Fonde og legater

Her finder du en oversigt over de fonde og legater, der administreres af Sønderborg Kommune.

Sønderborg Kommune administrerer en række fonde og legater i samarbejde med fonds- og legatbestyrelserne.

Von Vettes lånelegat - lån til retskafne og trængende personer af håndværkerstanden og af den arbejdende klasse

Von Vettes lånelegat er lån til retskafne og trængende personer af håndværkerstanden og af den arbejdende klasse i tidligere Gråsten og Adsbøl sognekommuner.

En begrundet ansøgning om støtte kan sendes pr. mail til Sønderborg Kommune (se kontaktoplysninger nederst). Herefter vurderes ansøgningerne. Skulle du være iblandt de heldige, vil et eventuelt beløb blive indsat på din NEM-konto. HUSK at anføre dit personnummer og telefonnummer i ansøgningen. 

Von Vettes lånelegat ansøgningsområde

 

I. P. Nielsen fonden 

I.P. Nielsen Fonden til minde om Dronning Ingrid yder støtte til ideelle formål til gavn for børn og unge i Sønderjylland, herunder til pædagogisk udviklingsarbejde for sønderjyske skolebørn.

Fonden yder bl.a. støtte til projekter, hvor der lægges vægt på oplevelser og læring, der understøtter børn og unges sønderjyske identitet i en globaliseret verden, og som udvikler deres sociale færdigheder. Projekterne kan for eksempel tage udgangspunkt i kultur, natur og teknik, historie og sundhed og trivsel.

Midler tildeles projekter, der geografisk er afgrænset til det tidligere Sønderjyllands Amt med børn og unge i aldersgrupper, der svarer til folkeskolens 0. – 10. klasse.

Ansøg om støtte fra I.P. Nielsen Fonden til minde om Dronning Ingrid skal sendes her.

Ansøgninger skal være modtaget senest den 1. maj hvert år. 

Fondens bestyrelse vurderer ansøgningerne, og ansøgerne kan forvente besked i juni. 

Legatportionerne uddeles om muligt af fondens protektor, Prinsesse Benedikte, i forbindelse med Hendes Kongelige Højheds sommerophold på Gråsten Slot.

Legater uddelt i 2023:

Ellum Ungdoms- og Idrætsforening                    25.000  kr.   
Branderup Gymnastikforening                             5.000   kr.   
Haderslev Børnehøjskole                                   11.099  kr.  
Drengelejren KFUM og KFUK Distrikt Syd         16.350  kr.    
Julemærkehjemmet Fjordmark                           25.000  kr.  
DDS Gram Hvaler                                                9.100  kr. 
Sønderjysk Pigekor og Drengekor                      19.774  kr.  
Kollundhus                                                           13.000 kr.    
Danske Hospitalsklovne                                      25.000  kr.  
Sønderborg Garden                                              9.700  kr.  
Den Sønderjyske Garde                                      17.219 kr.
 

Kontakt os

Byrådssekretariatet og Jura
Rådhustorvet 10
6400 Sønderborg