Byrådets vision og fyrtårne

Læs mere om Styringstrekanten, som sikrer sammenhæng mellem vision og strategi, kommuneplan, lokalplan, politikker og handleplaner.

I Sønderborg Kommune arbejder vi ud fra Styringstrekanten. Styringstrekanten er med til at sikre sammenhæng mellem vision og strategi, kommuneplan, lokalplan, politikker og handleplaner.

Fyrtårnsprojekter er konkrete og ambitiøse projekter, der understøtter Byrådets Vision og Planstrategi.

Vision

Byrådet har udarbejdet en vision for byrådsperioden 2022-2025, der indeholder de overordnede visioner og målsætninger for kommunens fortsatte udvikling. Vision 2022-2025 udgør sammen med Planstrategi 2022 det overordnede styringsredskab for byrådsperioden.

Se Visionen 2022-2025 her.

Planstrategi

Planstrategi 2022 beskriver Byrådets strategi for kommuneplanlægningen i Sønderborg Kommune. Den danner udgangspunkt for en revision af kommuneplanen i 2022-2023 og skaber dermed en kobling mellem Byrådets vision og den konkrete fysiske planlægning i kommunen.

Byrådet har vedtaget et tillæg til Planstrategi 2022. Tillægget handler om planlægning i kystnærhedszonen og giver mulighed for at søge staten om udviklingsområder og nye sommerhusområder.

Kommuneplan og lokalplan

Planstrategiens mål og visioner konkretiseres i kommuneplanen. Kommuneplanen er kommunens overordnede plan for at skabe vækst og udvikling de næste 12 år.

Se kommuneplanen her.

Hvor må bygninger placeres? Hvor store må bygningerne være? Hvilke materialer må der benyttes? Hvordan skal de ubebyggede arealer udformes? Det er alt noget, du kan få svar på i en lokalplan.

Find en lokalplan gældende for dit område her.

Politikker og planer

På baggrund af vision og planstrategi udarbejder de politiske fagudvalg politikker og handleplaner for fagområderne. En politik indeholder målsætninger og konkrete retninger for de enkelte fagområder og konkretiserer således de overordnede visioner. Gennem handleplaner omsættes målsætningerne til handlinger.

Se politikker og handleplaner her.

Fyrtårnsprojekter

Byrådet har udpeget ProjectZero og Nordborg Resort som fyrtårnsprojekter i 2022-2025.​

Klimaprojektet ProjectZero

ProjectZero er visionen om vækst og nye grønne arbejdspladser med den effekt, at Sønderborg-området bliver CO2-neutralt i 2029. ProjectZero viser viljen til at igangsætte og virkeliggøre nye forretningsdrevne koncepter, udvikle nye løsninger og indlede nye partnerskaber. Grøn fjernvarme, varmepumper, biogasanlæg, vindmøller, energirigtig renovering og elbiler er udpeget som nogle af de centrale indsatsområder for de førstkommende år.

Sønderborg Kommunes borgere, virksomheder og kommunens ansatte skal føle medejerskab til ProjectZero. I fællesskab arbejdes der videre på at markere Sønderborg Kommune på verdenskortet.

Læs mere på projectzero.dkProjectZero Masterplan2029 eller se CO₂ regnskab og energiforbrug for Sønderborg Kommune som virksomhed.

Nordborg Resort

Med Nordborg Resort skabes et unikt tilbud, som spiller sammen med naturen og landskabet på bedste vis. Ambitionen er at tiltrække flere ferieturister, øge omsætningen hos detailhandlen og turistaktører samt skabe flere arbejdspladser. Med etableringen af Nordborg Resort udnyttes potentialet på Nordals, og det skal bidrage til den samlede turismeudvikling i Sønderborg Kommune.

Læs mere på Nordborg Resorts hjemmeside.

Sønderborg Kommunes grundfortælling

Med grundfortællingen om Sønderborg kan vi på under to minutter og med knap 200 ord formidle det helt særlige ved at bo, leve og arbejde i Sønderborg. 

Grundfortællingen om Sønderborg er forankret i positioneringsplanen.

Kontakt os

Kommunikationsafdelingen
Rådhustorvet 10
6400 Sønderborg