Frokost- og madordninger i vuggestuer og børnehaver

Forældrene vælger hvert 2. år i fællesskab, om de ønsker at tilkøbe et frokostmåltid i kommunens institutioner.

Sønderborg Kommune tilbyder et sundt frokostmåltid i kommunens daginstitutioner. 

Forældrene bliver informeret herom, når afstemningen finder sted. Forældrene har også mulighed for selv at arrangere frokostordninger, hvis man ikke ønsker at bruge det kommunale tilbud.

Sønderborg Kommune samarbejder med Fru Hansens Kælder, der leverer alsidig kost af god kvalitet og minimum 70% økologi i den kommunale frokostordning.

Hvad koster frokostordningen i vuggestuer og børnehaver?

Hvis frokostordning tilbydes, koster det 494 kr. i måneden i både vuggestuer og børnehaver.

I hvilke vuggestuer er der frokostordning?
 • Ulkebøl Børnehus
 • Ulkebøl Special gruppe
 • Skratmosen
 • Kløverhusene
 • Rådyrvej
 • Toften
 • Midtbyens Naturbørnehave
 • Goethesgade
 • Børnehuset Engelshøj 
 • Parken
 • Damgade 
 • Humle-Tumle
 • Deutsche Kindergarten -  Arnkilgade
 • Deutsche Kindergarten - Ringreiterweg
 • Dybbøl Børnehus
 • Dybbølsten
 • Alssund Børnehus
 • Nydam Børnehus
 • Nybøl Børneunivers
 • Vindsuset - Gråsten
 • Børnegården Nejs
 • Børnehuset Himmelblå
 • Tumleby -  Gråsten
 • Børnehuset Rinkenæs
 • Børnehuset Egernsund
 • Deutscher Kindergarten - Gravenstein
 • Børnegalaksen - Hørup
 • Kløverlykke Børnehus - Hørup
 • Børnebyen - Havnbjerg
 • Hertugbyen - Augustenborg
 • Fynshav Børneunivers
 • Tandslet Naturbørnehave
 • Lysabild Børneunivers
 • Stevning Børnehus
 • Gammeldam - Nordborg
 • Lilleskovens børnehave - Nordborg
I hvilke børnehaver er der frokostordning?
 • Ulkebøl Børnehus
 • Ulkebøl Special gruppe
 • Skratmosen
 • Kløverhusene
 • Toften
 • Midtbyens Naturbørnehave
 • Goethesgade
 • Børnehuset Engelshøj 
 • Den Internationale Børnehave 
 • Damgade 
 • Humle-Tumle
 • Deutsche Kindergarten -  Arnkilgade
 • Dybbølsten
 • Alssund Børnehus
 • Vindsuset - Gråsten
 • Børnehuset Rinkenæs
 • Børnehuset Himmelblå
 • Børnehuset Egernsund
 • Børnegalaksen - Hørup
 • Kløverlykke Børnehus - Hørup
 • Børnebyen - Havnbjerg
 • Hertugbyen - Augustenborg
 • Fynshav Børneunivers
 • Tandslet Naturbørnehave
 • Stevning Børnehus
 • Gammeldam - Nordborg
 • Lilleskovens børnehave - Nordborg
 • Guderup Børnehave
Kan jeg få fripladstilskud eller søskendetilskud til betaling af frokost?

Ja, der ydes økonomisk, socialpædagogisk og behandlingsmæssigt fripladstilskud samt søskendetilskud til forældres betaling for frokostmåltidet, såfremt forældrene er berettiget til dette og har ansøgt om tilskuddet.

Kontakt os

Pladsanvisningen
Jyllandsgade 38
6400 Sønderborg