Specialundervisning for unge og voksne

Læs mere om Sønderborg Kommunes tilbud om specialundervisning for voksne og Voksen Specialundervisning (VSU) hos VUC Syd i Sønderborg Kommune.

Voksne personer over 18 år med fysiske eller psykiske handicap kan få tilbudt specialundervisning for voksne. Undervisningen er målrettet og tilrettelagt efter dine vanskeligheder og mål. Det kan være eneundervisning eller foregå på mindre hold. 

Undervisningen foregår enten hos Center for Hjælpemidler og Kommunikation eller hos VUC Syd i Sønderborg

Børn og unge under 18 år med tale-, høre- eller synsvanskeligheder kan få hjælp ved henvendelse til Pædagogisk Psykologisk Rådgivning.

Kan jeg få undervisning, hvis jeg har tale- eller stemmevanskeligheder?

Du kan få hjælp af en talekonsulent, hvis du fx har: 

  • Sproglige vanskeligheder efter erhvervet hjerneskade (fx tale- og sprogvanskeligheder og kognitive kommunikative vanskeligheder)
  • Stemmevanskeligheder (fx hæshed, svag stemme, ømhed i halsen og hoste- og rømmetrang)
  • Sproglige og/eller stemmevanskeligheder på grund af en progredierende neurologisk lidelse (fx Parkinsons sygdom og Dissemineret Sklerose)
  • Stammen
  • Følger efter mundhule- eller strubecancer

Talekonsulenterne laver først en udredning og giver herefter ofte rådgivning og undervisning til dig og dine pårørende. 

Kontakt en talekonsulent på tlf. +45 88 72 75 60 (alle hverdage mellem 8 og 9) eller på mail chk@sonderborg.dk, hvis du har brug for en snak om dine eller din pårørendes tale- eller stemmevanskeligheder. 

Kan jeg få specialundervisning, hvis jeg har høreproblemer?

Hørekonsulenterne giver rådgivning og undervisning til dig, der er generet af nedsat hørelse, tinnitus eller lydfølsomhed. 

Vi giver også målrettet undervisning til dig, der er blevet opereret med cochlear implantat (CI). Pårørende kan også få rådgivning.

I nogle tilfælde kan du også have glæde af et hjælpemiddel, som kan kompensere for dine hørevanskeligheder. Hørekonsulenten kan vejlede dig, hvis du ønsker det.

Kontakt hørekonsulenterne på tlf. +45 88 72 74 80 (hverdage 8-9) eller mail chk@sonderborg.dk

Kan jeg få undervisning, hvis jeg har nedsat syn, er blind eller er lysfølsom? 

CHK Sønderborg tilbyder rådgivning og undervisning til dig, der har nedsat syn, er blind eller er lysfølsom. Undervisningen er målrettet dine udfordringer i at klare almindelige dagligdags opgaver (ADL) eller at færdes i dine omgivelser såvel ude som inde (Orientering og Mobility). Undervisningen kan også fokusere på brug af computer, mobiltelefon eller tablet. Synskonsulenten giver også rådgivning til pårørende. 

I nogle tilfælde kan et synshjælpemiddel også hjælpe dig. Tag en snak med synskonsulenten, hvis du er i tvivl, om et hjælpemiddel er noget for dig. 

Kontakt synskonsulenten ved Center for Hjælpemidler og Kommunikation på tlf. +45 88 72 74 77 (hverdage 8-9) eller mail chk@sonderborg.dk

Kan jeg få specialundervisning, hvis jeg har svært ved at læse eller skrive? 

Du kan få gratis ordblindeundervisning på VUC Syd og Business College Syd, hvis du er testet ordblind. VUC Syd og Business College Syd kan også hjælpe dig med at få en ordblindetest. 

Center for Hjælpemidler og Kommunikation tilbyder rådgivning og instruktion i læse- og skrivestøttende funktioner på computer, tablet eller smartphone. 
I nogle tilfælde er de indbyggede funktioner ikke nok, og du kan have behov for ekstra læse- og skrivestøtte. IKT-konsulenten kan vejlede dig. 

Læse- og skrivestøttende programmer kan bevilges som hjælpemiddel.

Kontakt IKT-konsulenten ved Center for Hjælpemidler og Kommunikation på tlf. +45 88 72 74 79 (hverdage 8-9) eller mail chk@sonderborg.dk

Kan jeg blive tilbudt andet voksenspecialundervisning?

VUC Syd tilbyder også voksenspecialundervisning (VSU). Undervisningen hos VUC Syd er for dig, der har fysiske eller psykiske udfordringer, som ikke passer ind i de områder, der er beskrevet ovenfor. 

Du kan læse mere om VUC’s specialundervisningstilbud her.

Image
VUC Syd

Kontakt os

CHK Sønderborg
Ellegårdvej 25A
6400 Sønderborg

VUC Syd
Løkken 1
6400 Sønderborg

E-mail: post@vucsyd.dk

Tlf. nr.: +45 73 61 33 34