Kystbeskyttelse

Skal du etablere, genoprette, renovere eller vedligeholde kystbeskyttelse? Sådan søger du tilladelse.

Ejer du en grund ud til kysten, har du selv ansvar for at beskytte din ejendom mod havets påvirkning (erosion) og oversvømmelse.

Du skal søge tilladelse, hvis du ønsker at etablere, ændre eller genoprette kystbeskyttelse.

Kystbeskyttelse er typisk:

 • Skråningsbeskyttelse
 • Bølgebrydere
 • Høfder
 • Diger
 • Højvandsmure 
 • Sandfodring
Hvornår har jeg brug for en tilladelse?

Du skal søge om tilladelse, hvis du vil:

 • etablere helt ny kystbeskyttelse
 • udvide eksisterende kystbeskyttelse
 • genoprette eksisterende kystbeskyttelse
  Du genopretter, hvis den nuværende kystbeskyttelse ikke længere har en kystbeskyttende funktion.
 • renovere eksisterende kystbeskyttelse
  Ved renovering forstås, at anlægget ændres enten i forhold til opbygning, materialevalg eller at du ændrer dimensionerne.
 • vedligeholde kystbeskyttelse fra før 1988, der ikke er løbende vedligeholdt

Du skal ikke søge om en tilladelse for at udføre helt almindeligt vedligehold af lovligt opført kystbeskyttelse, hvis materialevalget og dimensionerne er uændret. En tilladelse forpligtiger typisk ejeren til at vedligeholde anlægget i god og forsvarlig stand. Et anlæg, der er etableret før 1988, er som udgangspunkt lovligt uden en tilladelse, da kystbeskyttelsesloven her første gang kræver, at fremtidige kystbeskyttelse har en tilladelse. Anlæg fra før 1988 kan vedligeholdes til den stand, de havde i 1988 med samme opbygning, materialer og dimensioner forudsat, at der gennem årene er sket en løbende vedligeholdelse.

Det er muligt at ansøge om kystbeskyttelse af kun en enkelt ejendom, men det er ofte relevant for flere ejendomme på en strækning at få en sammenhængende kystbeskyttelse. I dette tilfælde kan I søge om et fælles projekt eller som det hedder i kystbeskyttelsesloven - et kommunalt fællesprojekt. Her er det muligt at bede kommunen om at fungere som procesmyndighed.

Skal jeg bruge andre tilladelser?

Da kystbeskyttelse kan have negative virkninger på natur og miljø, skal projektet også vurderes i forhold til øvrig lovgivning. For at optimere behandlingen af sager om kystbeskyttelse, vil en række lovgivninger blive inkluderet i tilladelsen. Det kan være naturbeskyttelsesloven, skovloven, jagt- og vildtforvaltningsloven. Vandløbsmyndigheden kan vurdere, om vandløbsloven skal inkluderes i en tilladelse til kystbeskyttelse.

Sønderborg Kommune skal vurdere, om projektet kan påvirke et internationalt naturbeskyttelsesområde (Natura 2000-område) eller visse udpegede arter væsentligt i forhold til kysthabitatbekendtgørelsen.

Kommunen vurderer også, om projektet har en væsentlig indvirkning på miljøet. Dette sker på baggrund af en særskilt VVM-anmeldelse, som du skal udfylde i et særligt anmeldeskema – se nedenfor – og sende det sammen med din ansøgning om kystbeskyttelse

Vær opmærksom på, at du måske skal søge om landzonetilladelse alt efter placeringen af kystbeskyttelsesanlægget.

Kontakt os

Vand og Natur
Lille Rådhusgade 7
6400 Sønderborg

Telefontider:

Mandag - onsdag: 9.00 - 15.00
Torsdag: 9.00 - 17.00
Fredag: 9.00 - 14.00