Feriepasning og lukkedage i dagtilbud

Her finder du en liste over ferie- og sammenpasningsdage i dagtilbud.

På dage, hvor der traditionelt er et lavt fremmøde, tilbydes sampasning (feriepasning) i dagtilbud. Det betyder, at udpegede institutioner står for den samlede pasning for et område. Se hvilke i nedenstående.
I dagplejen tilbydes gæsteplacering primært i gæstehus.

Hvornår holder min institution sommerferielukket, og hvor kan jeg få mit barn passet?

I 2024 holdes daginstutionerne lukket i ugerne:

 • Sønderborg City: 29+30+31
 • Als: 29+30+31
 • Jylland: 29+30

I disse uger tilbydes sammenpasnings-ordninger i:

 •  Egernsund Børnehus (Jylland)
 •  Midtbyens Naturbørnehus (City)
 •  Hertugbyens Dagtilbud (Als)

Dit barn skal senest tilmeldes feriepasning medio marts måned.

Hvornår holder min institution ellers lukket, og hvor kan jeg få mit barn passet?

I 2024 holder daginstitutionerne - ud over sommerferien - lukket på følgende datoer:

 • Fredag den 10. maj - (dagen efter Kr. Himmelfartsdag)
 • Onsdag den 5. juni (Grundlovsdag)
 • Tirsdag d. 24. december (juleaftensdag)
 • Fredag den 27. december
 • Mandag den 30. december
 • Tirsdag den 31. december


Der etableres sammenpasning for daginstitutioner på disse datoer på nær d. 5. juni og den 24. december i:

 • Den tyske Børnehave, Broager
 • Den tyske Børnehave på Ringridervej, Sønderborg
 • Hertugbyens Dagtilbud, Augustenborg
Hvornår holder dagplejen sommerferielukket, og hvor kan jeg få mit barn passet?

I 2024 holder dagplejen lukket i ugerne 29+30+31

Har du behov for pasning til dit barn i de uger, sker dette i et gæstehus. Du bedes give besked til din dagplejer, såfremt I har behov for pasning senest den 15.03.2024.

Vil kan tilbyde gæsteplacering som du vil modtage besked om inden perioden starter.  

Øvrige lukkedage i dagplejen i løbet af året, hvor der ikke tilbydes feriepasning.

I 2024 holder dagplejen, ud over sommerferien, lukket på følgende datoer:

 • Onsdag den 5. juni (Grundlovsdag)
 • Tirsdag den 24. december (Juleaftensdag)
Image
Børn holder hånd

Kontakt os

Pladsanvisningen
Jyllandsgade 38
6400 Sønderborg