Uddannelser for unge og Ungecenteret

Læs mere om Ungdommens Uddannelsesvejledning, Sønderborg Ungdomsskole, STU og 10. klasse.

Ungecenteret er for ALLE unge i Sønderborg Kommune mellem 13-25 år.

Ungecenteret består af:

Hvilke uddannelser er der for unge?

Læs Uddannelseshæftet med overblik over uddannelsesmulighederne for 2023.

På sonderborg.dk kan du se en oversigt over ungdomsuddannelserne i Sønderborg. Du kan også få overblik over alle uddannelsesmuligheder i Danmark på Uddannelsesguiden.

Hvor kan jeg få vejledning omkring valg af ungdomsuddannelse?

Hvis du gerne vil vide mere om dine muligheder for uddannelse og er mellem 18 og 24 år, kan du henvende dig til din UU-vejleder hos Ungdommens Uddannelsesvejledning, hvad enten du skal starte på uddannelse, dropper ud eller bare har brug for vejledning. 

En UU-vejleder har en bred viden om ungdomsuddannelserne og er uddannet til at guide, vejlede og lytte i forhold til dine drømme, ønsker og kompetencer.

Hvis du er mellem 15 og 25 år og ikke i gang med en uddannelse, et arbejde eller en anden aktivitet, er din UU-vejleder forpligtet til at sørge for, at du bliver tilbudt vejledning. 

Hvis du har et mere generelt spørgsmål, kan du også få svar på ved at benytte eVejledning.

Børn, som går i folkeskole eller privatskole, får desuden besøg af en UU-vejleder i 7., 8., 9. og 10. klasse, hvor der både vejledes om uddannelse, adgangskrav til uddannelser, erhvervspraktik og efterskoleophold. Elevernes uddannelsesparathed (evne til at gennemføre en ungdomsuddannelse) vurderes.

Hvilke tilbud for unge har Sønderborg Ungdomsskole?

Alle unge fra 7. klasse og op til 18 år har mulighed for at deltage i ungdomsskolens aktiviteter - helt gratis. Du skal dog selv betale for rejser/ture.

Ungdomsskolen har blandt andet følgende tilbud for de unge:

 • Kreative og boglige fag, sportsaktiviteter, spændende undervisning ind i folkeskolerne, weekendkurser og rejser/ture
 • Mulighed for at tage knallertkørekort, speedbådsbevis, færdselsrelateret førstehjælp og andre beviser og certifikater
 • Adgang til 11 ungdomsklubber, hvor man kan spille billard og bordtennis, surfe på nette, computerspil, danse, synge karaoke og mødes med kammerater
 • 10. klasse, hvor vi udfordrer dig med nye venner, fællesskaber og anderledes læring
 • Modtageklasser, hvor nye unge i Danmark lærer dansk
 • 3 væresteder for 9-14 årige i boligsociale områder
 • Skolefritidskoordinatorer på 7 skoler

Læs mere på Ungdomsskolens hjemmeside.

Er 10. klasse noget for mig?

10'eren er Sønderborg Kommunes tilbud til dig, som ønsker et ekstra skoleår. Se mere på 10'erens hjemmeside.

Hvad er Særlig Tilrettelagt Ungdomsuddannelse (STU)?

Særlig Tilrettelagt Ungdomsuddannelse (STU) er en 3-årig uddannelse for unge med særlige behov, som ikke kan gennemføre en anden ungdomsuddannelse, heller ikke med pædagogisk støtte og/eller hjælpemidler. De fleste unge starter i STU i august måned, men der er også mulighed for at starte i april og september.

I Sønderborg Kommune tilbydes der STU-forløb på UlkebøldamRendbjerg Favn og i Den Kongelige Køkkenhave.

Du skal henvende dig hos Ungdommens Uddannelsesvejledning (UU) for at blive vejledt om dine muligheder for STU. Din UU-vejleder vil sammen med dig og dine pårørende udfylde et indstillingsskema til visitationsudvalget til STU i kommunen, som afgør, om du er i målgruppen til STU og hvilket STU-tilbud du får.

STU’en planlægges individuelt, og derfor laver din UU-vejleder din uddannelsesplan sammen med dig og dine pårørende.

Der er mulighed for at søge om dækning af transportudgifter, hvis du har mere end 11 km hver vej fra hjem til skole, eller hvis du har særligt kørselsbehov.

I enkelte tilfælde kan du modtage et botilbud ifm. STU, hvis du er i målgruppen.

Læs mere om STU på Børne- og Undervisningsministeriets hjemmeside.

Læs mere om visitationsprocessen i Sønderborg Kommune

 

Kan jeg blive tilbudt specialundervisning?

Læs mere om specialundervisning her.

Kan jeg få et Fritidspas, hvis jeg ikke selv kan betale mit barns fritidsaktivitet?

Fritidspasset er et tilbud for børn og unge mellem 3 og 23 år, hvis forældre ikke har ressourcer til at indmelde deres børn i en frivillig klub eller forening.

Læs mere om Fritidspasset her.

Hvad er SSP-indsatsen?

SSP-indsatsen er et samarbejde mellem skolen, Børn og Familieafdelingen og politiet. SSP arbejder med at forebygge kriminalitet og misbrug, og med at fremme børn og unges trivsel.

Dette gøres bl.a.:

 • Gennem forebyggende undervisning af forældre og børn
 • Teambuilding for klasser og årgange
 • Individuelle samtaler og tiltag
 • Bekymringssamtaler
 • Indsatser for specifikke målgrupper
 • Facilitering af fællesskaber m.v.
 • Fritidspas og løntilskud til fritidsjob
 • Aktivsommerferie, hvor kommunens børn har mulighed for en masse fantastiske oplevelser
Hvad er en gadeplansmedarbejder?

Kommunen har en gadeplansmedarbejder, som tilbyder hjælp til unge mellem 10 og 18 år med problemer i forhold til kriminalitet, misbrug, skole eller familie.

Gadeplansmedarbejderne arbejder i de unges miljøer og kan blandt andet hjælpe med:

 • Anonym rådgivning
 • Samtalepartner
 • Henvise og/eller ledsage til anden hjælp
 • Skabe kontakt til klubber og foreninger i nærmiljøet
Kan jeg få et Ungdomskort til rabat på offentlig transport, hvis jeg studerer eller er ung?

Læs mere om mulighederne for et Ungdomskort.

Kontakt os

Ungecenter
Ørstedsgade 53
6400 Sønderborg

Ungdommens Uddannelsesvejledning
​E-mail: uu@sonderborg.dk
Tlf. nr.: +45 88 72 44 24

Sønderborg Ungdomsskole (herunder også 10. klasse og modtagelsesklassen)
E-mail: ungdomsskolen@sonderborg.dk
Tlf. nr.: +45 88 72 44 32