Kontorelev

Læs mere om Sønderborg Kommunes kontorelevuddannelse.

Sønderborg Kommunes kontorelevuddannelse er en uddannelse med speciale i offentlig administration.

Hvordan er uddannelsen som kontorelev opbygget?

Kontorelevuddannelsen indeholder et grundforløb på op til 2 år (fx HG2, EUDG, EUX eller HHX) og et hovedforløb, som varer 2 år og er delt op i praktik- og skoleperioder. 

Praktikperioderne foregår i administrationen i de forskellige forvaltninger, stabe og decentrale enheder, som geografisk er spredt i hele kommunen. Eleverne er typisk 12 måneder på hvert praktiksted – dvs. at man som elev har to forskellige praktiksteder i løbet af uddannelsen.  

Skoleperioderne foregår i samarbejde med Business College Syd på Mommark Handelskostskole. Der er i alt 15 ugers skoleophold, hvoraf én uge bruges til at skrive og forberede fagprøven.

Efter endt uddannelse vil du have færdigheder og kompetencer til at søge arbejde i både den offentlige og den private sektor. Vi kan ikke love fastansættelse af eleverne efter endt uddannelse – men vi forsøger så vidt muligt at fastholde den nyuddannede medarbejder. 

Hvordan bliver jeg kontorelev?
  • Du skal opfylde adgangskravet om et grundforløb (fx HG2, EUDG, EUX eller HHX) fra en handelsskole, hvoraf det fremgår af grundforløbsbeviset, at du har adgang til kontoruddannelsen med specialet offentlig administration.
  • Har du en gymnasial baggrund (STX, HF eller HTX) skal denne suppleres med et EUD-forløb på en handelsskole.
  • Er du over 25 år, gælder samme overgangskrav. Dog kan der være tale om afkortning af antal specialefag samt uddannelsens varighed. Det vil fremgå af en realkompetencevurdering foretaget af en handelsskole.
  • Er du fyldt 25 år, og har du ikke nogen af ovenstående forløb, skal du kontakte en handelsskole med henblik på at få udarbejdet en realkompetencevurdering (RKV) for at komme i betragtning.

Elevstillingerne bliver slået op i sidste kvartal og med tiltrædelse i september året efter - medmindre andet aftales.

Kontakt os

Udviklingshuset HR
Skolevej 4, Havnbjerg
6430 Nordborg