Seniorjob hos Sønderborg Kommune

Hvis du er ledig, betaler til efterlønsordningen, og der højst er fem år, til du når efterlønsalderen, kan du ansøge om et seniorjob i Sønderborg Kommune.

Hvis du er ledig, betaler til efterlønsordningen, og der højst er fem år, til du når efterlønsalderen, kan du ansøge om et seniorjob i Sønderborg Kommune.

Hvordan får jeg tildelt et seniorjob?

Hvis du har ret til et seniorjob, bør du modtage et brev fra din a-kasse ca. tre måneder, før din dagpengeperiode udløber. I brevet orienterer a-kassen dig om muligheden for at få et seniorjob.

Du skal herefter selv sende en ansøgning til et seniorjob til Sønderborg Kommune, som tidligst kan sendes 3 måneder før udløbet af dagpengeperioden og senest skal være modtaget 2 måneder efter den dag, hvor dagpengeperioden udløber.

Sønderborg Kommune indkalder dig efterfølgende til en samtale.

Sønderborg Kommune fastsætter seniorjobbets indhold og omfang efter samtalen med dig og tager så vidt muligt hensyn til dine kvalifikationer og interesser.

Du bliver ansat på overenskomstmæssige løn- og arbejdsvilkår. 

Hvem kan få tildelt et seniorjob?

For at komme i betragtning til et seniorjob, skal du opfylde en række betingelser. Du skal:

  • være ledig
  • fortsat være medlem af en a-kasse
  • fortsat betale efterlønsbidrag
  • kunne opfylde anciennitetskravet for at få efterløn, når du når efterlønsalderen
  • have opbrugt dagpengeretten tidligst fem år før du når efterlønsalderen

Mens du er i et seniorjob, optjener du ikke ret til dagpenge. Du skal desuden stadig stå til rådighed for arbejdsmarkedet, hvis jobcenteret henviser dig til et ordinært job.

Hvornår slutter mit seniorjob?

Når du rammer efterlønsalderen og dermed har ret til efterløn, ophører dit seniorjob. Men dit seniorjob ophører tidligere, hvis du ikke længere vil kunne gå på efterløn, når du når efterlønsalderen på grund af manglende indbetaling af medlemsbidrag eller efterlønsbidrag til din a-kasse, eller fordi du er udmeldt af a-kassen. Det samme gælder, hvis du vælger at hæve dit efterlønsbidrag, inden du når efterlønsalderen. Du kan også miste din ret til seniorjob, hvis du bliver afskediget som følge af, at du har misligholdt din ansættelsesaftale. Endelig vil seniorjobbet ophøre, hvis du afslår et rimeligt arbejde, som jobcenteret henviser til.

Image
Seniorarbejde

Kontakt os

Personalejura
Rådhustorvet 10
6400 Sønderborg