Feriepasning og lukkedage i SFO og klub

Her finder du en liste over ferie- og sammenpasningsdage i SFO og klub.

I forbindelse med skolernes ferie- og lukkedage og på dage, hvor der traditionelt er et lavt fremmøde, tilbydes sampasning (feriepasning) i SFO'er. Det betyder, at udpegede SFO'er står for den samlede pasning for et område.

Det annonceres i god tid via dit barns SFO både i hvilke tidsperioder og i hvilke institutioner, der etableres sampasning.

Kan jeg få feriepasning i SFO og klub?

Der tilbydes feriepasning i SFO for førskolebørn (kommende 0. klasse) 0., 1. og 2. klasses børn.

Barnet betragtes som et SFO barn til og med den 31.07. i det år hvor barnet stopper i 2. klasse.

For at være dækket ind til feriepasning i løbet af skoleåret (11 måneder) skal barnet være indmeldt på et modul hvori ferie indgår. Har barnet ikke et modul hvori ferie indgår, skal der laves et modulskift til et andet modul hvori ferie indgår. Dette modulskift skal ske senest pr. den dato hvor ferien påbegynder.

Ønsker man modul uden feriepasning når ferien er afholdt, skal forælderen selv sørge for at lave et modulskift til et modul uden ferie. Der er én måneds opsigelse ved modulskift til et modul med færre timer.
Har man brug for feriepasning i ugerne i juli måned, skal disse uger tilkøbes ud over barnets indmeldelse på basismodulet. 

Feriepasningen i juli måned, tilkøbes pr. uge via Den Digitale Pladsanvisning 

En ferieuge kan annulleres såfremt der ikke er brug for pasning alligevel, senest fredag kl. 12 inden ferieugen påbegyndes. 

Klub:
Der tilbydes feriepasning i klub for 3. klasses børn. Feriepasningen tilbydes i de uger/dage, hvor skolen holder ferielukket i løbet af skoleåret og frem til og med den 30.06.

Der tilbydes således IKKE feriepasning i juli måned for klubbørn.

Barnet betragtes som et klubbarn fra den 1. august i det år hvor barnet starter i 3. klasse

Feriepasningen i løbet af året, tilkøbes pr. dag via Den Digitale Pladsanvisning.

Hvilke SFO'ere holder åbent, har lukket eller tilbyder sommerferiepasning ugerne 28, 29, og 30?

Tilmelding til feriepasning skal ske gennem den digitale pladsanvisning. Når du er logget ind, skal du trykke på knappen nederst på siden "find anden pasning". Du skal booke plads i din egen SFO, selvom der er feriepasning i anden SFO.

Skole Status uge 28 + 29 + 30  Tilbud om feriepasning
Augustenborg Skole Åbent i alle uger  
Lysabild Børneunivers Åbent i alle uger  
Hørup Centralskole Åbent i alle uger  
Nørreskov-Skolen Åbent i alle uger  
Sønderskov-Skolen Åbent i alle uger  
Nydamskolen Åbent i alle uger  
Nybøl Børneunivers Åbent i alle uger  
Broager Skole Åbent i alle uger  
Gråsten Skole Åbent i alle uger  
Fynshav Børneunivers Lukket i alle uger Lysabild Børneunivers
Nordals Skolen Lukket i uge 29, 30 og 31 Nørreskov-Skolen
Ahlmann-Skolen Lukket i alle uger Sønderskov-Skolen
Humlehøj-Skolen Lukket i alle uger Sønderskov-Skolen
Ulkebøl Skole Lukket i alle uger Sønderskov-Skolen
Dybbøl-skolen Lukket i alle uger Sønderskov-Skolen
Rinkenæs Skole Lukket i alle uger Gråsten Skole

 

Image
SFO'er og klub

Kontakt os

Pladsanvisningen
Jyllandsgade 38
6400 Sønderborg