Ukraine

Læs mere om bolig, job, skole og sundhedstilbud til ukrainske flygtninge.

Til ukrainske flygtninge

Kan jeg få hjælp til at finde en permanent bolig, når jeg har fået opholdstilladelse?

Hvis du er blevet visiteret til at bo i Sønderborg Kommune, kan du søge efter en bolig på flere forskellige måder.

Læs mere om boligmulighederne i Sønderborg-området på sonderborg.dk

Mange udlejningsboliger udbydes af private udlejere. Man kan med fordel finde private boliger på diverse boligportaler, sociale medier eller i den lokale avis.

Hvis man akut står og mangler en bolig, kan man enten søge og læse kriterierne om at få tildelt en akutbolig eller rette henvendelse ved Borgerservice, som kan hjælpe dig med ansøgningen. Når man søger om en akutbolig, skal man være opmærksom på, at ens egne individuelle ønsker til en bolig eller til beliggenhed ikke er afgørende for den samlede vurdering.

Når man flytter i en lejebolig, skal man betale et depositum ved indflytning. Størrelsen på indskuddets pris kan variere, og hvis at du ikke kan betale, kan du søge om et beboerindskudslån.

Kan jeg søge om boligstøtte?

I Danmark kan man søge om boligstøtte. Boligstøtte er et skattefrit beløb, som du kan modtage som et tilskud til din husleje. Boligstøtte er i udgangspunktet en mulighed for alle, der lejer en bolig. Om man kan modtage boligstøtte og hvor meget man kan modtage, afhænger af: 

 • Hustandens indkomst og formue 
 • Hvor mange børn og voksne, der bor i boligen 
 • Huslejens størrelse
 • Hvor stor boligen er

Du kan søge om boligstøtte på borger.dk.

Hvad skal jeg gøre, når jeg har fået opholdstilladelse efter særloven?

Når du får opholdstilladelse og skal bo i Sønderborg Kommune, skal du tage kontakt til jobcentret.

Du kan henvende dig personligt på Holger Drachmanns pl. 5, 6400 Sønderborg, eller på telefon: +45 88 72 40 27.

Når du har fået opholdstilladelse efter særloven, tilbyder kommunen dig en midlertidig bolig. Du får en kontaktperson i jobcentret, som hjælper dig med alt det praktiske. Familier med børn vil desuden få hjælp fra en familievejleder.

Når du er kommet godt på plads, starter du i et forløb med danskundervisning og jobsøgning.  

Kan jeg få behandling i det danske sundhedsvæsen?

Når du har opholdstilladelse og bopæl i Danmark, har du ret til gratis behandling i dele af sundhedsvæsenet. Du kan finde information om det danske sundhedsvæsen på dansk, engelsk, ukrainsk og russisk på Sundhedsstyrelsens hjemmeside.

Hvis du har spørgsmål til kommunens sundhedstilbud, kan du kontakte sundhedscentret.
 
Hvilke sundheds- og tandplejetilbud er der for børn?

Sønderborg kommunale sundhedspleje tilbyder:

 • Vejledning til forældre om børns sundhed og trivsel
 • Besøg hjemme hos familier med børn i alderen 0-12 måneder
 • Vejledning i kommunens dagtilbud og skoler

Alle med børn og unge i alderen 0-18 år kan kontakte sundhedsplejersken.

Sønderborg kommunale tandpleje tilbyder:
 • Gratis tandpleje til børn og unge op til 18 år og tandpleje til personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne
 • Tandregulering med bøjle, såfremt tandstillingsfejlen falder under det, der må behandles ud fra Sundhedsstyrelsens retningslinjer
Børn og unge indkaldes automatisk til Tandplejen. Hvis barnet ikke kan komme på det tidspunkt, det har fået tildelt, er det vigtigt at melde afbud ved at kontakte Tandplejen.
 
 
Kan jeg få undervisning i dansk?

Du har ret til danskuddannelse, når du har fået opholdstilladelse efter den nye særlov. Jobcenter Sønderborg hjælper med tilmelding og opstart.

Kommunen tilbyder ikke danskuddannelse til ukrainske flygtninge, som ikke har fået svar på deres ansøgning om opholdstilladelse.

Kan jeg få hjælp til at finde job?

Når du får opholdstilladelse efter særloven, får du også tilladelse til at arbejde i Danmark. Hvis du bliver visiteret til at bo i Sønderborg Kommune, hjælper jobcentret dig med at afklare dine kompetencer og søge job.

Hvis du endnu ikke har fået opholdstilladelse, kan du besøge Jobklubben. 

I Jobklubben kan du få hjælp til CV og ansøgning samt få kontakt til lokale virksomheder, som har ledige stillinger, du kan søge.

Jobklubben er et åbent tilbud uden behov for tilmelding, og du kan deltage så mange gange, du har behov for det. Der vil være ukrainsk tolk.

Du finder tilbuddet på Augustenborg Landevej 7 1. sal, 6400 Sønderborg. Jobklubben afholdes på følgende tidspunkter:

Mandag fra kl. 13.00 – 15.00

Torsdag fra kl. 15.00 – 17.00

Fredag fra   kl. 13.00 – 15.00

Ring til jobcentret på telefon +45 27 90 76 35, hvis du vil vide mere.

Du kan også læse mere om jobsøgning i Danmark her.

Kan mine børn komme i dagtilbud og skole?

Skole

Har du børn mellem 6 og 17 år, skal de gå i skole.

Hvis du har opholdstilladelse, tilmeldes dit barn automatisk til den skole, de skal gå på. Du vil blive kontaktet af skolen.

Hvis du endnu ikke har opholdstilladelse, skal du kontakte Lene Dippel Rasmussen på e-mail lerm@sonderborg.dk eller tlf. +45 28 92 17 75.
Du skal oplyse barnets navn, alder, bopæl samt tlf.nr./mail til kontaktperson.

Dagtilbud

Har du børn, der skal i dagtilbud, skal du kontakte Per Wøssner på e-mail pwos@sonderborg.dk eller tlf. +45 27 90 57 48.

Du skal oplyse barnets navn, alder, bopæl samt tlf.nr./mail til kontaktperson.

De yngste børn har mulighed for at komme i børnehave i Egernsund Børnehus, Børnehuset Rinkenæs, Stevning Børnehus og Mågevænget i Sønderborg.

Kan jeg få krisehjælp?

Region Syddanmarks krisehotline
Ukrainske statsborgere, deres familie og andre borgere med tilknytning til Ukraine, der bor i Region Syddanmark, kan kontakte Region Syddanmarks krisehotline, hvor der ydes akut hjælp og behandling, om nødvendigt også med ukrainsk tolkebistand.

Telefon: +45 99 44 50 60. Døgnåben.

Dansk Flygtningehjælps psykosocial telefonlinje
Børn, unge og voksne kan ringe ind til Dansk Flygtningehjælps psykosociale telefonlinje. Her kan man tale med en ukrainsk fagperson om de reaktioner, man oplever. Forældre kan desuden få vejledning om hvordan de kan støtte deres børn i den svære og udfordrende situation, man står i lige nu. Samtalen foregår på ukrainsk. Der er mulighed for at aftale et tidspunkt for en længere opfølgende samtale. Der er ligeledes mulighed for at blive visiteret til tre terapeutiske samtaler ved behov. 

Telefon: +45 33 73 53 14. Åben hverdage kl. 9-10 og kl. 17-18.

Den psykiatriske akutmodtagelse i Aabenraa

Alle borgere i psykiatrisk krise kan desuden altid uden henvisning møde op og få hjælp på den psykiatriske akutmodtagelse i Aabenraa – Kresten Philipsens Vej 15 Indgang C. Akutmodtagelsen kan kontaktes på tlf. +45 99 44 56 59.

Kan jeg få stillet et hjælpemiddel til rådighed?

Kommunen yder støtte til dig, hvis et hjælpemiddel kan afhjælpe en funktionsnedsættelse, lette dagligdagen eller er nødvendig for, at du kan udføre et erhverv.

Kontakt til hjælpemiddelafdelingen:  Tlf. +45 88 72 60 79

Til borgere i Sønderborg

Må privatpersoner have ukrainske flygtninge boende?

Du må gerne stille dit hjem til rådighed for ukrainske statsborgere, der opholder sig lovligt i Danmark.

Hvis du gerne vil stille din bolig til rådighed for ukrainske flygtninge, kan du sende en mail til Sønderborg Kommunes ukraine-taskforce ukraine@sonderborg.dk med følgende oplysninger:

 • Navn
 • Adresse
 • E-mail
 • Telefonnummer
 • Beskrivelse af huset (antal værelser, andre faciliteter)

Så bliver du kontaktet, hvis der bliver brug for indkvartering hos private i Sønderborg Kommune.

Vær opmærksom på, at kommunalbestyrelsen skal indhente en børneattest forud indkvartering hos private borgere af børn under 15 år.

Hvordan kan jeg hjælpe Ukraines flygtninge?

Flere af de lokale nødhjælpsorganisationer og foreninger organiserer forskellige initiativer for at hjælpe de ukrainske flygtninge. Du kan støtte økonomisk og du kan melde dig frivilligt og blive en del af arbejdet med at tage godt imod de nyankomne.

På www.kriseinformation.dk kan du læse myndighedernes råd til, hvordan du bedst hjælper.

Må jeg flage med det ukrainske flag for at vise min støtte?

Justitsministeren har besluttet at forlænge tilladelsen til, at private og offentlige myndigheder, der måtte ønske det, flager med det ukrainske flag til og med den 31. december 2022. Statslige myndigheder skal dog flage med Dannebrog på de officielle og ekstraordinære flagdage i perioden.

Til virksomheder

Kan jeg ansætte en ukrainsk flygtning?

Ukrainere, som har opholdstilladelse efter den nye særlov, har tilladelse til at arbejde i Danmark.

Hvis du ønsker at ansætte ukrainske flygtninge kan du kontakte jobcentrets virksomhedsservice på tlf. +45 88 72 40 31 eller mail virksomhedsservice@sonderborg.dk. Her kan du få sparring og vejledning og få jobåbninger lagt ind i vores jobbank.

Du kan også finde mere information til arbejdsgivere her.

Image
Ukraine flag

Kontakt os

Ukraine taskforce
Holger Drachmanns plads 5
6400 Sønderborg