Priser for pasning i dagpleje, vuggestue og børnehave

Her kan du se en oversigt over, hvad det hver måned koster at have et barn i vuggestue og børnehave. Nederst kan du læse om de rabatter, der gives.

Betalingen opkræves forud 11 måneder om året (juli er betalingsfri). 

Hvad koster en dagpleje- eller vuggestueplads (0 til 2,9 år)?
Fuldtidsplads (33-48 timer) 2.985 kr./md.
Deltidsplads hos dagplejer (0-32 timer) 1.970 kr./md.
Deltidsplads hos vuggestue (28 timer) 1.642 kr./md.
Barselsdeltidsplads (30 timer) 1.847 kr./md.

Læs mere om madordninger og se priser her.

Hvad koster en børnehaveplads (2,9 år til 5 år)?
Fuldtidsplads 2.120 kr./md.
Deltidsplads (28 timer) 1.166 kr./md.
Barselsdeltidsplads (30 timer) 1.249 kr./md.

Læs mere om madordninger og se priser her.

Kan jeg få søskenderabat?

Til familier med mere end et barn i dagpleje, daginstitution eller skolefritidsordning ydes søskenderabat. Der betales fuld pris for den dyreste plads, og søskenderabatten udgør 50% af de øvrige pladser.
Søskendebegrebet omfatter biologiske søskende, adoptivsøskende og sammenbragte børn. Børnene skal have samme folkeregisteradresse.

Til børn i private institutioner beregnes søskenderabatten med 50%. Søskendetilskuddet tilfalder altid den plads med den billigste bruttodriftsudgift. Til børn i privat pasningsordning beregnes søskenderabatten med 85%. Søskendetilskuddet tilfalder altid den plads med den billigste bruttodrifsudgift.

Der ydes ikke søskenderabat til børn i klub-tilbud.

Kan jeg få fripladstilskud?

Betalingen for barnets institutionsplads kan nedsættes, såfremt at din husstands samlede aktuelle indtægt ligger inden for beløbsgrænserne. Se beløbene her.

Har du mere end et barn under 18 år i husstanden, får du et fradrag på din indtægt på 7.000 kr. årligt pr. barn.

Er du enlig forsørger i husstanden, får du et fradrag i 2022 på kr. 65.747 årligt.

Kommunalbestyrelsen kan i enkelte tilfælde, hvor betalingen ikke nedsættes, men hvor ophold i dagtilbud må anses som særlig påkrævet af sociale eller pædagogiske grunde, træffe afgørelse om nedsættelse af eller fritagelse for betaling, såfremt betalingen af pladsen vanskeliggør, at barnet optages eller forbliver i dagtilbuddet. Dette tilskud (Socialpædagogisk friplads) kan evt. bevilliges ved at kontakte Børn og Familie på tlf. +45 88 72 42 42.

Forudsætning for at modtage socialpædagogisk fripladstilskud er, at forælder først har ansøgt om økonomisk fripladstilskud.

Når fripladstilskuddet er bevilliget, vil der hver måned ske en løbende automatisk kontrol af det bevilligede tilskud. 

Kontakt os

Pladsanvisningen
Jyllandsgade 38
6400 Sønderborg