logo inkluderet med hjem link

Borger

Erhverv

Politik og Indflydelse

Søg

 

Grundlovsceremoni

To gange om året vedtager Folketinget en ny lov, som tildeler dansk statsborgerskab til nye statsborgere. Hvis du ansøger om statsborgerskab, skal du også deltage i en grundlovsceremoni.
Opdateret 05.08.2021

Ved grundlovsceremonien underskrives en erklæring om, at man vil overholde Danmarks Riges Grundlov samt respektere grundlæggende danske værdier og retsprincipper, herunder det danske demokrati.

Vi holder næste grundlovsceremoni tirsdag den 21. september 2021.

Tilmelding til grundlovsceremoni

Du skal tilmelde dig ceremonien senest den 24. august 2021 ved at give besked via mailadressen grundlovsceremoni@sonderborg.dk.

I emnefeltet i mailen skriver du Grundlovsceremoni, og i beskeden skal du skrive:

  • Dit fulde navn
  • Dit mobiltelefonnummer​

Hvad skal du medbringe til grundlovsceremonien?

  • Legitimation med foto
  • Erklæring til grundlovsceremoni, som du vil modtage fra Udlændinge- og Integrationsministeriet (Blanketten hedder ’blanket til afgivelse af erklæring’).

Legitimation med foto skal være en af de nedenfor nævnte:

  • Opholdskort, fremmedpas, konventionspas eller kørekort udstedt af en offentlig myndighed i Danmark.
  • Pas, identitetskort eller kørekort udstedt af en offentlig myndighed i et andet EU-/EØS-medlemsland eller i Schweiz.
  • Pas, som er udstedt af en offentlig myndighed i et andet land end de i nr. 1 og 2 nævnte lande, og hvori der er isat en opholdssticker.

Læs mere om grundlovsceremonien.

Har du yderligere spørgsmål til ceremonien, kontakt da tlf.nr. 88 72 51 84 eller 88 72 74 73.

Foto foran det gamle rådhus