Vedligeholdelse af grønne arealer og træer

Læs hvor og hvor meget vi vedligeholder de forskellige grønne arealer i Sønderborg Kommune.

Sønderborg Kommune vedligeholder en række grønne arealer og græsarealer efter fastlagte standarder og i henhold til det enkelte områdes formål. Derfor varierer vedligeholdelsesniveauet fra område til område.

Hvor ofte vedligeholdes et område?

Indtast en adresse eller vælg et græsareal på kortet for at se, hvor ofte vi vedligeholder det.

Kan Sønderborg Kommune fælde eller beskære træer nær mig?

Hvis du ønsker at kommunen skal beskære eller fælde et træ på et offentligt areal, kan du give et praj til os via selvbetjeningen øverst på siden.

Herefter vurderer vi ud fra en række parametre som fx træets forfatning, sikkerhed og fare, eventuelle planmæssige forhold samt drift, om vi kan imødekomme din anmodning.

Dit ønske om fældning af træer imødekommes, hvis træet er dødt eller døende, og udgør en sikkerhedsmæssig risiko.

Dit ønske om fældning af træer imødekommes ikke, hvis det drejer sig om:

 • Manglende udsigt
 • Skygge på grunden
 • Nedfaldne blade, kviste og frø på hustage, i tagrender samt i haver
 • Træers afsondring af harpiks og safter
 • Antenne- og parabolforhold
Kan private lodsejere få tilladelse til fældning og beskæring?

I nogle tilfælde kan vi give private lodsejere med de rette kompetencer tilladelse til at fælde og beskære beplantning og træer.

Tilladelsen omfatter et nøje afmærket området.

Vi giver tilladelsen på baggrund af en vurdering af stedet samt ud fra følgende kriterier:

 • Trafiksikkerhed
 • Risikotræer med fx råd eller svamp
 • Materielle skader forårsaget af træet
 • Skyggegrænser som er til særlig gene
 • Offentlig interesse
 • Øvrig pleje og pasning
Image
Stier ved Oksbøl Skov

Kontakt os

Anlæg og Infrastruktur
Lille Rådhusgade 7
6400 Sønderborg

Telefontider:

Mandag - onsdag: 10.00 - 15.00
Torsdag: 10.00 - 17.00
Fredag: 10.00 - 14.00

Uden for åbningstiden kan du ringe til Den Fælles Vagtcentral på tlf. +45 88 72 41 10.