logo inkluderet med hjem link

Borger

Erhverv

Politik og Indflydelse

Søg

 

Gratis psykologhjælp til unge

Unge i Sønderborg Kommune mellem 15 og 25 år kan få gratis psykologhjælp fra Sundhedscentret.
Opdateret 06.05.2019

Psykologhjælp til unge er et gratis tilbud til dig, hvis:

  • Du har psykiske problemer, der påvirker din hverdag (feks. tristhed, angst, stress, social mistrivsel, sorg efter tab, identitetsvanskeligheder, vanskeligheder med appetit eller søvn, problemer med selvtillid og selvværd)
  • Du ikke har mulighed for psykologhjælp andre steder, (f.eks. via øvrige kommunale tilbud, din uddannelsesinstitution/arbejdsplads eller henvist fra din egen læge)
  • Du er 15-25 år
  • Du har adresse i Sønderborg kommune

Eksempler på problematikker kan være:

  • Forældre-/familieproblematikker
  • Skole- og arbejdsrelaterede problemer
  • Sorg og tabsoplevelser
  • Identitetsproblemer

Du kan kontakte Gratis Psykologhjælp på tlf. 23 99 19 63 eller 92 43 30 29 hverdage mellem kl. 8.00 - 8.30 eller e-mail aihe@sonderborg.dk eller evpe@sonderborg.dk.

Når du kontakter Gratis Psykologhjælp, kommer du til at tale med en psykolog, der på baggrund af samtalen vurderer, om din problemstilling er omfattet af ordningens tilbud, eller om du er bedre hjulpet et andet sted.

Læg gerne en besked – så kontakter vi dig indenfor 3 arbejdsdage.

Ved telefonsamtalen vil du sammen med psykologen få skabt et begyndende overblik over de problemer, du gerne vil have hjælp til.

Nogle gange kan det på baggrund af telefonsamtalen være uklart, og så tilbydes du en visiterende samtale med henblik på yderligere vurdering. 

Vi vil forsøge at give dig den første tid til en visiterende for-samtale indenfor 2 uger. 

Du kan få op til 5 gratis samtaler hos en psykolog.

Samtalerne vil tage udgangspunkt i dine aktuelle problemer.

Samtalerne kan være en hjælp til at guide dig videre til hjælp andre steder.

Anonymitet

At tilbuddet er anonymt betyder, at vi ikke opretter en journal på dig som gemmes, og som kan deles med andre parter i kommunen.

Vi har brug for dit navn og telefonnummer, så vi kan kontakte dig, hvis vi må ændre vores aftale. 
Ved første samtale vil vi bede dig dokumentere alder og bopæl, f.eks. ved at se dit gule sygesikringskort.

Tavshedspligt

Vi har tavshedspligt. Det betyder, at vi ikke kan drøfte vores samtaler med andre uden din tilladelse. 
Som sundhedsmedarbejdere har vi dog skærpet underretningspligt i henhold til Serviceloven § 153.

Regler ved Afbud/udeblivelser

Når du bliver tilbudt et forløb, er det vigtigt, at du prioriterer at komme til samtalerne.
Hvis du bliver forhindret – f.eks. ved sygdom - skal du melde afbud senest kl. 12 dagen før. 
Ved udeblivelse uden forudgående afbud, tæller samtalen som et besøg. 
Du skal selv kontakte os for at få en ny tid - ellers afsluttes du.

Forældre, pårørende og samarbejdspartnere

Dine Forældre, pårørende og samarbejdspartnere er velkomne til at ringe til Gratis psykologhjælp for at få en vurdering af om du er i målgruppen til tilbuddet.

Dine forældre, pårørende og samarbejdspartnere kan IKKE henvise til tilbuddet, men kan oplyse dig om tilbuddet og opfordre dig til selv at tage kontakt. 

Det er en afgørende forudsætning, at du selv er motiveret for og ønsker at tale med en psykolog. 
Som udgangspunkt skal du selv være i stand til at tage kontakt og aftale en tid. 

Dine forældre, pårørende og samarbejdspartnere er også velkommne til at deltage i samtalerne, hvis du selv ønsker det, og hvis vi sammen vurderer det hensigtsmæssigt.

Der kan gives en mundtlig tilbagemelding omkring forløbet til dine forældre, pårørende eller samarbejdspartnere, hvis du ønsker det, og hvis vi vurderer, det er en hjælp for dig.


Gratis psykologhjælp er IKKE et akut tilbud, og vi har ikke mulighed for at yde akut hjælp til psykologiske problemstillinger.
Står du i en akut situation, skal du derfor kontakte din egen læge eller lægevagten for rådgivning om, hvor du søger hjælp her og nu.   

Har du brug for hjælp til selvbetjening?

 

Har du brug for hjælp til selvbetjening?

Ring til Hotline Syddanmark på

Tlf: 70 20 40 21

Mandag til torsdag kl. 09.00 - 18.00.