Socialt frikort

Med et socialt frikort kan borgere med særlige sociale problemer tjene op til 20.000 kr. skattefrit om året, uden at de offentlige ydelser sættes ned.

For at søge om socialt frikort, skal du henvende dig til din jobrådgiver i Jobcenter Sønderborg eller den afdeling i kommunen, som du i forvejen er i kontakt med. 

Hvem kan få et socialt frikort?

Du er i målgruppen for et socialt frikort, hvis du har sociale udfordringer såsom hjemløshed, misbrug, psykisk lidelse eller sårbarhed. Herudover gælder følgende kriterier:

  • Du har hverken været under uddannelse eller have haft en arbejdsindkomst på over 10.000 kr. inden for det seneste år
  • Du opfylder betingelserne for at modtage hjælp eller støtte fx via en støtte- og kontaktperson, misbrugsbehandling eller et botilbud
  • Du opfylder opholdskravet for ret til at få kontanthjælp eller uddannelseshjælp

Kommunen afgør, om du kan få et socialt frikort. 

Hvordan bruger jeg det sociale frikort?

Du kan bruge dit sociale frikort ved almindeligt arbejde på en privat eller offentlig virksomhed. Det kan altså ikke bruges til løntilskudsjob, fleksjob eller lignende støttet arbejde.

Der er ingen regler for, hvor mange timer du skal arbejde, og du bliver ansat på almindelige vilkår til overenskomstmæssig løn. Opgaverne kan fx være pakke- og lagerarbejde, rengøring, kundebetjening, serviceopgaver mv.

Når du har fået udstedt et socialt frikort, skal du aftale med din arbejdsgiver, at du bruger det sociale frikort. Det er frivilligt for din arbejdsgiver, om han/hun ønsker at bruge ordningen med det sociale frikort.

Image
Jobcenter

Kontakt os

Jobcenter Sønderborg
Holger Drachmanns Plads 5
6400 Sønderborg

Åbningstider:

Mandag - onsdag: 8.00 - 15.00
Torsdag: 8.00 - 17.00
Fredag: 8.00 - 15.00

Telefontider:

Mandag - onsdag: 10.00 - 15.00
Torsdag: 10.00 - 17.00
Fredag: 10.00 - 14.00