Søg hjemmepleje (hjemmehjælp)

Har du svært ved at klare hverdagen i dit eget hjem, kan du søge om at få personlig og/eller praktisk hjælp gennem hjemmeplejen..

Hvis det er vanskeligt for dig at klare de daglige opgaver, kan du søge om at få hjælp i hjemmet.

I Sønderborg Kommune har vi fokus på, at du som borger er aktiv og medansvarlig, når du har behov for støtte. 

Hvem kan få hjemmepleje?

For at få hjemmepleje skal du være svækket fysisk, psykisk eller socialt og dermed ikke kunne udføre dine daglige opgaver eller personlig pleje selv.

Har du en ægtefælle, en samlever eller andre nære pårørende forventes det, at de i mindre omfang tager del i din personlige hjælp og pleje.

Du kan som udgangspunkt ikke få bevilget varig hjælp, hvis træning, vejledning eller hjælpemidler vil gøre, at du kan klare en eller flere af opgaverne igen.

Alder i sig selv udløser ikke hjælp og støtte.

Hvad kan jeg få hjælp til?

Den hjælp du kan få afhænger af din situation og af, hvor meget du selv og andre i husstanden kan udføre. Vi vurderer, hvilken hjælp du kan få.

Du kan bl.a. få hjælp til:

 • personlig hygiejne
 • at få tøj på
 • at komme ud af sengen
 • at spise og drikke
 • toiletbesøg
 • rengøring
 • tøjvask
 • indkøb
Før du søger om hjælp til rengøring

Inden du søger om hjælp til praktiske opgaver, er det vigtigt, at du overvejer, om du kan løse opgaverne på en anden måde end du plejer.

Kan du bruge andre redskaber til rengøring - f.eks. bruge en robotstøvsuger i stedet for en almindelig støvsuger eller bruge et moppesystem i stedet for klud og gulvskrubbe?
Du kan også prøve at dele rengøringsopgaverne op over flere dage, så du f.eks. gør stuen ren én dag, soveværelset en anden, badeværelset en tredje dag osv.

Robotstøvsugere og praktisk hjælp.

I Sønderborg kommune vil du som hovedregel blive henvist til at bruge en robotstøvsuger, hvis du har brug for hjælp til støvsugning. Du skal selv anskaffe en robotstøvsuger. Det er også dit ansvar at sikre indretningen af din bolig er egnet til en robotstøvsuger. Hvis du har brug for hjælp til igangsætning eller tømning af robotstøvsugeren, kan der gives hjælp til det.

Hvad sker der, når du har søgt om hjælp til rengøring?

Når du har søgt om hjælp til praktiske opgaver, vil en visitator kontakte dig. Du vil her blive spurgt til, hvordan du klarer rengøringen nu, hvordan du bruger din støvsuger, hvordan du vasker gulve, gør dit toilet rent, skifter sengetøj m.m. og hvor lang tid det tager for dig at klare rengøringen i dit hjem.

Vi vurderer dine oplysninger og sammenholder dem med, hvordan du i øvrigt klarer dig i hverdagen. Det vil indgå i vurderingen, om du vil kunne klare rengøringen på en anden måde, end du plejer. 
I forbindelse med din ansøgning vil vi også se på, om du f.eks. ved hjælp af træning, vejledning i ergonomiske arbejdsstillinger eller hjælpemidler selv vil være i stand til at klare rengøringen i dit hjem.

Hvis vi vurderer, at du kan klare at gøre rent ved f.eks. at dele opgaverne op over 14 dage, bruge en robotstøvsuger eller moppesystem til gulvvask - vil du ikke være berettiget til rengøringshjælp.
Der vil altid blive foretaget en konkret og individuel vurdering af din situation, før det afgøres hvilken hjælp du kan visiteres til.

Hvordan søger jeg om at få hjemmepleje?

Har du brug for hjemmepleje (hjemmehjælp) kan du enten:

 • Kontakte Visitationsafdelingen (se kontaktoplysninger nederst på siden)
 • Udfylde en ansøgningsblanket via linket øverst på siden

Når din ansøgning er modtaget, vil vi:

 • planlægge et besøg i dit hjem, hvor du og evt. pårørende er til stede
 • foretage en helhedsvurdering af din ansøgning og dit behov for hjælp
 • behandle alle oplysninger og træffe en afgørelse

Hvis vi får brug for at indhente yderligere oplysninger fra fx din læge, sygehuset eller andre, så sker det altid efter aftale med dig.

Du får en skriftlig afgørelse, hvor det fremgår, hvad du er bevilget hjælp til og eventuelt ikke til.

Kan jeg selv vælge min hjemmeplejeleverandør?

Ja. Hvis du får tildelt hjælp, kan du frit vælge én af disse leverandører gennem fritvalgsordningen:

Når du har besluttet dig for, hvilken leverandør du ønsker, giver du din visitator besked. Hvis du ønsker at skifte leverandør, skal du også give Visitationen besked.

Du kan skifte leverandør med en måneds varsel. Se skemaet til skift leverandør af personlig og praktisk hjælp.

Kan jeg få tildelt nødkald?

Du kan få installeret et nødkaldsapparat i hjemmet, hvis du har brug for at tilkalde plejepersonale i nødsituationer og har et varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne.

Det kan for eksempel være, hvis du ikke har mulighed for at klare toiletbesøg selv, og hvor hjælp til faste toiletbesøg ikke er tilstrækkelig, eller har oplevet at falde, og du ikke selv er i stand til at komme op.

Nødkald erstatter ikke opkald til fx 112, politi eller egen læge/vagtlæge.

Hvad skal jeg gøre, hvis min situation ændrer sig?

Du får hjælp i forhold til din aktuelle situation. Hjælpen vil blive tilpasset, hvis dine behov ændrer sig.

Du skal give Visitationsafdelingen besked, hvis dit funktionsniveau eller dine behov ændrer sig. Du skal også give besked, hvis der sker ændringer i din husstands samlede situation.

Hvor kan jeg finde sagsbehandlingsfrister, kvalitetsstandarder og tilsyn?

Se sagsbehandlingsfrister her.

Se alle kvalitetsstandarder her.

Se alle tilsynsrapporter her.

Oplysninger som skal indgives om ferieborgere (for kommuner)

Hvis du har behov for hjemmehjælp under opholdet, er det din hjemkommune, der aftaler hjælpen med Sønderborg Kommunes visitatorer.

Hjælp til personlig pleje og praktisk bistand skal bestilles af Visitationen i hjemkommunen senest 14 dage inden feriegæstens ankomst ved henvendelse til Visitationen, Sønderborg Kommune. Feriegæsterne bør derfor henvende sig til hjemkommunen i god tid forud for denne frist.

Er der behov for personlig pleje, skal der medsendes beskrivelse af opgaven.

Indgiv oplysninger vedrørende ferieboliger via vores digitale kontaktformular

 

Kontakt os

Omsorg og Udvikling
Ellegårdvej 25A
6400 Sønderborg

Telefontider:

Mandag - fredag: 8.00 - 9.00