Fonde og legater

Her finder du en oversigt over de fonde og legater, der administreres af Sønderborg Kommune.

Sønderborg Kommune administrerer en række fonde og legater i samarbejde med fonds- og legatbestyrelserne.

Von Vettes lånelegat - lån til retskafne og trængende personer af håndværkerstanden og af den arbejdende klasse

Von Vettes lånelegat er lån til retskafne og trængende personer af håndværkerstanden og af den arbejdende klasse i tidligere Gråsten og Adsbøl sognekommuner.

En begrundet ansøgning om støtte kan sendes pr. mail til Sønderborg Kommune (se kontaktoplysninger nederst). Herefter vurderes ansøgningerne. Skulle du være iblandt de heldige, vil et eventuelt beløb blive indsat på din NEM-konto. HUSK at anføre dit personnummer og telefonnummer i ansøgningen. 

Von Vettes lånelegat ansøgningsområde

 

I. P. Nielsen fonden 

I.P. Nielsen Fonden til minde om Dronning Ingrid yder støtte til ideelle formål til gavn for børn og unge i Sønderjylland, herunder til pædagogisk udviklingsarbejde for sønderjyske skolebørn.

Fonden yder bl.a. støtte til projekter, hvor der lægges vægt på oplevelser og læring, der understøtter børn og unges sønderjyske identitet i en globaliseret verden, og som udvikler deres sociale færdigheder. Projekterne kan for eksempel tage udgangspunkt i kultur, natur og teknik, historie og sundhed og trivsel.

Midler tildeles projekter, der geografisk er afgrænset til det tidligere Sønderjyllands Amt med børn og unge i aldersgrupper, der svarer til folkeskolens 0. – 10. klasse.

Ansøg om støtte fra I.P. Nielsen Fonden til minde om Dronning Ingrid skal sendes her.

Ansøgninger skal være modtaget senest den 1. maj hvert år. 

Fondens bestyrelse vurderer ansøgningerne, og ansøgerne kan forvente besked i juni. 

Legatportionerne uddeles om muligt af fondens protektor, Prinsesse Benedikte, i forbindelse med Hendes Kongelige Højheds sommerophold på Gråsten Slot.

Legater uddelt i 2022:

Rødding Svømmeklub                                          15.000 kr.
Nydamselskabet                                                   31.882 kr.
Børns Vilkår                                                          25.000 kr
HUI Hørup Gymnastik                                          25.000 kr.
Musikcamp Sønderjylland                                      5.000 kr.
NSU Gymnastikforening                                       15.000 kr.
Støtteforeningen for Børn og Unge i Hjordkær    18.000 kr.
Nordals Rideskole                                                25.000 kr.
Sønderborg Garden                                             22.000 kr
KFUM Spejderne Sønderborg                               9.190 kr.
Gymnastikudvalget – Bevtoft UIF                          7.129 kr.
Egen Ungdoms- og Idrætsforening                     25.000 kr.

Kontakt os

Byrådssekretariatet og Jura
Rådhustorvet 10
6400 Sønderborg