Modersmålsundervisning

Læs her om tilbud om modersmålsundervisning i Sønderborg Kommune og tilmeld dit barn her.

Fristen for tilmelding til skoleåret 2024-2025 er onsdag den 22. maj 2024.

Sønderborg Kommune tilbyder modersmålsundervisning i forskellige sprog efter følgende retningslinjer:

 • modersmålsundervisningen er frivillig
 • alle elever, der ønsker modersmålsundervisning skal tilmeldes, også børn som modtager undervisning i dette skoleår
 • modersmålsundervisningen er gratis
 • tilmeldingen gælder hele skoleåret
 • der oprettes et hold, hvis der er 12 elever tilmeldt, og der kan ansættes en kvalificeret lærer
 • undervisningen er normalt på 3 lektioner om ugen
 • undervisningen foregår som udgangspunkt på de skoler, hvor der er flest tilmeldte elever i det enkelte sprog
 • forældrene skal selv sørge for transport til og fra undervisningen
 • undervisningen foregår efter normal skoletid
 • der kan ikke vælges lærer, men kun det sprog, som barnet ønskes undervist i
 • hvis barnet ikke kan komme til undervisning, har forældrene pligt til at give skolen besked
Hvilken undervisning tilbydes i skoleåret 2022-2023?

I skoleåret 2022-2023 tilbydes der undervisning i arabisk. Tilmelding til skoleåret 2022-2023 er afsluttet, og det er ikke længere muligt at tilmelde sig.

Hvordan tilmelder jeg mit barn modersmålsundervisning?

Elever på kommunens folkeskoler får tilmeldingsseddel udleveret på skolen eller på AULA. Tilmeldingen afleveres på skolen igen eller sendes på mail til mgoc@sonderborg.dk.

Kommende børnehaveklasseelever og elever på fri- og privatskoler kan udfylde tilmeldingsblanketten ved at følge linket øverst på siden.

Er der forskel på, hvilken undervisning mit barn tilbydes ift. vores statsborgerskab?

EU og EØS lande

Lovpligtig undervisning tilbydes alle elever i Sønderborg Kommune i 0. – 9. klasse, som forsørges af en i Danmark bosiddende person, der er statsborger i en anden medlemsstat i EU eller i en stat, der er omfattet af aftalen om EØS. Der tilbydes undervisning i den pågældende stats officielle sprog.

Lande uden for EU

Frivillig kommunal undervisning, som tilbydes elever i kommunens folkeskoler i 0. – 3. klasse.

Image
Børn holder i hånd

Kontakt os

Børn, Uddannelse og Sundhed
Jyllandsgade 36
6400 Sønderborg