Plejefamilie

Vil du gøre en forskel for et barn eller en ung og har du hjerterum og overskud? Så bliv plejefamilie.

Små liv søger store hjerter og vi har brug for nye plejefamilier i Sønderborg kommune.

Som plejefamilie kan I gøre en forskel for et barn, der har det svært og ikke længere kan bo hjemme. Mange plejefamilier og plejebørn får en relation for livet, fordi indsatsen bliver et positivt vendepunkt i barnets udvikling og trivsel.

Betegnelsen plejefamilie, dækker over 3 måder, at være plejefamilie på:

 • Døgnpleje, hvor barnet bor ved jer og er en del af jeres almindelige hverdag
 • Støttefamilier (tidligere aflastningsfamilier), hvor I giver barnet og forældrene et pusterum i f.eks. weekender og ferier
 • Netværk, hvor I bliver plejefamilie for et barn i jeres private netværk. Der skal være bevilliget anbringelse via kommunen.
Er der nogle overvejelser, vi skal gøre os, før vi søger om at blive plejefamilie?

Inden I søger om at blive plejefamilie, er det vigtigt, at I gør jer nogle tanker om følgende: 

 • indsatsen for plejebarnet er en fælles opgave for hele familien
 • egne børns reaktioner
 • hvilke kompetencer og kvalifikationer har I til en eventuel plejeopgave?
 • samarbejdet med kommunen – at blive en ’offentlig’ familie
 • samarbejdet med plejebarnets biologiske familie
 • de økonomiske forhold
Hvilke krav er der til os, hvis vi vil være plejefamilie?

Det er meget forskelligt, hvad plejeopgaven for det enkelte barn indebærer. Plejebørn har ligesom alle andre børn brug for nærvær, omsorg og en hverdag ligesom alle andre. Derudover kan nogle plejebørn have vanskeligheder, der kræver et behandlingsforløb. I skal som plejefamilie desuden støtte op om barnets kontakt og samvær med sin biologiske familie.

For at være plejefamilie skal I have en godkendelse. I kan enten blive generelt godkendt eller netværksgodkendt. Den generelle godkendelse varetages af Socialtilsyn Syd, mens netværksgodkendelsen foretages af familieplejekonsulenterne. Derudover skal man deltage i tre forløb:

 • Grundkursus
  Grundkurset skal være gennemført, før I må modtage et barn. Hvis I er to plejeforældre, skal I begge deltage i kurset. Her får I blandt andet indsigt i omsorg og opdragelse af barnet, relationen i egen og plejebarnets familie og samarbejdet med fagpersonerne omkring barnet. Det er Socialtilsyn Syd i Ringe, der står for grundkurset.
 • Efteruddannelse
  Som plejefamilie skal I deltage i to årlige efteruddannelsesdage. Plejefamilier modtager invitation til efteruddannelsesdage direkte fra familieplejekonsulenterne.
 • Supervision
  Supervision er en uddannende proces, der som udgangspunkt foregår hjemme hos jer eller alternativt hos familieplejekonsulenten. For plejefamilier foregår supervision cirka hver 4. måned eller efter behov, mens det for støttefamilier er 1-2 gange årligt eller efter behov. Udover supervisionen kan I også modtage råd og vejledning samt egentlig undervisning med afsæt i netop jeres behov.
  Man kan også deltage frivilligt i gruppesupervision, hvor man typisk mødes en gang hver måned sammen med den ansvarlige familieplejekonsulent samt en familiebehandler fra Familieindsatser. 

Som pleje- og støttefamilie har man tavshedspligt med alt, hvad man erfarer om plejebarnets situation. Barnets skole/institution, læge og myndigheder skal naturligvis have de nødvendige informationer til støtte for barnet. Tavshedspligten ophører ikke, selv om plejeforholdet ophører.

Hvordan matches plejebarn og plejefamilie?

At finde det rette match mellem plejebarn og plejefamilie er en kompleks opgave, som kræver grundighed. Derfor har vi i Sønderborg Kommune et familieplejeteam, hvis primære opgave er at arbejde med netop det rette match. I en match-proces vil vi kontakte jer og aftale et besøg for en dybere samtale om opgaven, indhold og omfang.

Får man løn som plejefamilie?

Som plejefamilie bliver den ene af jer ansat på kontrakt. Kontrakten er jeres ansættelsesbevis.

Lønnen bliver udbetalt til den, der står på kontrakten. Løn til plejefamilier hedder honorering og er en skattepligtig indkomst.

Døgnplejefamilier honoreres efter gennemsnitsmodellen og støttefamilier efter vederlag. 

Se honoreringsmodellen her

Får man dækket sine udgifter i forbindelse med arbejdet som plejefamilie?

Udover vederlaget får I udbetalt et skattefrit beløb, som skal dække udgifterne til kost og logi samt de almindelige daglige udgifter, der er forbundet med plejebarnets ophold hos jer.
Hvis I er fuldtidsplejefamilie, skal I stille værelse, seng og opbevaring til rådighed for barnet. Hvis barnet har brug for særligt udstyr, kan I søge om at få dækket udgiften hos barnets socialrådgiver.

Hvis I er støttefamilie stilles der krav om en opredning til barnet, derudover skal de biologiske forældre/forældremyndighedsindehaverne levere det nødvendige – fx bleer og tøj.

Image
Skygge af barn

Kontakt os

Familieplejeteamet
Borgmester Andersens Vej 26
6400 Sønderborg