Registerindsigt

Alle borgere har ret til, i vidt omfang, at få indsigt i de dokumenter, der indgår i sagsbehandlingen i Sønderborg Kommune.

Alle borgere har ret til at få oplysninger om, hvad der er skrevet i elektroniske registre om dem selv (registerindsigt). 

Derudover har alle som udgangspunkt ret til at se dokumenter, der indgår i den offentlige forvaltning. Dette kaldes aktindsigt, som du kan læse mere om her.

Hvilke oplysninger kan jeg se om mig selv?

Du har som borger blandt andet ret til:

 • at få oplyst, hvilke personoplysninger om dig som kommunen behandler
 • at få oplyst, når kommunen indhenter personoplysninger om dig, medmindre du på forhånd er klar over det - fx fordi du selv har indsendt et ansøgningsskema med oplysningerne. Kommunen skal også oplyse, om oplysninger videregives til andre
 • at protestere mod, at bestemte oplysninger behandles – fx hvis du mener, at kommunen ikke har ret til at behandle eller videregive dine personoplysninger. Hvis protesten er berettiget, skal behandlingen ophøre
 • at få forkerte oplysninger rettet
 • at tilbagekalde et samtykke til behandling af følsomme oplysninger

Du har kun ret til at få registerindsigt i personoplysninger, der vedrører dig selv.

Du kan selv se, hvad der står om dig i det centrale personregister ved at logge ind med MitID. Det koster ikke noget.

Hvis du ikke har MitID eller har brug for hjælp, kan du kontakte Borgerservice for at få hjælp. 

Den enkelte borgers rettigheder fremgår af EU's forordning om databeskyttelse.

Hvilke oplysninger registrerer kommunen typisk om mig?

De oplysninger, som typisk registreres om dig som borger, er:

 • navn, adresse og evt. civilstand (fx gift, ugift, fraskilt, enke, enkemand, registreret partner, tidligere registreret partner)
 • fødselsregistreringsoplysninger (fx oplysninger om fødselssted)
 • statsborgerskab 
 • slægtskab (fx oplysninger om forældre og forældremyndighed)
 • forhold til folkekirken (fx medlem eller tidligere medlem)
 • evt. oplysninger om umyndighed
 • evt. oplysninger om beskyttelse (fx navne- og adressebeskyttelse)
Kan jeg klage over registerindsigten?

Hvis du er utilfreds med det svar, kommunen giver om behandling af oplysninger om dig, kan du klage til Datatilsynet.

Image
Kvinde skriver i bog

Kontakt os

Digitalisering, Databeskyttelsesrådgiveren
Voldgade 3
6400 Sønderborg