Forældreinddragelse, trivselsvurderinger og tilsyn med dagtilbud

I Sønderborg Kommune inddrages du som forælder i samarbejdet omkring dit barn. Der udføres trivselsvurderinger og tilsyn med kommunale og private dagtilbud.

I Sønderborg Kommune bliver du som forælder inddraget i forhold til dit barns udvikling og trivsel. 

Gennem trivselsvurderinger og tilsyn med de kommunale og private dagtilbudsområder, børneuniverser og børnehaver følges og understøttes alle børns trivsel og udvikling.

Foretages der trivselsvurderinger af mit barn?

Alle børn i alderen 0-6 år trivselsvurderes to gange årligt. Der sættes fokus på sundhed, læring og trivsel, og der sættes ind på et tidligt tidspunkt, hvis et barn er udfordret - altid i et tæt samarbejde med dig som forælder.

I Sønderborg Kommune arbejder vi efter Børneparaplyen i forbindelse med trivslen.

Samtidig arbejder det pædagogiske personale i institutionerne med at følge barnets udvikling og læring i fagsystemet Hjernen og Hjertet og inddrager dig som forælder til en dialog. Typisk er det samtaler ved opstart, løbende statussamtaler og samtale før overgang til skole.

I dagplejen er der dagligt mulighed for dialog ved aflevering og afhentning og desuden tilbydes dialog efter behov.

Hvor ofte er der tilsyn på de kommunale og private dagtilbud?

Hvert andet år udfører Sønderborg Kommune et obligatorisk pædagogisk tilsyn med de kommunale og private dagtilbudsområder, børneuniverser og børnehaver.

Hvor kan jeg se tilsynsrapporter for de enkelte dagtilbud?

Se tilsynsrapporterne og tilsynsrapporter for opfølgning nederst på siden.

Er der forældreråd på de enkelte institutioner?

Sønderborg Kommunes dagtilbud består af fire dagtilbudsområder og tre børneuniverser. Hvert dagtilbudsområde ledes af en dagtilbudsleder, og de enkelte institutioner ledes af en daglig pædagogisk leder.

Institutionerne har enten et forældrevalgt forældreråd eller en forældrebestyrelse. Forældrerådets/forældrebestyrelsens arbejdsopgaver er blandt andet at fastsætte principperne for de pædagogiske aktiviteter samt retningslinjer og politikker for den lokale institution såsom fødselsdage, kost m.m.

Derudover har hvert dagtilbudsområde en forældrebestyrelse, som sammen med områdelederen samarbejder om den enkelte institutions mål og rammer.

Image
privat pasningsordning

Læs mere

Kontakt os

Dagtilbud
Jyllandsgade 38
6400 Sønderborg