Kollektiv trafik, busser og færger samt buskort til studerende

Information om buskørsel, køreplaner og færger i kommunen.

Den kollektive trafik (busser) drives gennem samarbejde med trafikselskabet Sydtrafik. Busserne kører på certificeret biogas, og omlægningen fra dieselbusser til gasbusser giver en årlig co2 reduktion på ca. 2.500 ton.

Foruden busser er der også:

Kan skoleelever og studerende få et buskort?

For elever i folkeskolen

Elever i 0. - 10. klasse med folkeregisteradresse i Sønderborg Kommune tilbydes gratis skolekort med mulighed for kørsel i alle busser i kommunen og på alle tidspunkter. Ønsker eleven et buskort, skal eleven rette henvendelse til skolesekretæren på den skole, hvor eleven er indskrevet.

Har eleven som borger i Sønderborg Kommune valgt en skole i Aabenraa Kommune, skal bestilling af skolekortet bestilles ved skolen i Aabenraa. Kortet udstedes med gyldighed indenfor Sønderborg Kommune, og der skal købes tillægskort, hvis der skal rejses indenfor Aabenraa Kommune.

Elever med ophold på efterskole samt 10. klasse på EUC er ikke omfattet af tilbuddet.

Bortkommer et buskort, skal der ved eventuelle busrejser altid indløses billet i bussen, indtil erstatningskortet modtages. Et erstatningskort koster 150,- kroner. Bestilling af erstatningskort sker på skolen.

Sydtrafiks rejsebestemmelser er også gældende ved brugen af skolekort.

For studerende på ungdomsuddannelser eller videregående uddannelser

Unge og studerende kan bestille Ungdomskort på www.ungdomskort.dk.

Kortet udstedes til:

  • Unge 16-19 årige, der ikke er under uddannelse
  • Elever på en ungdomsuddannelse
  • Elever på en videregående uddannelse

Ved spørgsmål om bestilling og kortudstedelse, kontakt Sydtrafik på tlf. 76 60 86 00.

 

Hvad er Flextur og Plustur?

Flextur er kollektiv trafik, hvor du bliver kørt i mindre vogne sammen med andre passagerer. Du bestemmer selv, hvor du skal hentes og sættes af.

Flextur kan bestilles telefonisk på tlf. +45 76 60 86 08 – tast 1, på Sydtrafiks flextrafik hjemmeside eller Flextrafik app, som kan hentes i Google Play og App Store. Du kan se en oversigt over priserne her.

Flextur kan benyttes alle ugens dage i tidsrummet 06.00-24.00 i hele Sønderborg Kommune, dog ikke d. 24. og 31. december.

Læs mere om Flextrafik

Plustur er flextrafik til kørsel mellem adresse og stoppested. En Plustur kan kun bestilles via rejseplanen.dk som en del af en samlet rejse (fx en Plustur fra Kværs til Gråsten Station for at forsætte rejsen derfra med tog). Læs mere om Plustur.

Hvor kan jeg se, om der er omkørsel på grund af vejarbejde, vejrlige forhold eller andre midlertidige situationer?

Når gravearbejde, arrangementer, optog eller lignende på de offentlige veje medfører, at busserne ikke kan køre som planlagt, annonceres ændringerne på Sydtrafiks hjemmeside. Der vil i visse tilfælde også være annoncering på stoppestederne og i busserne, men som udgangspunkt er det Sydtrafiks hjemmeside og rejseplanen.dk, der skal benyttes, hvis man vil kontrollere om der køres som planlagt.

Det sker også, at vejret er skyld i, at buskørslen ikke kan udføres som planlagt. Dette er især i vinterhalvåret, hvor glatføre eller sne kan hindre busserne i at komme rundt. Også i de situationer vil der bliver informeret via trafikselskabets hjemmeside ligesom informationen også hvis muligt vil blive bragt via lokalradioen.

Hvilke kriterier er der for den kollektive trafik i Sønderborg Kommune?

Byrådet har vedtaget principper for hvorledes den kollektive bustrafik i Sønderborg Kommune planlægges. Principperne gælder for alle de ruter, som kører internt i kommunen (kommunegrænsen krydses ikke) og derfor ikke for ruterne 110, 112, 113, 128 og 900X, der finansieres af Region Syddanmark.

De overordnede kriterier er bl.a. følgende:

  • Bybusserne kører på hverdage i tidsrummet kl. 07.00 – 17.00.
  • Skolebusruterne tilrettelægges efter distriktsskolerne, hvortil kommunen har en befordringsforpligtigelse. Der tilbydes én indkørsel og maksimalt to/tre hjemkørsler afhængig af, om der er tale om en skole med overbygning. Der må være 60 minutters ventetid mellem skolens ringetid og bussens ankomst- eller afgangstid. Det tilstræbes maksimalt 15 minutter om morgenen og 30 minutter om eftermiddagen. Specielle transportønsker fra friskolerne vil kun imødekommes, hvis dette kan ske uden væsentlige meromkostninger, dog med undtagelse af få specifikke ture.
  • Der tilbydes kollektiv trafik, hvor der er et kollektivt transportbehov. Der vil være særlig fokus på de uddannelsessøgende.
  • Der er reduceret kørsel på oplandsruterne i skolernes ferieperioder
  • Natbuskørsel med én afgang fra Sønderborg Busstation nætterne efter fredage og lørdage
  • Sommerbus på Nordals
  • Flextur og Plustur

Ruter:

Rute 223:         Kører alle dage
Rute 224:         Kører på skoledage 
Rute 225/226:  Kører alle dage tilpasset færgen Fynshav-Bøjden.
Rute 229:         Kører på hverdage og lørdage
 

Image
Busser

Kontakt os

Anlæg og Infrastruktur
Lille Rådhusgade 7
6400 Sønderborg

Telefontider:

Mandag - onsdag: 10.00 - 15.00
Torsdag: 10.00 - 17.00
Fredag: 10.00 - 14.00

Uden for åbningstiden kan du ringe til Den Fælles Vagtcentral på tlf. +45 88 72 41 10.