logo inkluderet med hjem link

Borger

Erhverv

Politik og Indflydelse

Søg

 

Støtte til frivilligt socialt og sundhedsfremmende arbejde

Sociale foreninger, organisationer og grupper kan søge tilskud til frivilligt socialt og sundhedsfremmende arbejde.
Opdateret 01.07.2022

Frivillige sociale foreninger, organisationer og grupper kan søge tilskud til frivilligt socialt og sundhedsfremmende arbejde.

Søg om tilskudSelvbetjeningslink knap

Uddeling af tilskud gives på en af to ansøgningsrunder om året. Ansøgningsfristerne er 1. december og 1. juni. 

Hvad kan der søges midler til?

Til foreningers arbejde med at støtte mennesker, der har det svært - eksempelvis børn, unge og familier med personlige og sociale problemer, ensomme, svage ældre, syge, handicappede, misbrugere, flygtninge/indvandrere, sindslidende - og sundhedsfremmende indsats i øvrigt.

Hvornår får vi svar på vores ansøgning?

Sidst i februar og midt i august sender Sundhedsudvalget svar til alle ansøgere med oplysning om hvem, der får tildelt midler.