logo inkluderet med hjem link

Borger

Erhverv

Politik og Indflydelse

Søg

 

Gratis psykologhjælp til unge

Hvis du kæmper med psykiske problemer som tristhed, angst, sorg lavt selvværd eller mistrivsel kan du som ung mellem 15 og 25 år få gratis psykologhjælp fra Sundhedscentret.
Opdateret 11.08.2021

Hvem kan benytte sig af den gratis psykologhjælp?

Psykologhjælp til unge er et gratis tilbud til dig, hvis:

 • Du har psykiske problemer, der påvirker din hverdag (fx tristhed, angst, stress, social mistrivsel, sorg efter tab, identitetsvanskeligheder, vanskeligheder med appetit eller søvn, problemer med selvtillid og selvværd).
 • Du ikke har mulighed for psykologhjælp andre steder, (fx via øvrige kommunale tilbud, din uddannelsesinstitution/arbejdsplads eller henvist fra din egen læge).
 • Du er 15-25 år.
 • Du har adresse i Sønderborg kommune.

Eksempler på problematikker kan være:

 • Forældre-/familieproblematikker
 • Skole- og arbejdsrelaterede problemer
 • Sorg- og tabsoplevelser
 • Identitetsproblemer

Se kontaktoplysninger nederst på siden.

Hvordan foregår det?

Når du kontakter Gratis Psykologhjælp, kommer du til at tale med en psykolog. Psykologen vurderer, på baggrund af jeres samtalen, om din problemstilling er omfattet af ordningens tilbud, eller om du er bedre hjulpet et andet sted. Hvis dit opkald ikke bliver besvaret, må du gerne lægge en besked – så kontakter vi dig indenfor tre arbejdsdage.

Ved telefonsamtalen vil du sammen med psykologen få skabt et overblik over de problemer, du gerne vil have hjælp til. Nogle gange kan det på baggrund af telefonsamtalen være uklart, og så tilbydes du en visiterende samtale med henblik på yderligere vurdering. 

Vi vil forsøge at give dig den første tid til en visiterende samtale indenfor to uger. 

Du kan få op til 5 gratis samtaler hos en psykolog.

Samtalerne vil tage udgangspunkt i dine aktuelle problemer.

Samtalerne kan være en hjælp til at guide dig videre til hjælp andre steder.

Anonymitet

At tilbuddet er anonymt betyder, at vi ikke opretter en journal på dig som gemmes, og som kan deles med andre parter i kommunen.

Vi har brug for dit navn og telefonnummer, så vi kan kontakte dig, hvis vi må ændre vores aftale. Ved første samtale vil vi bede dig dokumentere alder og bopæl, fx ved at se dit gule sygesikringskort.

Tavshedspligt

Vi har tavshedspligt. Det betyder, at vi ikke kan drøfte vores samtaler med andre uden din tilladelse. Som sundhedsmedarbejdere har vi dog skærpet underretningspligt i henhold til Servicelovens § 153.

Regler ved afbud/udeblivelser

 • Når du bliver tilbudt et forløb, er det vigtigt, at du prioriterer at komme til samtalerne.
 • Hvis du bliver forhindret – fx ved sygdom - skal du melde afbud senest kl. 12 dagen før. 
 • Ved udeblivelse uden forudgående afbud, tæller samtalen som et besøg. 
 • Du skal selv kontakte os for at få en ny tid - ellers afsluttes du.

Forældre, pårørende og samarbejdspartnere

Dine forældre, pårørende og samarbejdspartnere er velkomne til at ringe til Gratis psykologhjælp for at få en vurdering af, om du er i målgruppen til tilbuddet.

Dine bekendte kan ikke henvise til tilbuddet, men kan oplyse dig om tilbuddet og opfordre dig til selv at tage kontakt. 

Det er en afgørende forudsætning, at du selv er motiveret for og ønsker at tale med en psykolog. Som udgangspunkt skal du selv være i stand til at tage kontakt og aftale en tid. 

Dine bekendte er også velkomne til at deltage i samtalerne, hvis du selv ønsker det, og hvis vi sammen vurderer det hensigtsmæssigt.

Der kan gives en mundtlig tilbagemelding omkring forløbet til dine forældre, pårørende eller samarbejdspartnere, hvis du ønsker det, og hvis vi vurderer, det er en hjælp for dig.

Ikke et akut tilbud

Gratis psykologhjælp er ikke et akut tilbud, og vi har ikke mulighed for at yde akut hjælp til psykologiske problemstillinger.

Står du i en akut situation, skal du derfor kontakte din egen læge eller lægevagten for rådgivning om, hvor du søger hjælp her og nu.