Skade forårsaget af løse dyr

Her kan du henvende dig vedrørende spørgsmål om erstatning ved skade forårsaget af løse dyr.

Anmeldelse af erstatningskrav skal ske til Sønderborg Kommune, Sekretariatet, inden 7 dage, efter at skaden er sket. 

Hvad skal jeg oplyse i min klage?

På klagen skal du oplyse navn, bopæl på besidderen af det dyr, der har forvoldt skaden.

Hvad koster det at indbringe en mark- og vejfredssag?

Det koster 1.435 kr. for at indbringe en sag.

Hvis det undtagelsesvis deltager 3 vurderingsmænd, koster det 2.009 kr.

Hvilke regler er der for mark- og vejfred?

Læs om mark- og vejfredsloven på retsinformation.dk

Image
Køer på mark

Kontakt os

Byrådssekretariatet og Jura
Rådhustorvet 10
6400 Sønderborg