Feriepasning og sammenpasning dagtilbud

Her finder du en liste over ferie- og sammenpasningsdage i dagtilbud.

I forbindelse med skolernes ferie- og lukkedage og på dage, hvor der traditionelt er et lavt fremmøde, tilbydes sampasning i dagtilbud. Det betyder, at udpegede institutioner står for den samlede pasning for et område.

Det annonceres i god tid via dit barns institution både i hvilke tidsperioder og i hvilke institutioner, der etableres sampasning. I dagplejen tilbydes gæstepasning.

Hvornår holder min institution sommerferielukket, og hvor kan jeg få mit barn passet?

I 2022 holder daginstitutionerne og dagplejen sommerferielukket i ugerne 29, 30 og 31.

I disse uger tilbydes sampasningsordninger i:

 • Nydam Børnehus
 • Egernsund Børnehus
 • Midtbyens Naturbørnehave 
 • Hertugbyens Dagtilbud
 • Børnebyen Havnbjerg

Dit barn skal senest tilmeldes feriepasning 6 uger inden feriestart.

Hvornår holder min institution ellers lukket, og hvor kan jeg få mit barn passet?

I 2022 holder daginstitutionerne og dagplejen lukket - udover sommerferien - på følgende datoer: 

 • Fredag den 27. maj - (dagen efter Kr. Himmelfartsdag)
 • Tirsdag den 27. december
 • Onsdag den 28. december
 • Torsdag den 29. december
 • ​Fredag den 30. december

Der etableres sampasning på disse datoer i:

 • Deutscher Kindergarten, Broacker
 • Deutscher Kindergarten Ringreiterweg, Sonderburg
 • Hertugbyens Dagtilbud
Image
Børn holder hånd

Kontakt os

Pladsanvisningen
Jyllandsgade 38
6400 Sønderborg