Skovrejsning

Her kan du anmelde og søge om tilskud til privat skovrejsning.

Vi ønsker mere skov i Danmark, fordi skove kan tilgodese en lang række forskellige interesser på samme tid og sted: produktion af træ, friluftsliv, naturhensyn, beskyttelse af grundvandet med mere.

Hvordan ansøger jeg om skovrejsning?

Søg om skovrejsning via selvbetjeningsboksen øverst på siden og send det til Vand og Natur (kontaktoplysninger nederst).

Du skal ikke anmelde, hvis du genplanter skovarealer efter hugst inden for en periode, der må betragtes som normal i forbindelse med skovdrift.

Kan jeg få et tilskud til skovrejsning?

I mange tilfælde kan du få tilskud til privat skovrejsning, hvis du ønsker at tilplante mindst 2 ha. Du kan læse mere om tilskud til privat skovrejsning på Landbrugsstyrelsens hjemmeside.

Er der områder, hvor jeg ikke må foretage skovrejsning?

I kommuneplanen er der udpeget områder, hvor skovrejsning er uønsket (negativområder). Det er områder, hvor man planlægger byudvikling, indvinding af grus eller bevaring af særlige naturværdier og landskaber. Her må du ikke foretage skovplantning. Forbuddet omfatter også dyrkning af energiafgrøder af vedtypen, der høstes med længere mellemrum end hvert femte år.

Kommunen kan i særlige tilfælde i negativ-områder give tilladelse til skovplantning. En tilladelse kræver, at der forud for tilplantningen indgives en ansøgning herom til kommunen. Ansøgningen skal indeholde oplysninger om beliggenheden og udstrækningen af den påtænkte tilplantning. Desuden skal ansøgningen indeholde en begrundelse for ønsket om at etablere den påtænkte tilplantning. Kommunen har dermed et grundlag for at vurdere, om der skal gives tilladelse til tilplantning eller om hensynet, der ligger til grund for forbuddet, skal varetages.

Image
Gråsten Skov

Kontakt os

Vand og Natur
Lille Rådhusgade 7
6400 Sønderborg

Telefontider:

Mandag - onsdag: 9.00 - 15.00
Torsdag: 9.00 - 17.00
Fredag: 9.00 - 14.00