Budget og budgetaftaler

Se budget for 2023 og se alle budgetaftaler for Sønderborg Kommune.

Her kan du se fordelingen af det kommunale driftsbudget fordelt på udvalg. Du kan klikke på hvert udvalg og se uddybende om det enkelte områdes økonomi.

Kontakt os

Central Økonomi
Voldgade 3
6400 Sønderborg