Flexbolig

Kommunen har mulighed for at tillade, at helårsboliger bliver undtaget for krav om bopælspligt.

Som boligejer kan du ansøge kommunen om at bruge din helårsbolig til såkaldt flexbolig. Det betyder, at boligen kan benyttes som både helårsbolig og fritidsbolig.

Hvis en lokalplan udlægger området til helårsbeboelse, kan kommunen ikke give tilladelse til flexbolig.

Landbrugsejendomme er omfattet af bopælspligt og kan derfor ikke opnå flexbolig status.

Hvem og hvordan gives der tilladelse?

Kommunen giver kun personlige tilladelser til flexbolig. Det betyder, at en flexboligtilladelse bortfalder ved ejerskifte.

En flexboligtilladelse bliver givet ud fra en konkret vurdering af f.eks. nærmiljøet, så der tages hensyn til, hvorvidt en flexbolig vil kunne understøtte et område eller påvirke det negativt.

Tilladelsen gives, hvis der ikke er nogen planmæssige bindinger i området, og hvis det vurderes, at ejendommens beliggenhed, størrelse og stand skaber en begrænset attraktivitet i forhold til et reelt salg som helårsbeboelse.

Hvor kan der gives en flexboligtilladelse?

Der er som udgangspunkt mulighed for flexboligtilladelse i det åbne land generelt samt i lokalbyer og landsbyer i bymønsteret (se billedet), medmindre en lokalplan for området foreskriver andet.

Ved køb og salg tages der hensyn til boligens liggetid. I hovedbyerne og områdebyerne kræves der en liggetid på minimum 6 måneder.

Er en flexbolig bundet af bopælspligt?

Når en bolig er registreret som flexbolig, er der ingen bopælspligt. Du kan altså benytte boligen som et fritidshus eller eksempelvis lade det stå tomt i forbindelse med renovering uden at boligen lovmæssigt ændrer status. Fordelen ved en flexbolig i modsætning til et egentligt fritidshus er, at det er nemt at flytte permanent ind i huset og bruge det som helårsbolig, hvis du skulle få lyst til det.

Hvordan ansøger jeg om en flexboligtilladelse?

Ansøgning om flexbolig sendes til byg-bolig@sonderborg.dk

Husk at begrunde hvorfor du søger om flexboligtilladelse til den pågældende ejendom.

Image
flexbolig

Kontakt os

Byg og Bolig
Lille Rådhusgade 7
6400 Sønderborg

Telefontider:

Mandag - onsdag: 9.00 - 15.00
Torsdag: 9.00 - 17.00
Fredag: 9.00 - 14.00