Socialpædagogisk støtte

Har du nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne og brug for hjælp, støtte eller omsorg i din hverdag, kan du søge om socialpædagogisk støtte.

Har du nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne og brug for hjælp, støtte eller omsorg i din hverdag, kan du søge om socialpædagogisk støtte, så du kan bevare eller forbedre dine psykiske, fysiske eller sociale funktionsevner.

Socialpædagogisk støtte kan fx foregå på væresteder, i eget hjem eller på et botilbud.

Hvordan får jeg socialpædagogisk støtte?

Du skal visiteres til at få socialpædagogisk støtte. Vi inddrager dig i et samarbejde og tager udgangspunkt i den hjælp, du har behov for.

Hvis du ønsker at søge om at blive visiteret til socialpædagogisk støtte, kan du udfylde ansøgningsskemaet via knappen øverst på denne side.

Inden for hvilke områder ydes der socialpædagogisk støtte?
 • Psykisk støtte
 • Samarbejde med pårørende
 • Kontakt og samvær
 • Administration
 • Praktiske opgaver i hjemmet
 • Hverdagsliv
 • Medicinhåndtering
 • Uddannelse og beskæftigelse
 • Forældrerollen
 • Personlig pleje
 • Indkøb
 • Ernæring og kost

Der udarbejdes sammen med dig altid en handleplan, der indeholder formål og mål med netop din socialpædagogiske støtte.

Indsatsen kan foregå på følgende måder:

 • individuelt
 • i temagrupper
 • som anden form for kontakt (fx telefonopringning, sms, e-mail)
Hvor kan jeg finde kvalitetsstandarder?

Se alle kvalitetsstandarder her.

Image
Støttecenter Vangen

Kontakt os

Distrikt Socialpsykiatri
Kettingvej 24
6440 Augustenborg