til søer eller flere end 2.000 stipladser til slagtesvin (fedesvin over 30 kg) eller 40.000 stipladser til fjerkræ
 • en ammoniakemission på mere end 3.500 kg NH3-N pr. år (samlet emission fra hele anlægget efter anvendelse af virkemidler)

Der skal ansøges om miljøgodkendelse via husdyrgodkendelse.dk. Her kan du også beregne ammoniakemissionens størrelse fra din bedrift.

Hvor kan jeg indberette IE-husdyrbrug?

Indberet IE-husdyrbrug her.

Et IE-husdyrbrug er et husdyrbrug der har flere end:

 • 750 stipladser til søer 
 • 2.000 stipladser til slagtesvin (fedesvin over 30 kg)
 • 40.000 stipladser til fjerkræ

IE-husdyrbrug skal hvert år inden den 31. december indberette dokumentation for:

1. Logbøger for eventuel miljøteknologier
2. Dokumentation for gennemførte kontroller
3. Dokumentation for miljøledelsessystem
4. Dokumentation for overholdelse af fodringskrav

Du kan med fordel bruge tjeklisten for at få samlet de data, du skal bruge, inden du logger på med MitID.

Kan jeg få dispensation?

Hvis ikke dit husdyrbrug overholder gældende afstandskrav, kan du i visse tilfælde søge en dispensation.

Er du i tvivl, så kontakt landbrug@sonderborg.dk

Søg om dispensation her.

Er der tilsyn med min virksomhed?

Læs mere om miljøtilsyn her.

Image
Grise på gård

Kontakt os

Erhverv og Affald
Lille Rådhusgade 7
6400 Sønderborg

Telefontider:

Mandag - onsdag: 9.00 - 15.00
Torsdag: 9.00 - 17.00
Fredag: 9.00 - 14.00