Frokost- og madordninger i vuggestuer og børnehaver

Forældrene vælger en gang årligt i fællesskab, om de ønsker at tilkøbe et frokostmåltid i kommunens institutioner.

Sønderborg Kommune tilbyder et sundt frokostmåltid i kommunens daginstitutioner. 

Forældrene bliver informeret herom, når afstemningen finder sted. Forældrene har også mulighed for selv at arrangere frokostordninger, hvis man ikke ønsker at bruge det kommunale tilbud.

Sønderborg Kommune samarbejder med Fru Hansens Kælder, der leverer alsidig kost af god kvalitet og minimum 70% økologi i den kommunale frokostordning.

Hvad koster frokostordningen i vuggestuer og børnehaver?

Hvis frokostordning tilbydes, koster det 467 kr. i måneden i både vuggestuer og børnehaver.

I hvilke vuggestuer er der frokostordning?
 • Børnebyen Havnbjerg
 • Kløverlykke Børnehus, Hørup
 • Bygadens Børnegård, Hørup
 • Dybbølsten
 • Dybbøl Børnehus
 • Nydam Børnehus, Vester Sottrup
 • Vindsuset, Gråsten
 • Nejs, Broager
 • Rinkenæs Børnehus
 • Børnehuset Egernsund
 • Børnehuset Parken, Sønderborg
 • Børnehuset Goethesgade, Sønderborg
 • Ved Skellet, Sønderborg
 • Skratmosen, Sønderborg
 • Børnehuset Toften, Sønderborg
 • Kløverhusene, Sønderborg
 • Børnehuset Rådyrvej, Sønderborg
 • Nybøl Børneunivers
 • Hertugbyens Dagtilbud, Augustenborg
I hvilke børnehaver er der frokostordning?
 • Børnebyen Havnbjerg
 • Kløverlykke Børnehus, Hørup
 • Børnehuset Goethesgade, Sønderborg
 • Børnehuset Møllegade, Sønderborg
 • Skratmosen, Sønderborg
 • Børnehuset Toften, Sønderborg
 • Fynshav Børneunivers, Augustenborg 
 • Hertugbyens Dagtilbud, Augustenborg
Kan jeg få fripladstilskud eller søskendetilskud til betaling af frokost?

Ja, der ydes økonomisk, socialpædagogisk og behandlingsmæssigt fripladstilskud samt søskendetilskud til forældres betaling for frokostmåltidet, såfremt forældrene er berettiget til dette og har ansøgt om tilskuddet.

Kontakt os

Pladsanvisningen
Jyllandsgade 38
6400 Sønderborg