Flytning af jord

Læs mere om at bygge på forurenet jord og regler om at flytte jord, fx i forbindelse med byggeri.

Læs mere om at bygge på forurenet jord og regler om at flytte jord, fx i forbindelse med byggeri.

Hvad skal jeg gøre, hvis jeg skal flytte jord ifm. byggeri?

Når du vil flytte eller bortskaffe mere end 1 m3 jord, fx i forbindelse med byggeri, skal du anmelde det til Sønderborg Kommune på www.jordweb.dk. Det gælder både forurenet jord og jord fra en offentlig vej.

Kontakt Vand og Natur, hvis du vil flytte jord fra en grund, der er kortlagt som forurenet.

Hvis du flytter jorden til et godkendt anlæg, må du flytte jorden så snart, du har anmeldt det. 

En kopi af anmeldelsen skal følge med jorden under hele flytningen.

Hvis du skal flytte mindre en 1 m3 jord, kan du køre det til en genbrugsplads uden anmeldelse.

Hvad er taksterne for anmeldelse af jordflytning?
Type Takst
Anmeldelser uden analysekrav 187,50 kr.
Jord fra områdeklassificerede arealer vedlagt analyseresultater 375,00 kr.
Jord til kartering hos godkendt jordmodtageranlæg 375,00 kr.
Jord fra forurenede grunde vedlagt analyser eller jordhåndteringsplan 1.875,00 kr.
Rykker om ekstra oplysninger 375,00 kr.
Rykker for data til lukning af sager 375,00 kr.
Samlet anmeldelse efter § 8 750,00 kr./t
Sagsbehandling i specielle sager efter medgået tid 750,00 kr./t
Hvor kan jeg se, om min grund er forurenet?

På kortet kan du se, hvilke steder der er jordforurening.

Må jeg bygge på en forurenet grund?

Skal du bygge en bolig på en forurenet grund, så skal du være opmærksom på:

  • At du skal anmelde flytning af forurenet jord til kommunen på på www.jordweb.dk
  • At du skal søge om tilladelse, hvis du vil bygge på en grund, der er kortlagt som forurenet, og ligger i et område med drikkevandsinteresser. 
  • At det er et krav, at de øverste 50 cm af jorden ikke er forurenet, hvis du ønsker at bygge en bolig, en kolonihave eller et sommerhus på en lettere forurenet grund.
    Dette gælder også, hvis der er tale om en tilbygning eller andet bygge- og anlægsarbejde. Kravet gælder dog ikke, hvis der er tale om en tilbygning til et eksisterende 1- eller 2- familiehus.
    Alternativet er, at ejeren eller brugeren sikrer, at der bliver etableret en varig, fast belægning oven på den forurenede jord. Det kan eksempelvis ske ved at lægge fliser, asfaltere eller lignende.

Ansøg om byggetilladelse på forurenet grund

Skal jeg rydde op på min grund, hvis den er forurenet?

Du kan ikke blive tvunget til at betale for, at den forurenede jord på din grund bliver fjernet, da du ikke selv er skyld i forureningen. Der er heller ikke grund til at forvente, at dit byhus falder i værdi. Det gælder næsten alle huse i byzoner, at jorden som udgangspunkt er områdeklassificeret som lettere forurenet.

Du skal dog være opmærksom på, at det koster penge at fjerne jord fra din grund, fordi der skal tages analyser af jorden, inden den flyttes.

Er din grund lettere forurenet, vil du som udgangspunkt ikke få den ryddet op af regionen. Det skyldes, at lettere forurenet jord ikke er så forurenet, at der er behov for at fjerne den – nogle enkle forholdsregler er nok til at afværge risici. Du kan naturligvis selv gennemføre en oprydning af forureningen på din grund, hvis du selv betaler. Tag kontakt til Region Syddanmark og følger regionens råd og vejledning for oprydning af forurenede grunde.

Hvad skal jeg gøre, hvis jeg oplever akut jordforurening?

Ved akut jordforurening ring straks 1-1-2. Alarmcentralen sørger for at sende brandvæsenet og Miljøvagten ud til dig.

Støder du på jordforurening i forbindelse med bygge- og anlægsarbejde, skal du straks stoppe arbejdet og ringe til Vand og Natur (se kontaktoplysninger i boksen nedenfor). Bygge- og anlægsarbejdet kan først starte igen, når vi har besigtiget forureningen og truffet en beslutning om, hvordan bygge- og anlægsarbejdet kan køre videre.

Er det farligt at bo på en forurenet grund?

Sundhedsrisikoen ved at bo på lettere forurenet jord er beskeden.

Læs mere

Kontakt os

Vand og Natur
Lille Rådhusgade 7
6400 Sønderborg

Telefontider:

Mandag - onsdag: 9.00 - 15.00
Torsdag: 9.00 - 17.00
Fredag: 9.00 - 14.00