Politikker og handleplaner

Her kan du få et samlet overblik over alle vedtagne planer og politikker i Sønderborg Kommune.

Affaldsplan 2019-2030

Grøn omstilling og jobvækst

Arkitektur- og bevaringspolitik

Levende byer, lokalsamfund og fællesskaber

Beredskabsplan

Et godt liv

Beskæftigelsespolitik 2023-2026

Grøn omstilling og jobvækst

Bosætning 2019-2022

Levende byer, lokalsamfund og fællesskaber

Bæredygtighedspolitik 2021-2024

Grøn omstilling og jobvækst

DK2020 Sønderborg

Grøn omstilling og jobvækst

Frivillighedsplaner 2020-2023

Levende byer, lokalsamfund og fællesskaber

Handleplan for erhverv 2019-2022

Grøn omstilling og jobvækst

Handleplan for Fødevarer 2022-2025

Grøn omstilling og jobvækst

Handleplan for Klimatilpasning DK2020

Grøn omstilling og jobvækst

Handlingsplan om forebyggelse og bekæmpelse af rotter 2022-2024

Levende byer, lokalsamfund og fællesskaber

Idræts- og Fritidspolitik 2019-2024

Levende byer, lokalsamfund og fællesskaber

Indkøbs- og udbudspolitik

Grøn omstilling og jobvækst

Klima og energihandleplan 2019-2025

Grøn omstilling og jobvækst

Klimatilpasningsplan 2022

Grøn omstilling og jobvækst

Kulturhandleplan 2023-2025

Levende byer, lokalsamfund og fællesskaber

Kulturkompasset Sønderborg

Levende byer, lokalsamfund og fællesskaber

Masterplan for Hertugernes Augustenborg

Levende byer, lokalsamfund og fællesskaber

Masterplan for Kunst 2020-2023

Levende byer, lokalsamfund og fællesskaber

Masterplan for Nordals – Et helstøbt Nordals

Levende byer, lokalsamfund og fællesskaber

Naturbyklynge strategi for Havnbjerg

Levende byer, lokalsamfund og fællesskaber

Naturpolitikken

Grøn omstilling og jobvækst

Plan for Ungekultur 2021-2024

Levende byer, lokalsamfund og fællesskaber

Politik for det frivillige sociale og sundhedsfremmende område

Levende byer, lokalsamfund og fællesskaber

Spildevandsplan

Grøn omstilling og jobvækst

Stihandlingsplan 2018-2022

Levende byer, lokalsamfund og fællesskaber

Strategi for byliv og infrastruktur

Levende byer, lokalsamfund og fællesskaber

Strategier for byerne

Levende byer, lokalsamfund og fællesskaber

Vandforsyningsplan 2014-2022

Levende byer, lokalsamfund og fællesskaber

Varmeplan Sønderborg Kommune

Grøn omstilling og jobvækst

Kontakt os

Kommunikationsafdelingen
Rådhustorvet 10
6400 Sønderborg