Søg byggetilladelse og få hjælp i Kvik Caféen

Skal du bygge nyt, bygge til eller bygge om, så kan du få hjælp i Kvik Caféen med din byggeansøgning.

OBS - Kvik-Caféen har lukket tirsdag den 5. december 2023 kl. 12:30.

 

Byg & Miljø er et landsdækkende ansøgningssystem, hvor du blandt andet kan:

 • Lave en byggeansøgning på huse, sommerhuse, udestuer og garager
 • Søge om erhvervsbyggeri
 • Søge om nedrivning af eksisterende bygninger
 • Søge om etablering af jordvarmeanlæg, spildevandsanlæg, olietank og indvindingsanlæg

Vær opmærksom på, at du senest 14 dage inden arbejdets begyndelse skal anmelde støj, støv og vibrationer (midlertidige aktiviteter).

Vi opkræver byggesagsgebyr fra 1. januar 2023. Se mere nedenfor.

Skal jeg have en byggetilladelse?

Læs her om en byggetilladelse er nødvendig

Hvor kan jeg få hjælp til min byggesag?

Få hjælp til byggesager i Kvik-Caféen til fx:

 • sager oprettet i Byg & Miljø 
 • byggesager (husk MitID og tegninger af det ønskede projekt, for at tilgå Byg & Miljø)
 • skift af varmekilde
 • at opdatere BBR
 • sløjfning af olietank
 • spørgsmål omkring spildevand
 • information om lokalplaner

Når vi modtager din ansøgning, gennemgår vi den overordnet. Det vil sige, at vi automatisk tager højde for byggeregler, miljøregler, Planlov etc., uanset hvad din sag omhandler.

Hvor kan jeg se mine byggesager?

Du kan finde din byggesag i byggesagsarkivet:

 1. Åbn www.borger.dk
 2. Log på med MitID
 3. Åbn ’Min Side’ og 'Bolig'
 4. Tryk på ’Ejendomsadressen’, der åbner sig under 'Bolig'
 5. Dialogboksen ’Byggesager – WebLager’ åbner
 6. Du ser nu de tilgængelige byggesager i pdf

Vi har scannet byggesagerne i en A og B -sag. 

 • A-sag indeholder tilladelsen og tegninger på sagen.
 • B-sag indeholder øvrige oplysninger og kan kræve aktindsigt, hvis der er personfølsomme oplysninger.
Opkræves der et byggesagsgebyr?

Fra 1. januar 2023 vil der blive opkrævet byggesagsgebyr på alle nyindkomne byggesager.

Gebyret vil lyde på følgende:

 • For ansøgninger om byggetilladelser, dispensationer, påbud, lovliggørende byggetilladelser samt erhvervsbyggeri, vil der blive opkrævet en timepris på kr. 725. Prisen reguleres årligt.
 • For simple konstruktioner (ikke integreret i den primære bebyggelse), heriblandt garager, carporte, udhuse, drivhuse, overdækkede terrasser mm. vil der være en fast pris på kr. 1.124.
 • Nedrivning af bygninger vil der ligeledes være en fast pris på kr. 1.124.
 • Legepladser, afslag på ansøgt projekt og ansøgninger fra frivillige foreninger søgt i ”Netforvaltningen” er undtaget.
 • Hvis du annullerer din byggeansøgning, vil du blive opkrævet for den tid som sagsbehandleren har brugt på din ansøgning
Hvor kan jeg se lokalplaner for mit område?

Se alle lokalplaner her. Du kan også ansøge om at få udarbejdet en lokalplan.

Hvor kan jeg se reglerne omkring byggeri?

Læs mere i Bygningsreglementet.

Hvor klager jeg over min byggesag?

Din klage skal indsendes til Nævnenes Hus.

Hvor kan jeg finde sagsbehandlingstider for byggesager?

Se sagsbehandlingstider her.

Kontakt os

Kvik-Caféen
Lille Rådhusgade 7
6400 Sønderborg

Åbningstider:

Mandag - onsdag: 9.00 - 15.00
Torsdag: 9.00 - 17.00
Fredag: 9.00 - 14.00