Søg byggetilladelse og få hjælp i Kvik Caféen

Skal du bygge nyt, bygge til eller bygge om, så kan du få hjælp i Kvik Caféen med din byggeansøgning.

Byg & Miljø er et landsdækkende ansøgningssystem, hvor du blandt andet kan:

 • Lave en byggeansøgning på huse, sommerhuse, udestuer og garager
 • Søge om erhvervsbyggeri
 • Søge om nedrivning af eksisterende bygninger
 • Søge om etablering af jordvarmeanlæg, spildevandsanlæg, olietank og indvindingsanlæg

Vær opmærksom på, at du senest 14 dage inden arbejdets begyndelse skal anmelde støj, støv og vibrationer (midlertidige aktiviteter).

 

Opkræves der byggesagsgebyr i Sønderborg Kommune

Byggesagsgebyr opkræves ved følgende kategorier:

 • Landbrug, Industri og lager, 500 m2 eller derover
 • Erhvervsbyggeri, 500 m2 eller derover
 • Etageboligbyggeri, 500 m2 eller derover


Byggesagsgebyret opkræves i henhold til faktiske anvendte tid på sagsbehandling og opfølgning på byggeansøgningen.

Timesatsen er på DKK 867,00 kr.

Gebyret opkræves i 2 rater. Første rate ved afgørelse/byggetilladelse og anden rate ved meddelelse af ibrugtagning eller sagsafslutning.

Byggesagsgebyret opkræves hos bygningsejer.

Skal jeg have en byggetilladelse?

Læs her om en byggetilladelse er nødvendig

Hvor kan jeg få hjælp til min byggesag?

Få hjælp til byggesager i Kvik-Caféen til fx:

 • sager oprettet i Byg & Miljø 
 • byggesager (husk MitID og tegninger af det ønskede projekt, for at tilgå Byg & Miljø)
 • skift af varmekilde
 • at opdatere BBR
 • sløjfning af olietank
 • spørgsmål omkring spildevand
 • information om lokalplaner

Når vi modtager din ansøgning, gennemgår vi den overordnet. Det vil sige, at vi automatisk tager højde for byggeregler, miljøregler, Planlov etc., uanset hvad din sag omhandler.

Hvor kan jeg se mine byggesager?

Du kan finde din byggesag i byggesagsarkivet:

 1. Åbn www.borger.dk
 2. Log på med MitID
 3. Åbn ’Min Side’ og 'Bolig'
 4. Tryk på ’Ejendomsadressen’, der åbner sig under 'Bolig'
 5. Dialogboksen ’Byggesager – WebLager’ åbner
 6. Du ser nu de tilgængelige byggesager i pdf

Vi har scannet byggesagerne i en A og B -sag. 

 • A-sag indeholder tilladelsen og tegninger på sagen.
 • B-sag indeholder øvrige oplysninger og kan kræve aktindsigt, hvis der er personfølsomme oplysninger.
Hvor kan jeg se lokalplaner for mit område?

Se alle lokalplaner her. Du kan også ansøge om at få udarbejdet en lokalplan.

Hvor kan jeg se reglerne omkring byggeri?

Læs mere i Bygningsreglementet.

Hvor klager jeg over min byggesag?

Din klage skal indsendes til Nævnenes Hus.

Hvor kan jeg finde sagsbehandlingstider for byggesager?

Se sagsbehandlingstider her.

Kontakt os

Kvik-Caféen
Lille Rådhusgade 7
6400 Sønderborg

Åbningstider:

Mandag - onsdag: 9.00 - 15.00
Torsdag: 9.00 - 17.00
Fredag: 9.00 - 14.00