Indmeld dit barn og se placering af dagplejere, vuggestuer og børnehaver

Book en plads, meld dit barn ud eller søg om friplads i dagpleje, vuggestue eller børnehave.

Alle børn har ret til et dagtilbud fra de er 26 uger og til skolestart i kommunens danske og tyske institutioner.
Sønderborg Kommune har pasningsgaranti på alle områder.

Institutionerne arbejder efter loven om minimumsnormering. Der er max 3 børn pr. pædagogiske personale i vuggestue og max 6 børn pr. pædagogiske personale i børnehave. 
Sønderborg Kommunes dagtilbud vægter, at der er ansat uddannet pædagogisk personale i både institutioner og kommunal dagpleje.
 
I Sønderborg Kommune er der kommunale daginstitutioner og dagplejere geografisk fordelt i dit nærmiljø.
Der er ligeledes mulighed for at vælge private pasningsordninger og private institutioner.  
Du kan se nærmere på beliggenheden af kommunens institutioner ved at benytte det interaktive kort, til højre på din skærm. Her kan du justere dine til-/fravalg og se hvor de forskellige institutioner ligger i forhold til dit behov. 
 

Hvornår kan jeg booke en plads til pasning?

Du kan booke plads, når dit barn har fået et cpr. nr. Det er muligt at booke flere år ud i fremtiden, så du allerede når barnet har fået tildelt et cpr. nr. kan booke et samlet forløb til dit barn frem til og med klub.

Hvordan booker jeg en plads til mit barn?

Du kan booke via det grønne link øverst på siden her. Du skal bruge MitID for at booke en plads til dit barn. 

Når du har fundet den plads, du ønsker at booke, er det vigtigt, at du klikker på "book", da pladsen ellers ikke bliver booket. Du vil modtage en bekræftelse, når din booking er korrekt gennemført.

Venteliste - få besked om ledige pladser

Du kan vælge at skrive dit barn på venteliste til en institution eller dagpleje, såfremt der ikke er en ledig plads på den ønskede behovsdato. Så snart der kommer en ledig plads, vil der blive fremsendt et tilbud til dig.

Du skriver dit barn på ventelisten i bookingsystemet. Vi anbefaler dog, at man booker plads til sit barn i anden institution eller dagpleje som alternativ, indtil der evt. kan tilbydes plads ved 1. prioriteten. Det er en fordel for dig at skrive behovsdato enten pr. den 1. eller den 16. i en måned, da det er de to datoer, bookingsystemet tildeler nye pladser fra. Vi anbefaler, at du skriver dit barn op, inden det fylder 4 uger, for at opnå højest mulige anciennitet på ventelisten.

Fristen for at svare på en tilbudt plads

Er dit barn skrevet på venteliste til en plads, vil du modtage et tilbud i din digitale postkasse, når der bliver en ledig plads. Hvis du modtager et tilbud om plads, skal du inden for 5 hverdage svare på tilbuddet. Svarer du ikke på tilbuddet inden fristens udløb, vil pladsen automatisk blive tilbudt det næste barn på ventelisten eller blive udstillet i bookingsystemet. 

Vær opmærksom på, at du ikke skal udmelde dit barn i den nuværende plads, før du har booket en anden plads. Du kan ellers risikere, at din nuværende plads bliver booket af et andet barn, så du står uden plads.

Skal jeg vælge en dagplejer eller en vuggestue?

Er du i tvivl om du skal vælge dagpleje eller vuggestue, kan du se de væsentligste forskelle herunder:

  Dagpleje Vuggestue
Åbningstider Dagplejerne er til rådighed 48 timer om ugen, som tilpasses de enkelte børn.
Åbningstiderne ligger typisk ml. kl. 06.00 - 18.00

Vuggestuen er gennemsnitligt åben 50 timer om ugen
Åbningstiden ligger typisk ml. kl. 6.30 - 16.45.

Uddannelsesniveau af personale Alle kommunale dagplejere er uddannede pædagogiske assistenter med løbende videreuddannelse. Det tilstræbes at personalet består af 80% pædagoger, 10% pædagogiske assistenter og 10% pædagogmedhjælpere med løbende videreuddannelse.
Sygdom Barnet vil, hvis dagplejeren er syg, blive tilbudt alternativ pasning. Hvis barnets primærpædagog er syg, er der andre daglige pædagoger omkring barnet.
Ferie Dagplejeren har ferie i henhold til gældende ferielov.
Barnet tilbydes gæsteplacering i ferieperioder, enten hos anden dagplejer eller i gæstehus.
Der holdes sommerferielukket i afdelingerne i to eller tre uger, hvor der tilbydes feriepasning i en nærliggende institution.
Kost Dagplejen serverer kost, som tilberedes af den enkelte dagplejer. Specialkost skal forældrene dog selv medbringe. To gange årligt stemmer forældrene, om de ønsker en forældrebetalt frokostordning eller om de selv ønsker at medbringe den daglige madpakke til deres barn.
Fysiske rammer Børnene bliver passet i dagplejerens hjem med max 5 børn i alt. Alle dagplejere er tilknyttet en legestuegruppe, hvor der arbejdes tæt sammen med andre dagplejere. Vuggestuegrupperne er en del af børnehaven eller børneuniverset, som er indrettet til børn mellem 0 og 3 år. Barnet har en primærpædagog, og der er ca. tre børn pr. voksen. Vuggestuegruppen vil være på ca. 8-12 børn. Hvis der er søskende, har de mulighed for at være i samme institution.
Kan søskende gå i samme institution?

Der tages højde for, om man har søskende i samme institution. Det vil sige, at yngre søskende med samme bopæl vil blive tilbudt en ledig plads før andre børn på ventelisten.

Det er dog en forudsætning, at der er en ledig plads på den forventede behovsdato.

Hvordan melder jeg mit barn ud af institutionen?

Du skal udmelde dit barn via bookingsystemet i Den Digitale Pladsanvisning. Udmeldelse skal ske med en måneds varsel til den 1. eller 15. i en måned. 

Udmeldelsen kan ikke ske direkte til institutionen/skolen – den skal altid foretages digitalt efter gældende opsigelsesregler.

Ved overgang fra dagpleje til vuggestue/børnehave fungerer indmeldelsen til institutionen dog samtidig som udmeldelse af dagplejen. I alle andre tilfælde skal bookingsystemet benyttes.

Ved indmeldelse til SFO fra børnehave den 1. maj fungerer indmeldelse til SFO samtidig som udmeldelse af børnehaven. I alle andre tilfælde skal den digitale pladsanvisning benyttes. Der er få områder i kommunen, hvor overgangen til SFO sker på andre datoer. Da fungerer en evt. indmeldelse til SFO ligeledes som udmeldelse af eksisterende indmeldelse i børnehave, såfremt der er umiddelbar overgang.

Når barnet slutter i 2. klasse, så meldes det automatisk ud af SFO den 31. juli. I alle andre tilfælde skal bookingsystemet i Den Digitale Pladsanvisning benyttes.

Ønsker du, at dit barn skal skifte fra kommunal til privat pasning, så skal du være opmærksom på, at den almindelige udmeldelsesfrist - 1 måneds varsel til den 1. eller den 15. i en måned - skal overholdes. Der ydes kun 1 tilskud pr. barn - det vil sige, at du først kan modtage tilskud til den private pasning, når dit barn ikke længere er tilmeldt et kommunalt tilbud. 

Hvordan annullerer jeg en indmeldelse i bookingsystemet?

Du kan annullere en indmeldelse i institution/dagpleje med en måneds varsel inden barnets opstart. Dvs. har du booket en plads til dit barn fra 1. januar, skal du annullere pladsen inden udgangen af november måned. Vær opmærksom på ikke at annullere en plads, før du har fået tilbudt ny plads, såfremt I har behov for det.

Hvordan skrives plejebørn op til institution?

Plejebørn bliver skrevet på venteliste eller tilbudt en plads i dagpleje, institution, SFO eller klub ved at tage kontakt til jeres sagsbehandler i Børn og Familieafdelingen. Sagsbehandleren tager herefter kontakt til Pladsanvisningen.

Kan jeg få mit barn passet i Sønderborg Kommune, selvom vi bor i en anden kommune?

Du har ret til at bevare dit barns plads i Sønderborg Kommune, hvis du flytter til en anden kommune. Du kan også booke en plads i Sønderborg Kommune, selvom du bor i en anden kommune.

Du kan som udgangspunkt få dit barn passet i en anden kommune, end den du bor i, såfremt den kommune du ønsker optag i, optager børn fra andre kommuner.

Hvis dit barn har en plads i en anden kommune, betaler Sønderborg Kommune for denne plads. Som forælder skal du dog betale en eventuel forskel mellem driftsudgiften for pladsen i Sønderborg Kommune og driftsudgiften for pladsen, som dit barn benytter i anden kommune. 

Bruttodriftsudgiften er det beløb, det koster kommunen at drive pladsen. Hvis prisen i pasningskommunen er højere end i Sønderborg Kommune, vil du derfor skulle betale mere for pladsen end for en plads i Sønderborg Kommune.

Bor du i anden kommune og booker plads i Sønderborg Kommune, er det vigtigt, at du skriver en bemærkning om, at I forbliver boende i bopælskommunen eller om I flytter til Sønderborg Kommune.

Hvilke andre muligheder har jeg for pasning af mit barn?

I stedet for en kommunal dagpleje, vuggestue eller børnehave kan du også vælge en privat pasningsordning eller få tilskud til pasning af eget barn.

 

Kontakt os

Pladsanvisningen
Jyllandsgade 38
6400 Sønderborg