Pasning af nærtstående med handicap eller alvorlig sygdom

Hvis din nære slægtning eller ven med et handicap eller alvorlig sygdom har behov for pasning i eget hjem, kan du søge om pasningsorlov i op til seks måneder.

Det er muligt at ansætte en nærtstående på arbejdsmarkedet til at varetage pasnings- og omsorgsopgaver for et menneske med varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller indgribende kronisk eller langvarig (herunder uhelbredelig) sygdom.

En forudsætning for ansættelse til pasning i hjemmet er, at alternativet er et døgnophold uden for hjemmet, eller at pasningen svarer til et fuldtidsarbejde.

Hvem kan modtage pasning?
  • Børn, voksne og ældre med varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne.
  • Personer med kronisk eller langvarig sygdom. Ved langvarig forstås et år eller mere.
  • Personer med uhelbredelig, alvorlig sygdom for eksempel personer med cancer, alvorlige hjertelidelser med videre, men ikke døende. 
Hvem kan varetage pasningen?

Den person, der skal varetage pasningen, kan være en:

  • ægtefælle
  • samlever
  • barn
  • forældre
  • andre med meget tæt relation

Personen kan være lønmodtager, selvstændig erhvervsdrivende, dagpengemodtager eller kontanthjælpsmodtager. Kravet om tilknytning til arbejdsmarkedet skal være anset for opfyldt.

Du kan ansættes i op til seks måneder. Perioden kan forlænges med indtil tre måneder ved særlige forhold.

Lønmodtagere har ret til orlov i forbindelse med pasningen.

Hvad er lønnen?

Lønnen udgør kr. 25.138,00,- pr. måned.

Kan pasningen opdeles i kortere perioder?

Ja, efter gensidig aftale kan pasningen deles op i kortere perioder af ned til en måneds varighed.

Efter aftale med den arbejdsgiver, der giver orlov, kan ansættelsen opdeles i mindre dele end hele måneder. Ansættelsen kan også deles af flere personer.

Du skal gøre os opmærksomme på dit ønske om at opdele pasningen på forhånd ved ansættelsen.

Image
Kvinde tager sig af sin syge mand

Kontakt os

Omsorg og Udvikling
Ellegårdvej 25A
6400 Sønderborg

Telefontider:

Mandag - fredag: 8.00 - 9.00