Dit drikkevand

De fleste borgere forsynes med drikkevand fra vandværker. Tjek kvaliteten af dit drikkevand, find dit vandværk, se vandets hårdhedsgrad med videre.

I Sønderborg Kommune forsynes langt de fleste borgere med drikkevand fra vandværker. Hvor det ikke er muligt at blive tilsluttet et vandværk, forsynes borgere med drikkevand fra egen brønd/boring (enkeltindvindere).

På vandrådets hjemmeside kan du finde kontaktoplysninger på det vandværk, som forsyner dig med drikkevand. Kontakt vandværket, hvis du vil vide prisen på dit vand, indberette dit vandforbrug eller spørge til vandkvaliteten.

Hvad skal jeg gøre, hvis jeg har brud på en vandledning?

Har du brud på en vandledning, skal du kontakte dit vandværk. Find kontaktoplysninger på dit private vandværk på Sønderborg Vandråds hjemmeside.

Hvor kan jeg se vandkvalitet og hårdhedsgrad på vandet?

Du kan tjekke kvaliteten af drikkevandet fra dit vandværk her. Er du i tvivl om, hvorfra du får drikkevandet, kan du måske finde vandværksnavnet på din vandregning eller prøve at ringe til os (se kontaktboksen nederst på siden) for at få det oplyst.

Få mere information om, hvordan du læser din vandanalyse eller se vandets hårdhedsgrad på Sønderborg Forsynings hjemmeside.

Sønderborg Kommune kontrollerer vandanalyser fra vandværkerne og enkeltindvinderne i forhold til de lovmæssige krav.

Hvad skal jeg gøre, hvis mit drikkevand er sundhedsfarligt?

Hvis en kontrol viser, at drikkevandet fra en vandforsyning er sundhedsfarligt, er det kommunens ansvar at håndtere problemet. Sønderborg Kommune kan bl.a. påbyde vandforsyningen, at udstede en anbefaling til alle forbrugerne om, at koge vandet før brug. Kommunen kan også påbyde vandforsyningen at forbedre drikkevandskvaliteten. Dette gør sig også gældende for enkeltindvindere.

Er der tale om en almen vandforsyning, drøfter kommunen begrænsningerne i anvendelsen af drikkevandet med Sundhedsstyrelsen.

Hvordan beskytter vi drikkevandet i Sønderborg Kommune?

Der udarbejdes såkaldte indsatsplaner for alle vandværker i Sønderborg Kommune:

Af de vedtagne indsatsplaner i Sønderborg Kommunes fremgår det, at der skal indgås frivillige aftaler om pesticidfri drift i langt de fleste boringsnæse beskyttelsesområder (BNBO).

Skal jeg tage en vandprøve, hvis jeg har egen boring eller brønd?

Som udgangspunkt er alle vandforsyninger omfattet af reglerne for kontrol af drikkevandets kvalitet. Undtaget fra kontrol er dog vandforsyninger, der alene forsyner én husstand uden at levere vand til en fødevarevirksomhed eller til en kommerciel eller offentlig aktivitet (fx skoler, fritidsanlæg, sportsanlæg, kaserner, campingpladser, indkøbscentre, udlejningsejendomme, Bed & Breakfast, dagplejer og plejefamilier).

Hvis du er undtaget krav om kontrol, anbefaler Sønderborg Kommune dog, at du stadig tager en forenklet kontrolvandprøve mindst hvert 4. år.

Hvis vandforsyningen leverer vand til flere husstande uden at levere vand til en fødevarevirksomhed eller til en kommerciel eller offentlig aktivitet, skal der udtages en forenklet kontrol af vandet. I Sønderborg Kommune er det besluttet, at det skal ske mindst hvert 4. år.

Hvis vandforsyningen leverer vand til en fødevarevirksomhed eller til en kommerciel eller offentlig aktivitet, er der et større krav til kontrol af vandet.

Hvis du har spørgsmål til, hvilken type vandprøve du skal tage, kan du kontakte Vand og Natur.

Læs mere om krav til kontrol af drikkevandet her

Kontakt os

Vand og Natur
Lille Rådhusgade 7
6400 Sønderborg

Telefontider:

Mandag - onsdag: 9.00 - 15.00
Torsdag: 9.00 - 17.00
Fredag: 9.00 - 14.00