Misbrug og rusmidler

Læs mere om vores tilbud på Misbrugscenteret, hvis du har problemer med alkohol, rusmidler, rygning eller andet.

På Misbrugscenter Sønderborg kan du få hjælp til at komme videre i livet, hvis du har et overforbrug af alkohol, hash, kokain, amfetamin eller andre euforiserende stoffer og ønsker hjælp til at ændre dine vaner.

Vi tilbyder gratis hjælp og åben rådgivning under diskretion til borgere over 12 år. Der er mulighed for at være anonym.

Hvad sker der, efter at jeg henvender mig til Misbrugscenteret?

Når du henvender dig, tilbydes du inden for 48 timer en åben rådgivning, som er en vejledningssamtale.

Her bliver du informeret omkring de behandlingstilbud, Misbrugscenter Sønderborg tilbyder. Hvis du siger ja til at gå i behandling, laver vi sammen med dig en kortlægning (screening), som kortlægger din historik med stoffer eller alkohol, og som vil være gavnlig for tilrettelæggelsen af dit individuelle behandlingsforløb. 

Kortlægningssamtalen varer 1½ time og er en samtale, hvor du giver så relevante informationer om dig selv.

Hvad tilbyder Misbrugscenter Sønderborg efter den første henvendelse?

Misbrugscenter Sønderborg tilbyder behandling uden indlæggelse i gruppetilbud, individuel behandling, familieorienteret rusmiddelbehandling eller dagbehandling. Du kan også blive visiteret til døgnbehandling.

Gruppebehandling

Gruppebehandling er en behandlingsform, som kan give dig et fælleskab med andre i et misbrug 1-2 gange om ugen. Her får du viden og fakta om tanker, følelser og adfærd og får en større indsigt i dig selv.

Der findes forskellige former for gruppetilbud, og sammen med en behandler vil vi finde det tilbud, der passer bedst til dig. 

Individuel behandling

Du kan også tilbydes et individuel forløb med 2-4 samtaler pr. måned i en tidsafgrænset periode.

Familieorienteret rusmiddelbehandling

Hvis du har et misbrug og har børn under 18 år, kan den samlede familie tilbydes familieorienteret rusmiddelsbehandling. Formålet er at tilbyde behandling og støtte til at håndtere de forskellige problemstillinger, brugen af rusmidler medfører for hele familien. 

Dagbehandling

Dagbehandling er et intensivt gruppeforløb på 10 uger med fremmøde 4 dage ugentligt. Forløbet har fokus på din forandring, og der er løbende optag af nye borgere hver 14. dag. 

Kan jeg få rådgivning og behandling som ung?

Hvis du er mellem 12 og 23 år er Ungeteamet til for dig, hvis du gerne vil have en samtale om dit forbrug af rusmidler. Vi tilbyder 1-3 samtaler, og det er helt uforpligtende og gratis. I løbet af samtalerne finder vi sammen med dig ud af, hvad der kan hjælpe dig.

Hvis du er under 18 år og skal i et behandlingsforløb, skal dine forældre give samtykke til, at vi opstarter et behandlingsforløb. I forløbet vil du få hjælp til reduktion eller ophør af dit forbrug eller forebygge tilbagefald. Behandlingen foregår individuelt eller i gruppe. 

Skal jeg stoppe med mit forbrug, hvis jeg starter i behandling?

Vi udarbejder sammen mål for dit behandlingsforløb, som kan være enten stabilisering, reducering eller ophør. 

Kan jeg få medicinsk behandling?

Der vil være mulighed for at få en lægesamtale, hvor der kan blive lavet en vurdering af, om der i en periode er brug for medicinsk behandling. Den medicinske behandling skal foregå i samspil med den socialfaglige behandling.

Kan man man få anonym stofmisbrugsbehandling?

Sønderborg Kommune tilbyder, i samarbejde med Aabenraa, Haderslev og Tønder anonym stofmisbrugsbehandling.

For at være berettiget til anonym stofmisbrugsbehandling skal du:

 • være over 18 år
 • være under uddannelse, i beskæftigelse eller i anden tilknytning til arbejdsmarkedet 
 • have afklarede boligforhold
 • have et forbrug af rusmidler, der ikke kræver medicinsk behandling
 • have et reelt ønske om at reducere eller stoppe dit forbrug af rusmidler
 • have brug for at være anonym

Behandlingen består af:

 • 1 samtale - personligt, telefonisk eller virtuelt
 • 8 gruppesessioner - virtuelt
 • 1 afsluttende samtale - personlit, telefonisk eller virtuelt

Behandlingen er gratis og du skal ikke oplyse navn eller cpr. nr.

Kan jeg kontakte en social- og gadesygeplejerske?

Hvis du kender et menneske, der har problemer med misbrug, isolation og/eller hjemløshed, kan du kontakte social- og gadesygeplejersken på tlf. +45 27 90 63 15. Tilbuddet er til alle, der af den ene eller anden grund er særligt udsatte og har brug for at blive opsøgt. Ordningen er gratis og anonym.

Social- og gadesygeplejersken kan fx være behjælpelig med at få tilvejebragt og koordineret tandbehandling eller hjælp til at få gratis injektionsudstyr (værktøjer).

Kan jeg få hjælp som pårørende? 

Hvis du er pårørende til en nær med en misbrugsproblematik, tilbyder vi pårørendegruppe og samtaler. Her kan du få undervisning og sparring, så du kan få en større forståelse af og indsigt i afhængigheden og tale om den situation, du står i. 

Er der andre tilbud på Misbrugscenteret?

På Misbrugscenteret tilbyder vi også:

 • Øreakupunktur (NADA)
 • Gratis injektionsudstyr (værktøjer)
 • Vaccination for hepatitis med videre
 • Værested for alle indskrevne og tidligere indskrevne med aktiviteter og fællesskab. Værestedet Lykken har åbent mandag til fredag 08.30 – 12.00.
Hvad er #mindrerus?

mindrerus er en forebyggende indsats, som har til formål at nedbringe forbruget og udbredelsen af rusmidler blandt elever på ungdomsuddannelserne.
#mindrerus består af undervisning af elever og lærere, samt af individuelle samtaler med elever, hvor der kan være bekymring for rusmiddelindtag.

#mindrerus findes på følgende ungdomsuddannelser: Sønderborg Statsskole, BC Syd, AGS, VUC Syd, FGU, EUC Syd og 10'eren.

Som elev på én af disse ungdomsuddannelser kan du henvende dig til rusmiddelkonsulenten på skolen, hvis du vurderer, at du har behov for afklaring af dit eget forbrug af rusmidler eller hvis du er bekymret for én af dine skolekammeraters rusmiddelindtag. 

Skolen kan også opfordre dig til en snak med #mindrerus, hvis de har en bekymring for din trivsel. Det vi snakker om forbliver mellem os.

Du kan kontakte #mindrerus på telefonnummer: 27 90 71 17.

Hvad er familieorienteret rusmiddelbehandling?

I familieorienteret rusmiddelbehandling sidder vi sammen for at tale om rusmiddelts betydning og konsekvenser i jeres familie. Således kan forløbet henvende sig både til den rusende part og børn.

Familieorienteret rusmiddelbehandling kan:

 • Give familien mulighed for at få sat ord på egne oplevelser og få lyttet til hinanden
 • Støtte familien til at opbygge nye måder at være sammen på

Tilbuddet retter sig mod dig, der:

 • Har børn under 18 år, har en rusmiddelproblematik eller er partner til en rusende
 • Ønsker forandring i forhold til rusmiddelforbrug
 • Ønsker at styrke relationerne i den nære familie

Du kan kontakte Misbrugscenter Sønderborg for yderligere oplysninger

Hvor kan jeg få hjælp til forbrug af benzodiazapiner?

Har du brug for hjælp til dit forbrug af benzodiazepiner, bør du henvende dig til egen læge, da det kan være forbundet med en særlig risiko. 

Har du brug for yderligere hjælp, kan du kontakte Benzorådgivningen.

Hvor kan jeg finde kvalitetsstandarder?

Se alle kvalitetsstandarder her.

Kontakt os

Misbrugscenter Sønderborg
Kongevej 19
6400 Sønderborg

Åbningstider:

Mandag: 08.30 - 15.00
Tirsdag: 08.30 - 13.00
Onsdag: 08.30 - 15.00
Torsdag: 08.30 - 17.00
Fredag: 08.30 - 13.00

Telefontider:

Mandag: 08.30 - 15.00
Tirsdag: 08.30 - 12.30
Onsdag: 08.30 - 12.30
Torsdag: 08.30 - 15.00
Fredag: 08.30 - 12.30