logo inkluderet med hjem link

Borger

Erhverv

Politik og Indflydelse

Søg

Kvalitetsstandarder

På denne side kan du se de forskellige kvalitetsstandarder, som vi arbejder efter.
Opdateret 12.09.2019

Klik på den kvalitetsstandard, du vil læse mere om:

Afløsning i eget hjem

Almene anviste boliger på handicap- og psykiatriområdet

Almen genoptraening efter udskrivning fra sygehus sundhedslovens § 140 (kvalitetsstandard)

Almen genoptræning efter udskrivning fra sygehus efter Sundhedslovens § 140 (indsatskatalog)

Betalt vareudbringning

Daghjem

Ekstra rengøring 

Gelerts Gård (servicedeklaration)

Genoptræning og vedligeholdelsestræning servicelovens § 86 (kvalitetsstandard)

Genoptræning og vedligeholdende træning efter Servicelovens § 86 (indsatskatalog)

Handicapbil efter serviceloven § 114

Handicapkørsel

Hertughaven (servicedeklaration)

Forebyggelsestilbud efter Sundhedslovens § 119 (kvalitetsstandard)

Forebyggelsestilbud (indsatskatalog)

Forebyggende hjemmebesøg (kvalitetsstandard)

Klippekortsordning - ekstra hjemmepleje 2018/2019 (serviceniveaubeskrivelse) - gældende til 31. august 2019

Klippekortsordning - ekstra hjemmepleje 2019 (serviceniveaubeskrivelse) - gældende fra 1. september 2019

Korttidspladser

Kvinde- & krisecenter 

Ledsageordning 

Længerevarende botilbud

Mad og måltider på plejecentre  

Madservice

Midlertidige botilbud 

Misbrugsbehandling (indsatskatalog)

Nødkald og sygeplejekald 

Når du bor i plejebolig

Omsorgstandpleje (kvalitetsstandard)

Omsorgstandpleje (indsatskatalog)

Personlig hjælp og pleje

Plejebolig - specialplejebolig til ældre udviklingshæmmede borgere (servicedeklaration)  

Plejebolig

Praktisk hjælp 

Psykisk pleje og omsorg

Rehabiliteringsforløb

Rusmiddelbehandling

Socialpædagogisk støtte

Spiseforstyrrelser (servicedeklaration)

Sygepleje 

Sundhedspleje (kvalitetsstandard)

Sundhedspleje (indsatskatalog)

Tandpleje til børn og unge (kvalitetsstandard) 

Tandpleje til børn og unge (indsatskatalog) 

Transport til daghjem og kommunal træning efter servicelovens § 86

Transport til læge og speciallæge

Visitation og levering

Visitation og levering - Handicap- og psykiatriafdelingen 

Ældrebolig

 

Har du brug for hjælp til selvbetjening?

 

Har du brug for hjælp til selvbetjening?

Ring til Hotline Syddanmark på

Tlf: 70 20 40 21

Mandag til torsdag kl. 09.00 - 18.00.