P-afgifter og klagemuligheder

Læs mere om parkeringsafgifter (p-afgifter) og hvordan du klager.

Før du klager over en parkeringsafgift, vil vi bede dig om at kontrollere den. 

Parkeringsafgiften skal være indbetalt senest 10 dage efter datoen for forseelsen. Datoen for pålæggelsen af p-afgiften fremgår af talonen.

Parkeringskontrol Syds parkeringsserviceassistenter udsteder parkeringsafgifter i Sønderborg Kommune, Tønder Kommune og Aabenraa Kommune. 

Hvorfor får jeg en parkeringsafgift?

Parkeringsafgifter eller parkeringsbøder udstedes til køretøjer, der ved parkering eller standsning ikke respekterer de gældende parkeringsregler i færdselsloven.

Afgiften sættes bag køretøjets vinduesvisker på bilens forrude og består af en talon, som er en udskift fra vores elektroniske afgiftsregister.

På udskriften kan du se:

  • Dato og tidspunkt for noteringen
  • Stedet, hvor bilen er noteret
  • Bilens registreringsnummer og registreringsland
  • Bilens fabrikat
  • Forseelsens nummer og en beskrivelse af den konkrete forseelse
  • Afgiftsbeløbet
  • Afgiftens løbenummer
  • Navnet på kommunen, der har kontrolleret og udstedt parkeringsafgiften
Hvordan betaler jeg min parkeringsafgift?

Via netbank

Du kan betale parkeringsafgiften via netbank med de på talonen oplyste betalingsinfo.

Betaling af afgiften kan kun ske ved at benytte de betalingsinformationer, der oplyses på talonen.

Afgiften skal betales på én gang, og der kan normalt ikke laves aftale om afdragsordning.

Der er ingen rabat på parkeringsafgifter.

Via bankoverførsel

Du kan betale din parkeringsafgift i enten danske kroner eller euro gennem en bankoverførsel til:

SYDBANK
Jernbanegade 35
6400 Sønderborg

Ved internationale overførsel kan betalingen ske til:

SYDBANK

IBAN: DK1480100006400007

Swift / BIC-kode: SYBKDK22

Sønderborg Kommune
Rådhustorvet 10
DK-6400 Sønderborg

Oplys venligst parkeringsafgiftens nummer eller din bils registreringsnummer (nummerplade) samt betalingsnummeret på din parkeringsafgift (+71<XXXXXXXXXXXXXXX+81543976<).

Hvordan betaler jeg min parkeringsafgift udenlandsk? (paying your parking ticket)

Parking fine

Payment must be made by bank transfer to SYDBANK Sonderborg (Denmark) and the amount must be paid in Euro (€).

Payment instruction:

Swift: SYBKDK22
IBAN: DK1480100006400007

Please note that the parking ticket ID-number (10-character) and license plate number must be specified and the amount must be paid/transferred in Euro (€)

Hvordan klager jeg over en parkeringsafgift?

Hvis du har modtaget en parkeringsafgift, som du mener er givet uberettiget, så har du mulighed for at sende en klage til Parkeringskontrol Syd via klageskemaet øverst. Det skal fremgå tydeligt af din klage, hvorfor du klager over din afgift. Indsend klage over parkeringsafgift her.

Husk at Parkeringskontrol Syd afgør klager over parkeringsafgifter ud fra om færdselsloven eller parkeringsreglerne er overtrådt. At du som bilist har været i god tro, er ikke i sig selv nok til at frafalde en afgift.

Pålagte parkeringsafgifter ændres kun ved fejl fra Parkeringskontrol Syds side eller i livsvigtige nødsituationer.

Din klage skal være Parkeringskontrol Syd i hænde, sådan at betalingsfristen på 10 dage kan overholdes, hvis klagen afvises af Parkeringskontrol Syd.

Hvad sker der, hvis jeg ikke betaler min parkeringsafgift?

Hvis du ikke betaler din parkeringsafgift til tiden, vil der blive sendt en betalingspåmindelse til den registrerede ejer eller bruger. Hvis parkeringsafgiften fortsat ikke bliver betalt, går en rykkerprocedure i gang med pålagte ekspeditionsgebyrer.

Vil du stadigvæk ikke betale for afgiften, så overgår sagen herefter til Gældsstyrelsen.

Hvad er beløbet på en parkeringsafgift?

En parkeringsafgift (parkeringsbøde) udgør i øjeblikket 510 kr. / 1020 kr. afhængig af forseelsens art (fritaget for moms).

For køretøjer over 3500 kg udgør parkeringsafgiften i øjeblikket 2040 kr. (fritaget for moms).

Hvor kan jeg se en oversigt over parkeringspladser?

Se en oversigt og læs mere om parkeringspladser i Sønderborg Kommune.

Image
Parkeringsvagt

Kontakt os

Parkering Syd
Brand og Redning
Vestermark 10
6400 Sønderborg

Telefontider:

Mandag - tirsdag: 8.00 - 11.00
Torsdag - fredag: 8.00 - 11.00