Tilskud til lokaler

Der gives lokaletilskud til foreninger i egne eller lejede lokaler.

Foreninger med idrætsaktiviteter og andre aktiviteter for børn og unge under 25 år i Sønderborg Kommune kan søge om et tilskud til lokaler.

Hvem kan søge tilskuddet til lokaler?

For at søge om et tilskud til lokaler, skal foreningen:

  • have formuleret et formål med foreningsdannelsen, som fremgår af vedtægten
  • høre hjemme i Sønderborg Kommune
  • være åben for alle
  • kunne betegnes som folkeoplysende 
  • have aktiviteter, der omhandler idrætsaktiviteter, og/eller idébestemte og samfundsengagerende aktiviteter, for børn og unge under 25 år
  • have aktive medlemmer og mindst 5 betalende medlemmer, hvoraf en har bopæl i Sønderborg Kommune og er ansvarlig for det modtagne tilskud (Folkeoplysningsudvalget kan, efter ansøgning, fravige kravet om bopæl)
  • have en bestyrelse

En forening hvis eventuelle overskud tilfalder enkeltpersoner, kan ikke modtage tilskud.

I tvivlstilfælde afgør folkeoplysningsudvalget, om en forening er tilskudsberettiget. 

Hvor meget kan vi modtage i tilskud?

Der ydes tilskud til driftsudgifter til private lokaler, herunder haller, samt lejrpladser der ejes eller lejes af foreninger og er beliggende indenfor landets grænser eller i Sydslesvig til brug for aktiviteter for børn og unge under 25 år.

Der ydes som udgangspunkt tilskud med 70 % af driftsudgifterne, som fx kan være lejebeløb, gæld, skatter, udgifter til vedligehold, rengøring m.m. 

Omfatter aktiviteterne deltagere over 25 år nedsættes tilskuddet forholdsmæssigt svarende til disse deltageres andel af det samlede antal deltagere. Der kan ikke ske nedsættelse for holdledere og instruktører over 25 år (men dog for bestyrelsesmedlemmer). 

Der ydes ikke tilskud til offentlige, entrégivende arrangementer, egne haller og aktiviteter eller lokaler (svømmehaller undtaget), hvor andre samtidig har adgang mod betaling. Eventuelle leje- eller fremlejeindtægter skal fradrages inden beregning af lokaletilskud.

Image
Sportshal

Kontakt os

Kultur, Idræt og Fritid
Rådhustorvet 10
6400  Sønderborg