Støtte til frivilligt socialt og sundhedsfremmende arbejde

Frivillige sociale foreninger og organisationer kan søge om tilskud til frivilligt socialt og sundhedsfremmende arbejde (§18-midler).

Uddeling af tilskud gives på en af to ansøgningsrunder om året. Ansøgningsfristerne er 1. december og 1. juni. 

Hvad kan der søges midler til?

Til foreningers arbejde med at støtte mennesker, der har det svært - eksempelvis børn, unge og familier med personlige og sociale problemer, ensomme, svage ældre, syge, handicappede, misbrugere, flygtninge/indvandrere, sindslidende - og sundhedsfremmende indsats i øvrigt.

Hvornår får vi svar på vores ansøgning?

Der kan forventes svar på ansøgningen medio februar og medio august måned. Tildelte midler kan forventes overført til foreningens Nem-konto i slutningen af februar og august måned.

Kontakt os

Frivillighedens Hus
Perlegade 50
6400 Sønderborg