logo inkluderet med hjem link

Borger

Erhverv

Politik og Indflydelse

Søg

 

Uddannelser for unge

Læs mere om Ungdommens Uddannelsesvejledning, Sønderborg Ungdomsskole, STU, 10. klasse og Fritidspasset.

Selvbetjening

Få råd og vejledning om uddannelse

Går du i 7.-10. klasse eller er du mellem 15 og 24 år, så kan du får råd og vejledning om uddannelse hos din UU-vejleder. 

På www.... Læs mere

Opdateret 15.11.2021

Ungecenteret er for ALLE unge i Sønderborg Kommune mellem 13-25 år og er en sammenlægning af Ungdommens Uddannelsesvejledning, Sønderborg Ungdomsskole (herunder også 10. klasse og modtagelsesklassen) og STU (den særligt tilrettelagte Ungdomsuddannelse).

Hvor kan jeg få vejledning omkring valg af ungdomsuddannelse?

Læs mere på uu-sonderborg.dk

Hvilke tilbud for unge har Sønderborg Ungdomsskole?

Alle unge fra 7. klasse og op til 18 år har mulighed for at deltage i ungdomsskolens aktiviteter - helt gratis. Du skal dog selv betale for rejser/ture.

Ungdomsskolen har blandt andet følgende tilbud for de unge:

 • Kreative og boglige fag, sportsaktiviteter, spændende undervisning ind i folkeskolerne, weekendkurser og rejser/ture
 • Mulighed for at tage knallertkørekort, speedbådsbevis, færdselsrelateret førstehjælp og andre beviser og certifikater
 • Adgang til 11 ungdomsklubber, hvor man kan spille billard og bordtennis, surfe på nette, computerspil, danse, synge karaoke og mødes med kammerater
 • 10. klasse, hvor vi udfordrer dig med nye venner, fællesskaber og anderledes læring
 • Modtageklasser, hvor nye unge i Danmark lærer dansk
 • 3 væresteder for 9-14 årige i boligsociale områder
 • Skolefritidskoordinatorer på 7 skoler

Læs mere på Ungdomsskolens hjemmeside.

Hvad er Særlig Tilrettelagt Ungdomsuddannelse (STU)?

STU er en 3-årig uddannelse for unge, som ikke kan gennemføre en anden ungdomsuddannelse, heller ikke med pædagogisk støtte og/eller hjælpemidler. Der er opstart i august måned, og i Sønderborg tilbydes der STU-forløb på Sjellerup, Ulkebøldam og Rendbjerg Favn.

Du skal henvende dig hos Ungdommens Uddannelsesvejledning (UU) for at blive vejledt om dine muligheder for uddannelse. UU vil sammen med dig/jer udfylde et indstillingsskema til visitationsudvalget til STU i kommunen, som beslutter, om der bevilliges eller gives afslag på indstillingen.

STU’en planlægges individuelt, og derfor laves en uddannelsesplan til hver enkelt elev. Der er mulighed for at få betalt befordring, bo- og fritidstilbud samt forsørgelse.

Kan jeg få et Fritidspas?

Fritidspasset er et tilbud for børn og unge mellem 3 og 23 år, hvis forældre ikke har ressourcer til at indmelde deres børn i en frivillig klub eller forening.

Der kan maksimalt bevilges 1.000 kr. pr. person, som kan bruges til at betale helt/delvist kontingent og/udstyr til en aktivitet. Vi vejleder også i at finde en aktivitet, der passer til dig.

Du må ikke gå til en aktivitet i forvejen, bevillingen gælder for et år ad gangen og der er en begrænset pulje til fritidspas, men ellers kan alle søge.

Ansøg om et Fritidspas her.

Hvad er SSP-indsatsen?

SSP-indsatsen er et samarbejde mellem skolen, Børn og Familieafdelingen og politiet. SSP arbejder med at forebygge kriminalitet og misbrug, og med at fremme børn og unges trivsel.

Dette gøres bl.a.:

 • Gennem forebyggende undervisning af forældre og børn
 • Teambuilding for klasser og årgange
 • Individuelle samtaler og tiltag
 • Bekymringssamtaler
 • Indsatser for specifikke målgrupper
 • Facilitering af fællesskaber m.v.
 • Fritidspas og løntilskud til fritidsjob
 • Aktivsommerferie, hvor kommunens børn har mulighed for en masse fantastiske oplevelser
Er 10. klasse noget for mig?

10'eren er Sønderborg Kommunes tilbud til dig, som ønsker et ekstra skoleår. Se mere på 10'erens hjemmeside.

Hvad er en gadeplansmedarbejder?

Kommunen har en gadeplansmedarbejder, som tilbyder hjælp til unge mellem 10 og 18 år med problemer i forhold til kriminalitet, misbrug, skole eller familie.

Gadeplansmedarbejderne arbejder i de unges miljøer og kan blandt andet hjælpe med:

 • Anonym rådgivning
 • Samtalepartner
 • Henvise og/eller ledsage til anden hjælp
 • Skabe kontakt til klubber og foreninger i nærmiljøet
Kan jeg få et Ungdomskort, hvis jeg studerer eller er ung?

Unge og studerende kan bestille Ungdomskort på www.ungdomskort.dk.

Kortet udstedes til:

 • Unge 16-19 årige, der ikke er under uddannelse
 • Elever på en ungdomsuddannelse
 • Elever på en videregående uddannelse

Byrådet i Sønderborg Kommune har besluttet, at tilbagebetale den del af egenbetalingen som overstiger 50 kr. pr. måned ved køb af ”Ungdomskort til ungdomsuddannelse”. Tilbuddet gælder for elever bosiddende i kommunen og med en afstand på mindst 6 km mellem hjem og skole. Læs mere om tilbuddet i vejledning for ungdomskort.

Ved spørgsmål kontakt Tina Aagaard Mørkeberg på tamo@sonderborg.dk.

Ved spørgsmål kontakt Sydtrafik på tlf. 76 60 86 00.