Feriepasning og lukkedage i dagtilbud

Her finder du en liste over ferie- og sammenpasningsdage i dagtilbud.

I forbindelse med skolernes ferie- og lukkedage og på dage, hvor der traditionelt er et lavt fremmøde, tilbydes sampasning (feriepasning) i dagtilbud. Det betyder, at udpegede institutioner står for den samlede pasning for et område.

Det annonceres i god tid via dit barns institution både i hvilke tidsperioder og i hvilke institutioner, der etableres sampasning. I dagplejen tilbydes gæstepasning.

Hvornår holder min institution sommerferielukket, og hvor kan jeg få mit barn passet?

I 2023 holder daginstitutionerne og dagplejen i dagtilbudsområderne Sønderborg City og Als sommerferielukket i ugerne 29, 30 og 31.

Dagtilbudsområde Jylland holder sommerferielukket i ugerne 29 og 30.  

I disse uger tilbydes sampasningsordninger i:

 • Egernsund Børnehus
 • Børnehuset Alssund
 • Ulkebøl Børnehus
 • Hertugbyens Dagtilbud
 • Børnebyen Havnbjerg

Dit barn skal senest tilmeldes feriepasning medio marts måned.

Hvornår holder min institution ellers lukket, og hvor kan jeg få mit barn passet?

I 2023 holder daginstitutionerne - ud over sommerferien - lukket på følgende datoer:  

 • Fredag den 19. maj - (dagen efter Kr. Himmelfartsdag)
 • Mandag den 5. juni (Grundlovsdag)
 • Onsdag den 27. december
 • Torsdag den 28. december
 • Fredag den 29. december

Der etableres sampasning for daginstitutioner på disse datoer på nær d. 5. juni i:

 • Den tyske Børnehave, Broager
 • Den tyske Børnehave på Ringridervej, Sønderborg
 • Hertugbyens Dagtilbud, Augustenborg
 
Image
Børn holder hånd

Kontakt os

Pladsanvisningen
Jyllandsgade 38
6400 Sønderborg