Grundlovsceremoni

To gange om året tildeles dansk statsborgerskab til nye statsborgere. Hvis du ansøger om statsborgerskab, skal du også deltage i en grundlovsceremoni.

Hvis du har ansøgt om dansk statsborgerskab, og får tildelt det, skal du deltage i en grundlovsceremoni. Ved grundlovsceremonien skal du underskrive en erklæring om, at du vil overholde Danmarks Riges Grundlov samt respektere grundlæggende danske værdier og retsprincipper, herunder det danske demokrati.

Hvornår er næste grundlovsceremoni, og hvornår skal jeg senest tilmelde mig?

Næste grundlovsceremoni er tirsdag d. 6. september 2022 kl. 15.00-17.00 i Byrådssalen på Sønderborg Rådhus, Rådhustorvet 10, 6400 Sønderborg.

Tilmeldingsfristen er den 9. august 2022.

Hvad skal jeg medbringe til grundlovsceremonien?

Til ceremonien skal du blot medbringe legitimation med foto.

Hvilken type legitimation kan jeg medbringe til grundlovsceremonien?

Legitimation med foto skal være en af følgende:

  • Opholdskort, fremmedpas, konventionspas eller kørekort udstedt af en offentlig myndighed i Danmark.
  • Pas, identitetskort eller kørekort udstedt af en offentlig myndighed i et andet EU-/EØS-medlemsland eller i Schweiz.
  • Pas, som er udstedt af en offentlig myndighed i et andet land end et EU-/EØS-medlemsland eller Schweiz, og hvori der er isat en opholdssticker.
Hvor kan jeg få mere information om grundlovsceremonien?

Læs mere om grundlovsceremonien eller kontakt borgerservice.

Image
Dannebrog

Kontakt os

Borgerservice Sønderborg 
Holger Drachmanns Plads 5
6400 Sønderborg

Åbningstider:

Tirsdag: 9.00 - 18.00 
Torsdag: 9.00 - 18.00

Telefontider:

Mandag - onsdag: 10.00 - 15.00
Torsdag: 10.00 - 17.00
Fredag: 10.00 - 14.00