Gratis psykologhjælp til unge

Hvis du kæmper med psykiske problemer som tristhed, angst, sorg, lavt selvværd eller mistrivsel, kan du som ung mellem 15 og 25 år få gratis psykologhjælp.

Psykologhjælp til Unge er et gratis tilbud til dig, hvis:

  • Du har psykiske problemer, der påvirker din hverdag (fx tristhed, angst, stress, social mistrivsel, sorg efter tab, identitetsvanskeligheder, vanskeligheder med appetit eller søvn, problemer med selvtillid og selvværd).
  • Du ikke har mulighed for psykologhjælp andre steder, (fx via øvrige kommunale tilbud, din uddannelsesinstitution/arbejdsplads eller henvist fra din egen læge).
  • Du er 15-25 år.
  • Du har adresse i Sønderborg kommune.

Eksempler på problematikker kan være:

  • Forældre-/familieproblematikker
  • Skole- og arbejdsrelaterede problemer
  • Sorg- og tabsoplevelser
  • Identitetsproblemer

Gratis Psykologhjælp er ikke et akut tilbud, og vi har ikke mulighed for at yde akut hjælp til psykologiske problemstillinger. Står du i en akut situation, skal du derfor kontakte din egen læge eller lægevagten for rådgivning om, hvor du søger hjælp her og nu.
 

Hvordan foregår et forløb hos Gratis Psykologhjælp?

Når du kontakter Gratis Psykologhjælp, kommer du til at tale med en psykolog. Psykologen vurderer, på baggrund af jeres samtale, om din problemstilling er omfattet af ordningens tilbud, eller om du er bedre hjulpet et andet sted. Hvis dit opkald ikke bliver besvaret, må du gerne lægge en besked.

Ved telefonsamtalen vil du sammen med psykologen få skabt et overblik over de problemer, du gerne vil have hjælp til. Nogle gange kan det på baggrund af telefonsamtalen være uklart, og så tilbydes du en visiterende samtale med henblik på yderligere vurdering.

Ventetiden varierer, vi vil forsøge at give dig den første tid til en visiterende samtale indenfor fire uger.

Du kan få op til 5 gratis samtaler hos en psykolog, som vil tage udgangspunkt i dine aktuelle problemer.

Er psykologhjælpen anonym?

At tilbuddet er anonymt betyder, at vi ikke opretter en journal på dig. Vi har brug for dit navn og telefonnummer, så vi kan kontakte dig, hvis vi må ændre vores aftale. Ved første samtale vil vi bede dig dokumentere alder og bopæl, fx ved at se dit gule sygesikringskort.

Vi har tavshedspligt. Det betyder, at vi ikke kan drøfte vores samtaler med andre uden din tilladelse.

Hvilke regler er der omkring afbud og udeblivelser?
Når du bliver tilbudt et forløb, er det vigtigt, at du prioriterer at komme til samtalerne.

Hvis du bliver forhindret, fx pga. sygdom, skal du melde afbud senest samme dag kl. 8.30, ellers tæller det som et besøg. Meld gerne afbud så tidligt som muligt, så din tid kan gå til en anden.

Du skal selv kontakte os for at få en ny tid - ellers afsluttes du.

Hvilke regler er der omkring afbud og udeblivelser?

Når du bliver tilbudt et forløb, er det vigtigt, at du prioriterer at komme til samtalerne.

Hvis du bliver forhindret, fx pga. sygdom, skal du melde afbud senest samme dag kl. 8.30, ellers tæller det som et besøg. Meld gerne afbud så tidligt som muligt, så din tid kan gå til en anden. 

Du skal selv kontakte os for at få en ny tid - ellers afsluttes du.

Kan jeg som forælder eller pårørende kontakte Gratis Psykologhjælp?

Som forælder, pårørende eller samarbejdspartner er du velkommen til at kontakte Gratis Psykologhjælp for at få en vurdering af, om dit barn er i målgruppen til tilbuddet.

Det er dog vigtigt, at den unge selv er motiveret for og ønsker at tale med en psykolog. Som udgangspunkt skal den unge selv være i stand til at tage kontakt og aftale en tid.

Der kan gives en mundtlig tilbagemelding omkring forløbet til dig som forælder, pårørende eller samarbejdspartner, hvis den unge ønsker det.

Image
Pige til psykolog

Kontakt os

Sundhedscentret - GPU
Grundtvigs Allé 150
6400 Sønderborg

E-mail: gpu@sonderborg.dk (Send gerne dit telefonnummer med i henvendelsen)

Telefonnummer 23 99 19 63 :
Mandag    kl. 08.00 - 09.00
Torsdag    kl. 08.00 - 09.00
Fredag      kl. 08.00 - 09.00

Telefonnummer 92 43 30 29 :
Tirsdag      kl. 14.00 - 15.00
Onsdag     kl. 12.30 - 13.30

Hvis telefonen ikke besvares, så læg dit navn og tlf.nr, så bliver du kontaktet.