Kørsel af syge elever

Læs mere om befordring af syge og invaliderede elever til folkeskoler og ungdomsuddannelser.
Hvilke betingelser er der, før jeg kan få gratis befordring til mit syge barn?

Folkeskoleelever og elever på ungdomsuddannelser, som midlertidigt bliver syge og har brug for transport, har ret til befordring, hvis:

 • Eleven ikke har mulighed for at anvende offentlige transportmidler
 • Eleven har folkeregisteradresse i Sønderborg Kommune
 • Eleven på grund af sygdom eller invaliditet kun er i stand til at følge den almindelige undervisning i skolen, hvis eleven befordres til og fra skole
 • Eleven kan fremvise en udtalelse fra lægen, eventuelt en lægeerklæring, hvis nødvendigt
 • Eleven ikke er i stand til at befordre sig til og fra skole ved egen hjælp, såfremt der stilles en sygecykel, en kørestol eller lignende hjælpemiddel til elevens rådighed
 • Eleven ikke går på privatskole eller friskole

Vær opmærksom på:

 • Den bevilgede befordring ikke nødvendigvis omfatter den samlede rejsestrækning mellem bopæl og skole, men kan også være tilslutningskørsel, hvor der transporteres fra bopæl til nærmeste offentlige befordringsmiddel.
 • Befordringen omfatter én kørsel fra hjemmet og én kørsel til hjemmet pr. dag.
 • Der bevilges som udgangspunkt befordring til og fra folkeregisteradressen. Hvis forældrene ikke bor sammen, har fælles forældremyndighed og begge bor i Sønderborg Kommune, kan kørsel også ske til samværsforælder de dage, hvor barnet bor hos denne.
 • Afgørelse om kørsel foretages i Transportkontoret. Transportkontoret vurderer ud fra indsendte ansøgningsskema om eleven er berettiget til kørsel.
 • Transportkontoret kan bede borgeren indhente lægeerklæring som dokumentation eller drøfte elevens helbredsmæssige problemstilling med træningsterapeut.
Kan jeg få kørselsgodtgørelse, hvis jeg selv transporterer mit syge barn til skole?

Du har mulighed for selv at stå for transporten og som kompensation få udbetalt kørselsgodtgørelse, det vil blive beregnet efter statens laveste takst for kørsel.

Du kan ansøge om kørselsgodtgørelse ved at sende en mail via sikker post til Transportkontoret.

Hvordan fungerer befordringen af syge elever?

Når Transportkontoret har behandlet din ansøgning, vil du få besked med de nærmere oplysninger. Fremadrettet kørsel bedes afgivet til Sydtrafik på tlf. 88 72 44 72.

Eleven skal være klar en halv time + køretid før mødetid hver morgen. Om eftermiddagen vil en taxi komme så tæt på ønsket afhentningstidspunkt på skolen som muligt, der kan dog være ventetid på op til 30 min.

Såfremt chaufføren skal kunne kontakte dit barn om eftermiddagen (ved forsinkelse, hvis chaufføren ikke kan finde eleven, m.m.), skal du oplyse barnets mobiltelefonnummer i ansøgningsskemaet eller til Sydtrafik. 

 

Såfremt vognen ikke kommer, skal afbestilles eller bestillingerne skal ændres, bedes du kontakte Sydtrafik som står for koordinering af kørsel på tlf. +45 88 72 44 72. Telefontid kl. 08.00 - 15.00 på hverdage.

Ved aflysning tidlig morgen kl. 06.00-08.00, kontaktes Sydtrafik på +45 88 72 44 72

Image
Dreng venter på bus

Kontakt os

Flådestyring
Lille Rådhusgade 7
6400 Sønderborg

Telefontider:

Mandag - fredag: 9.00 - 14.00