Badevand og strande

Badevandet skal være rent, så vi kan bade i det uden risici. Se hvor kommunens badestrande ligger, og hvad badevandskvaliteten er.

I Sønderborg Kommune har vi 25 badestrande, hvor vi løbende følger med i badevandskvaliteten i badevandssæsonen fra den 1. juni til den 15. september. Heraf har 9 badestrande det Blå Flag. Blå Flag strande opfylder en række krav til badevandskvalitet, faciliteter og information.

Hvordan er badevandskvaliteten på min strand?

Sønderborg Kommune tager prøver på alle 25 badestrande i badevandssæsonen fra den 1. juni til den 15. september. 

Efter hver badevandssæson vurderer kommunen og EU den samlede badevandskvalitet. Badevandet klassificeres som enten udmærket, god, tilfredsstillende eller ringe kvalitet. På kortet nedenfor kan du se den samlede badevandskvaliteten på kommunens badestrande.

Ved forurening som ikke straks kan reduceres eller fjernes, vil kommunen enten fraråde badning eller nedlægge badeforbud. Information om badning frarådes eller badeforbud offentliggøres på kommunens Facebook-side eller sonderborg.dk. Denne information opsættes også på strandens varslingstavle.

Hvornår og hvor bør du ikke bade ved stranden?

Du må selvfølgelig ikke bade, hvor der er badeforbud, og du bør ikke bade, hvor vi fraråder badning. Derudover fraråder vi generelt at bade:

  • I og omkring å-udløb
  • I og omkring regnvandsudløb
  • I havne og lystbådehavne
  • Ved algeopblomstring
  • Hvis vandet lugter
  • Hvis vandet er misfarvet
  • Efter kraftig nedbør
Hvordan tester vi badevandskvaliteten på strandene?

Det er kommunens opgave at sørge for, at badevandskvaliteten er i orden. Det sker efter reglerne i Bekendtgørelse om badevand og badeområder. Et godkendt laboratorium udtager prøver i badesæsonen, som løber fra den 1. juni til den 15. september.

Badevandet bliver undersøgt for tarmbakterierne E. coli og Enterokokker. Blå Flag strande bliver kontrolleret oftere end en almindelig strand. Vi offentliggør resultaterne af prøvetagningerne her.

Ved forurening af badevandet skal kommunen undersøge årsagen og enten forebygge, reducere eller fjerne årsagen. Hvis ikke forureningen straks kan nedbringes til det hygiejnisk forsvarlige, vil kommunen enten fraråde badning eller nedlægge badeforbud.

Hvad er en badevandsprofil?

Her på siden finder du badevandsprofiler for alle 25 badestrande. Badevandsprofilerne beskriver badestrandenes klassifikation, omgivelser og mulige risici for forurening.

Må jeg tage hunden med på stranden?

Hunde skal altid føres i snor på stranden i perioden 1. april - 30. september. På Blå Flag strande er hunde eller andre husdyr ikke tilladt i denne periode med undtagelse af førerhunde og andre hunde på arbejde. Hunde og øvrige husdyr må passere Blå Flag zonen på den bagerste del af stranden, så det er muligt at komme ud af Blå Flag-zonen med sit husdyr. Husdyrene skal være i snor og under kontrol.

Kontakt os

Vand og Natur
Lille Rådhusgade 7
6400 Sønderborg

Telefontider:

Mandag - onsdag: 9.00 - 15.00
Torsdag: 9.00 - 17.00
Fredag: 9.00 - 14.00