Organisation

Kommunen er organiseret i fem forvaltninger og en stab. Her kan du se organisationsdiagram og læse mere om organiseringen.

DirektionenKommunen er organiseret i fem forvaltninger og en stab bestående af HR og Arbejdsmiljø, Byrådssekretariatet og Jura og Politik, Analyse og Kommunikation.

 

Kommunaldirektør

Tim Hansen leder direktionens arbejde og har det overordnede administrative ansvar for den måde, kommunen løser opgaverne. Derudover har kommunaldirektøren ansvaret for opgaveløsningen i Kommunaldirektørens Stabe.

Direktøren betjener på direktionens vegne:

Direktør for Børn, Uddannelse og Sundhed 

Nicolai Dupont Heidemann er direktionsmedlem og har det faglige ansvar for opgaveløsningen inden for skoler, SFO, daginstitutioner, dagpleje, SSP, PPR.

Direktøren betjener på direktionens vegne:

Direktør for Omsorg og Udvikling og Vicekommunaldirektør

Klaus Liestmann er direktionsmedlem og har det faglige ansvar for velfærdsområdet.

Direktøren betjener på direktionens vegne:

Direktør for Kultur og Erhverv

Peter Norman er direktionsmedlem og har det faglige ansvar for opgaveløsningen i Kultur og Erhverv.

Direktøren betjener på direktionens vegne:

Direktør for Teknik, Miljø og Bæredygtighed

Sille Marcussen Dall er direktionsmedlem og har det faglige ansvar for opgaveløsningen i Teknik, Miljø og Bæredygtighed.

Direktøren betjener på direktionens vegne:

Direktør for Økonomi og Arbejdsmarked

Lisbeth Hansen er direktionsmedlem og har det faglige ansvar for opgaveløsningen i Økonomi og Arbejdsmarked.

Direktøren betjener på direktionens vegne:

Direktionens løn

Lønnen er gældende pr. 1. oktober 2023 og er opgivet som månedsløn - eksklusiv pension.

Tim Hansen
Kommunaldirektør
Løn: 156.745 kr.

Klaus Liestmann
Vicekommunaldirektør
Løn: 112.065 kr.

Nicolai Dupont Heidemann
Direktør for Børn, Uddannelse og Sundhed
Løn: 107.224 kr.

Lisbeth Hansen
Direktør for Økonomi
Løn: 104.070 kr.

Peter Norman
Direktør for Kultur og Erhverv
Løn: 104.070 kr.

Sille Marcussen Dall
Direktør for Teknik, Miljø og Bæredygtighed
Løn: 104.070 kr. 

Medarbejderdata og kontaktoplysninger

Af sikkerhedsmæssige hensyn og for at værne om medarbejdernes privatliv udstilles den enkelte medarbejders navn, telefonnummer og e-mail ikke længere på sonderborgkommune.dk. Sønderborg Kommune følger andre kommuners eksempel og vil i stedet altid henvise til en afdelingsmail og et hovedtelefonnummer.

Kontakt os

Byrådssekretariatet og Jura
Rådhustorvet 10
6400 Sønderborg